Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.1.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,049744 181 578 372,60 181 578 372,60 118 306 090,90 0,049868 0,049620
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044423 93 525 738,28 93 525 738,28 51 520 309,24 0,044645 0,044423
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038264 29 918 381,00 29 918 381,00 23 382 047,00 0,038264 0,038264
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 146,860000 15 289 665,24 807 921,39 807 921,39 147,594300 146,860000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 115,420000 234 602 883,72 7 562 433,82 20 660,18 115,997100 115,420000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 136,150000 213 239 748,33 7 387 362,85 6 671,35 136,830750 136,150000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039382 24 845 480,21 24 844 586,75 24 844 586,75 0,039382 0,039382
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036394 102 495 859,74 102 495 859,74 42 469 749,90 0,036394 0,036394
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 271,430000 250 993 507,91 7 454 394,09 0,00 1 277,787150 1 271,430000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,000000 151 077 237,55 518 350,07 518 350,07 7,315000 7,000000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,470000 9 828 400,50 68 731,74 68 731,74 6,761150 6,470000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 113,590000 336 527 237,58 3 180,52 3 180,52 114,157950 113,590000
NN (L) Internat CZ Short Term Bd - I Cap CZK CZK 137 730,780000 465 523 840,20 752 378,80 752 378,80 140 485,395600 137 730,780000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR