Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.5.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,080630 335 697 684,30 326 738 136,90 317 926 649,70 0,083049 0,080630
TAM - Realitný Fond EUR 0,033618 365 027 082,76 365 027 082,76 260 088 127,81 0,033618 0,032609
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,062755 910 770 324,90 910 770 324,90 898 570 477,80 0,063696 0,062127
AM SLSP Realitný fond EUR 0,025011 1 383 350,71 1 383 350,71 1 383 350,71 0,025761 0,025011
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 285,050000 130 669 054,97 120 449 591,20 120 449 591,20 1 285,050000 1 285,050000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,012524 21 510 074,11 21 510 074,11 7 551 876,98 0,012524 0,012524
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,253603 77 329 281,30 14 847 759,18 14 847 759,18 1,291211 1,253603
Realitný plus o.p.f. - 365.invest EUR 0,010837 164 708 023,70 164 708 023,70 130 871 262,50 0,011000 0,010729
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 1,001689 123 975 328,44 123 975 328,44 88 688 076,77 1,011706 1,001689
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,113676 9 519 696,32 9 519 696,32 9 519 696,32 0,115950 0,112539
TAM - Realitný fond II. EUR 0,103957 43 830 941,15 43 830 941,15 32 881 896,85 0,103957 0,103957
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010181 17 212 980,62 17 212 980,62 13 611 272,35 0,010690 0,009672
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010103 62 063 632,85 62 063 632,85 53 383 627,94 0,010608 0,009598
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 0,996093 36 294 198,10 36 294 198,10 36 294 198,10 1,016015 0,966210
Wood & Company Office Podfond EUR 1,669400 163 000 000,00 0,00 0,00 1,719482 1,619318
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,143900 76 300 000,00 0,00 0,00 2,208217 2,079583
TAM - AP Realitný fond EUR 54 918,770970 46 955 549,18 46 955 549,18 46 955 549,18 54 918,770970 54 918,770970
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR