Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.7.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - Prvý realitný fond EUR 0.068449 158,098,226.70 146,317,039.80 137,144,391.60 0.070502 0.068449
TAM - Realitný Fond EUR 0.032126 277,717,135.45 277,717,135.45 253,674,351.69 0.032126 0.031162
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. EUR 0.056682 688,906,418.40 688,906,418.40 688,906,418.40 0.058099 0.056682
AM SLSP Realitný fond EUR 0.027395 4,042,052.89 4,042,052.89 4,042,052.89 0.028217 0.027395
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1,332.790000 91,572,046.09 83,766,364.46 83,766,364.46 1,332.790000 1,332.790000
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0.010446 13,986,773.33 13,986,773.33 4,236,773.33 0.010968 0.009924
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1.045922 92,222,483.95 7,103,703.50 7,103,703.50 1.098218 1.045922
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0.010179 62,879,262.22 62,879,262.22 62,879,262.22 0.010281 0.010077
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR