Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.2.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,075284 272 275 879,10 263 048 131,90 255 452 706,10 0,077543 0,075284
TAM - Realitný Fond EUR 0,032621 318 905 919,69 318 905 919,69 250 223 420,14 0,032621 0,031642
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,060917 843 020 089,90 843 020 089,90 832 243 537,00 0,061831 0,060308
AM SLSP Realitný fond EUR 0,026119 2 027 140,71 2 027 140,71 2 027 140,71 0,026903 0,026119
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 312,600000 141 212 484,15 130 993 020,38 130 993 020,38 1 312,600000 1 312,600000
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,011971 17 620 042,41 17 620 042,41 5 225 917,75 0,011971 0,011971
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,168243 76 137 808,62 10 696 295,06 10 696 295,06 1,203290 1,168243
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010931 176 736 654,50 176 736 654,50 157 183 541,40 0,011095 0,010822
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 0,999743 57 196 872,15 57 196 872,15 56 996 923,55 1,009740 0,999743
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,106984 10 355 805,99 10 355 805,99 10 355 805,99 0,109124 0,105914
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR