Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.5.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,083988 415 256 300,80 405 739 082,00 400 248 809,10 0,086508 0,083988
TAM - Realitný Fond EUR 0,034234 376 356 780,59 376 356 780,59 297 255 730,69 0,034234 0,033207
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,065921 997 476 853,00 997 476 853,00 982 762 208,80 0,066910 0,065262
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 1 303,330000 130 056 461,92 120 728 456,61 120 728 456,61 1 303,330000 1 303,330000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013173 31 429 677,73 31 429 677,73 18 827 724,08 0,013173 0,013173
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,347843 88 389 686,97 24 296 308,22 24 296 308,22 1,388278 1,347843
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R02 EUR 1,000948 138 270 492,11 138 270 492,11 105 203 512,30 1,010957 1,000948
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,117633 93 231,90 93 231,90 93 231,90 0,119986 0,116457
TAM - Realitný fond II. EUR 0,117474 52 047 025,65 52 047 025,65 27 491 020,51 0,117474 0,117474
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010439 31 204 431,27 31 204 431,27 28 017 005,15 0,010961 0,009917
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010513 79 258 073,07 79 258 073,07 76 629 823,07 0,011039 0,009987
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,051766 96 675 137,22 96 675 137,22 96 675 137,22 1,078060 1,020213
Wood & Company Office Podfond EUR 1,905000 212 420 000,00 0,00 0,00 1,962150 1,847850
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,602900 95 290 000,00 0,00 0,00 2,680987 2,524813
TAM - AP Realitný fond EUR 60 804,345367 51 987 715,29 51 987 715,29 51 987 715,29 60 804,345367 60 804,345367
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01 EUR 1,016045 35 922 473,43 35 922 473,43 35 922 473,43 1,026205 0,997756
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 101,860000 232 272,47 232 272,47 232 272,47 104,915800 96,767000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 958,210000 5 973 548,92 5 973 548,92 5 973 548,92 967,792100 948,627900
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR