Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.10.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,076583 299 647 181,40 290 497 399,30 281 770 843,50 0,078880 0,076583
TAM - Realitný Fond EUR 0,033153 359 982 780,87 359 982 780,87 261 972 392,42 0,033153 0,032158
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,062083 867 480 733,60 867 480 733,60 852 880 864,40 0,063014 0,061462
AM SLSP Realitný fond EUR 0,025759 1 995 318,50 1 995 318,50 1 995 318,50 0,026532 0,025759
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 293,400000 143 190 155,11 132 970 691,34 132 970 691,34 1 293,400000 1 293,400000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,012313 18 946 655,14 18 946 655,14 6 213 173,21 0,012313 0,012313
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,184081 74 296 726,98 13 138 262,02 13 138 262,02 1,219603 1,184081
Realitný office o.p.f. - 365.invest EUR 0,010967 180 845 209,50 180 845 209,50 154 877 258,00 0,011132 0,010857
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 1,010511 102 089 731,55 102 089 731,55 71 541 796,06 1,020616 1,010511
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,110633 9 776 308,13 9 776 308,13 9 776 308,13 0,112846 0,109527
TAM - Realitný fond II. EUR 0,101687 42 873 816,54 42 873 816,54 32 163 855,04 0,101687 0,101687
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010015 16 260 229,16 16 260 229,16 16 160 179,22 0,010516 0,009514
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010074 30 826 802,17 30 826 802,17 24 613 209,29 0,010578 0,009570
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR