Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.6.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,046694 152 290 486,95 152 290 486,95 105 122 815,03 0,046927 0,046694
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 143,634000 696 326 423,00 8 545 621,00 8 545 621,00 143,777634 143,634000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039794 66 234 800,00 66 234 141,00 66 234 141,00 0,039794 0,039794
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 157,800000 24 491 367,52 3 197 198,24 1 070 056,99 158,589000 157,800000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 120,640000 233 652 252,38 7 737 728,96 21 715,20 121,243200 120,640000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 144,720000 202 608 587,88 7 854 243,84 8 972,64 145,443600 144,720000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040799 39 687 907,18 39 686 980,39 39 686 980,39 0,040799 0,040799
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,038156 164 495 913,24 164 495 913,24 119 785 944,50 0,038156 0,038156
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 331,490000 332 580 555,43 43 686 251,52 6 657,45 1 338,147450 1 331,490000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,640000 225 294 710,09 597 211,05 597 211,05 7,983800 7,640000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,150000 9 657 045,51 1 211 558,28 1 211 558,28 7,471750 7,150000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 119,420000 360 879 856,90 12 622 315,32 3 582,60 120,017100 119,420000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 145 897,530000 526 289 747,66 2 487 429,30 2 487 429,30 148 815,480600 145 897,530000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,023606 18 821 149,90 18 821 149,90 18 821 149,90 1,023606 1,023606
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010135 6 470 419,78 6 470 419,78 6 470 419,78 0,010135 0,010135
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR