Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.5.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,049261 211 178 729,60 211 178 729,60 128 823 673,20 0,049384 0,049138
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044958 127 908 198,80 127 908 198,80 81 883 008,28 0,044958 0,044958
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038465 22 592 819,00 22 592 819,00 16 021 916,00 0,038465 0,038465
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 144,170000 35 319 599,68 9 584 881,85 838 209,05 145,611700 144,170000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 115,720000 342 546 861,81 21 787 183,00 11 939 873,88 116,587900 115,720000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 136,470000 233 386 975,21 10 191 989,01 1 994 236,11 137,493525 136,470000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039223 21 962 815,51 21 962 773,49 21 962 773,49 0,039223 0,039223
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036474 114 809 940,52 114 809 940,52 51 110 008,02 0,036474 0,036474
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 270,430000 540 860 466,42 8 248 901,99 0,00 1 279,958225 1 270,430000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,900000 111 215 490,17 580 451,58 580 451,58 7,210500 6,900000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,640000 6 494 304,29 54 336,04 54 336,04 6,938800 6,640000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 114,940000 398 686 461,60 2 528,68 2 528,68 115,802050 114,940000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR