Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.11.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,069293 178 997 631,90 167 535 061,20 158 586 830,60 0,071372 0,069293
TAM - Realitný Fond EUR 0,032527 287 217 939,51 287 217 939,51 259 255 607,21 0,032527 0,031551
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,057371 741 284 876,50 741 284 876,50 741 284 876,50 0,058232 0,056797
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027299 4 023 717,96 4 023 717,96 4 023 717,96 0,028118 0,027299
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 334,660000 100 398 788,70 91 543 185,71 91 543 185,71 1 334,660000 1 334,660000
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,010650 15 725 500,98 15 725 500,98 4 292 996,72 0,011183 0,010118
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,058369 90 227 090,84 6 133 867,50 6 133 867,50 1,111287 1,058369
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010338 74 213 116,35 74 213 116,35 74 213 116,35 0,010493 0,010235
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR