Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.9.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,049440 213 550 055,70 213 550 055,70 130 234 954,20 0,049564 0,049316
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044007 116 796 999,63 116 796 999,63 74 196 034,02 0,044227 0,044007
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038205 21 858 648,00 21 858 419,00 15 332 163,00 0,038205 0,038205
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 144,380000 31 794 686,30 16 275 903,21 938 214,61 145,101900 144,380000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 114,880000 331 024 704,94 20 834 751,68 11 853 203,52 115,454400 114,880000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 134,880000 235 876 175,16 7 314 947,04 3 102,24 135,554400 134,880000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039292 22 026 344,28 22 026 305,13 22 026 305,13 0,039292 0,039292
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036222 109 146 924,10 109 146 924,10 48 086 950,44 0,036222 0,036222
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 266,520000 395 675 700,94 7 425 606,76 0,00 1 272,852600 1 266,520000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,920000 112 439 386,62 619 793,12 619 793,12 7,231400 6,920000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,130000 15 315 192,62 55 394,51 55 394,51 7,450850 7,130000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 112,880000 431 680 004,72 3 160,64 3 160,64 113,444400 112,880000
NN (L) Internat CZ Short Term Bd - I Cap CZK CZK 135 009,990000 441 877 449,15 415 682,18 415 682,18 137 710,189800 135 009,990000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR