Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.10.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Dlhopisový krátkodobý o.p.f - 365.invest EUR 0,048558 86 606 112,03 86 606 112,03 69 418 369,45 0,048679 0,048437
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046979 141 858 739,80 141 858 739,80 100 147 681,58 0,046979 0,046979
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 145,780000 26 760 481,09 4 326 215,61 658 063,45 147,237800 145,780000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 116,760000 381 258 958,04 27 339 587,52 12 047 180,04 117,635700 116,760000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 139,490000 197 903 978,96 14 454 790,74 2 651 286,43 140,536175 139,490000
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037805 10 348 157,08 10 348 157,08 7 240 233,59 0,037805 0,037805
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,038834 19 883 751,89 19 883 710,18 19 883 710,18 0,038834 0,038834
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036780 125 138 322,32 125 138 322,32 56 590 451,43 0,036780 0,036780
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 277,540000 353 572 595,03 11 601 340,74 0,00 1 287,121550 1 277,540000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,950000 120 680 501,69 513 698,13 513 698,13 7,262750 6,950000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 5,970000 3 381 505,13 62 117,01 62 117,01 6,238650 5,970000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 117,130000 364 292 329,92 2 225,47 2 225,47 118,008475 117,130000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR