Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.9.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,068837 163 999 974,50 152 384 274,80 143 270 042,90 0,070902 0,068837
TAM - Realitný Fond EUR 0,032327 282 874 533,79 282 874 533,79 256 227 899,59 0,032327 0,031357
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,056985 733 218 611,10 733 218 611,10 733 218 611,10 0,057840 0,056415
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027354 4 035 941,45 4 035 941,45 4 035 941,45 0,028175 0,027354
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 320,950000 93 519 188,70 84 663 585,71 84 663 585,71 1 320,950000 1 320,950000
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,010509 17 586 964,47 17 586 964,47 2 904 349,21 0,011034 0,009984
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,051495 91 606 815,82 6 924 420,54 6 924 420,54 1,104070 1,051495
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010258 66 527 106,73 66 527 106,73 66 527 106,73 0,010412 0,010155
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR