Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.2.2020

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,072773 248 328 426,00 237 069 539,20 228 854 975,80 0,074956 0,072773
TAM - Realitný Fond EUR 0,032760 322 064 328,34 322 064 328,34 261 235 697,38 0,032760 0,031777
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,059616 795 274 066,20 795 274 066,20 795 274 066,20 0,060510 0,059020
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027564 3 526 697,49 3 526 697,49 3 526 697,49 0,028391 0,027564
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 330,070000 132 590 981,49 122 371 517,72 122 371 517,72 1 330,070000 1 330,070000
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,011353 17 829 157,22 17 829 157,22 5 278 973,06 0,011353 0,011353
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,124601 80 007 534,62 5 085 706,63 5 085 706,63 1,158339 1,124601
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010741 139 436 139,30 139 436 139,30 129 388 199,40 0,010902 0,010634
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 1,000812 29 453 573,43 29 453 573,43 29 253 411,03 1,010820 1,000812
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,102063 9 217 872,88 9 217 872,88 9 217 872,88 0,104104 0,101042
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR