Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.1.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,069753 187 902 366,90 176 509 568,80 167 713 063,70 0,071846 0,069753
TAM - Realitný Fond EUR 0,032487 292 061 490,29 292 061 490,29 259 401 358,29 0,032487 0,031512
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,057696 737 588 788,10 737 588 788,10 734 581 647,70 0,058561 0,057119
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027352 4 022 342,21 4 022 342,21 4 022 342,21 0,028173 0,027352
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 330,340000 105 527 158,99 95 639 385,71 95 639 385,71 1 330,340000 1 330,340000
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,010749 14 588 717,23 14 588 717,23 3 315 780,37 0,011286 0,010212
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,068088 87 715 308,35 5 398 458,54 5 398 458,54 1,121492 1,068088
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010392 87 082 621,93 87 082 621,93 87 082 621,93 0,010548 0,010288
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR