Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.4.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,086355 458 027 713,40 449 215 564,30 444 285 251,50 0,088946 0,086355
TAM - Realitný Fond EUR 0,035357 312 870 222,22 312 870 222,22 312 870 222,22 0,035357 0,034296
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,067498 1 068 352 163,00 1 068 352 163,00 1 068 352 163,00 0,067498 0,066148
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 896,950000 79 098 605,71 68 750 930,39 68 750 930,39 896,950000 896,950000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013851 37 172 653,80 37 172 653,80 37 172 653,80 0,013851 0,013851
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,426026 97 057 716,23 33 144 226,77 33 144 226,77 1,468807 1,426026
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,999003 117 118 705,24 117 118 705,24 97 329 519,75 1,008993 0,999003
TAM - Realitný fond II. EUR 0,115867 119 129 147,94 119 129 147,94 38 598 904,90 0,115867 0,115867
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010933 37 519 871,27 37 519 871,27 37 519 871,27 0,010933 0,010933
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011209 96 023 545,92 96 023 545,92 96 023 545,92 0,011209 0,011209
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,068318 120 435 659,77 120 435 659,77 120 435 659,77 1,095026 1,036268
Wood & Company Office Podfond EUR 1,968900 231 210 000,00 0,00 0,00 2,027967 1,909833
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,859000 113 840 000,00 0,00 0,00 2,944770 2,773230
TAM - AP Realitný fond EUR 60 062,988052 51 353 854,79 51 353 854,79 51 353 854,79 60 062,988052 60 062,988052
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,035823 101 028 112,46 101 028 112,46 101 028 112,46 1,046181 1,017178
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 69,980000 4 320 259,68 4 320 259,68 4 320 259,68 72,079400 66,481000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 657,260000 5 206 685,94 5 206 685,94 5 206 685,94 663,832600 650,687400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR