Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.3.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,070103 199 734 086,50 188 558 715,30 179 316 065,00 0,072206 0,070103
TAM - Realitný Fond EUR 0,032601 292 889 332,88 292 889 332,88 259 204 349,80 0,032601 0,031623
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,058008 742 396 542,40 742 396 542,40 739 373 140,40 0,058878 0,057428
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027588 4 048 963,36 4 048 963,36 4 048 963,36 0,028416 0,027588
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 337,390000 106 879 986,99 96 992 213,71 96 992 213,71 1 337,390000 1 337,390000
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,010843 14 867 063,79 14 867 063,79 3 495 545,10 0,011385 0,010301
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,076854 87 837 375,53 6 439 415,70 6 439 415,70 1,130697 1,076854
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010442 95 930 729,14 95 930 729,14 95 785 269,45 0,010599 0,010338
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR