Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.5.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044687 97 133 395,00 97 133 395,00 53 272 305,54 0,044910 0,044687
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038508 30 657 401,00 30 657 248,00 24 079 233,00 0,038508 0,038508
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 148,790000 21 857 406,29 9 191 198,72 832 064,72 149,533950 148,790000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 115,680000 232 264 623,82 7 419 599,52 20 822,40 116,258400 115,680000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 137,210000 200 455 239,55 7 447 621,59 9 467,49 137,896050 137,210000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039630 26 787 400,42 26 786 502,14 26 786 502,14 0,039630 0,039630
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036638 94 961 623,85 94 961 623,85 40 110 948,43 0,036638 0,036638
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 278,240000 279 667 319,65 7 494 321,12 0,00 1 284,631200 1 278,240000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,130000 226 280 298,74 531 659,79 531 659,79 7,450850 7,130000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,670000 7 668 208,01 64 710,15 64 710,15 6,970150 6,670000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 114,330000 323 432 609,70 3 201,24 3 201,24 114,901650 114,330000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 136 792,280000 460 038 326,62 1 149 911,78 1 149 911,78 139 528,125600 136 792,280000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR