Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 1.12.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,045751 121 962 881,38 121 962 881,38 72 797 134,25 0,045980 0,045751
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 139,640000 589 487 556,00 4 729 840,00 4 729 840,00 139,779640 139,640000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039100 45 402 064,00 45 401 777,00 38 722 636,00 0,039100 0,039100
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 153,090000 21 435 182,21 9 436 482,06 900 639,50 153,855450 153,090000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 118,060000 239 884 240,63 7 572 250,34 21 250,80 118,650300 118,060000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 140,620000 197 969 961,43 7 632 712,98 9 702,78 141,323100 140,620000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040154 31 811 546,97 31 810 638,25 31 810 638,25 0,040154 0,040154
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,037335 138 868 239,20 138 868 239,20 91 221 706,48 0,037335 0,037335
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 302,720000 341 023 057,83 7 637 847,36 0,00 1 309,233600 1 302,720000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,370000 198 738 254,76 543 289,57 543 289,57 7,701650 7,370000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,800000 6 589 573,91 79 532,12 79 532,12 7,106000 6,800000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 116,700000 355 458 588,07 3 501,00 3 501,00 117,283500 116,700000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 141 463,460000 477 313 700,58 1 945 965,29 1 912 642,82 144 292,729200 141 463,460000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,006683 4 649 083,29 4 649 083,29 4 649 083,29 1,006683 1,006683
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR