Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.2.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,047453 69 008 062,27 69 008 062,27 52 468 389,68 0,047572 0,047334
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,047028 131 495 940,54 131 495 940,54 105 722 381,24 0,047028 0,047028
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038965 25 990 477,00 25 990 477,00 19 334 726,00 0,038965 0,038965
ERSTE Reserve Dollar USD 146,050000 24 874 188,06 4 013 532,75 512 367,79 147,510500 146,050000
ERSTE Reserve Euro Plus EUR 117,080000 385 960 757,94 24 238 721,16 12 080 314,40 117,958100 117,080000
ERSTE Reserve Corporate EUR 138,960000 183 671 874,14 12 651 474,24 2 641 212,72 140,002200 138,960000
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037707 10 541 680,29 10 541 680,29 7 441 813,31 0,037707 0,037707
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,038700 17 970 000,73 17 969 981,47 17 969 981,47 0,038700 0,038700
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036863 140 628 892,22 140 628 892,22 63 293 182,92 0,036863 0,036863
ERSTE Reserve Euro EUR 1 279,780000 321 502 383,84 9 170 903,48 0,00 1 289,378350 1 279,780000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,940000 132 596 974,76 853 851,62 853 851,62 7,252300 6,940000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 5,720000 3 513 963,97 59 515,80 59 515,80 5,977400 5,720000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR