Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.1.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,083004 390 682 224,10 381 317 509,00 375 966 133,50 0,085494 0,083004
TAM - Realitný Fond EUR 0,033972 373 168 874,23 373 168 874,23 271 699 440,93 0,033972 0,032953
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,064984 882 989 063,10 882 989 063,10 870 532 948,80 0,065959 0,064334
AM SLSP Realitný fond EUR 0,024527 1 331 877,69 1 331 877,69 1 331 877,69 0,024527 0,024527
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 304,490000 127 439 667,12 117 220 203,69 117 220 203,69 1 304,490000 1 304,490000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,012945 30 109 055,05 30 109 055,05 17 725 217,66 0,012945 0,012945
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,322270 85 142 539,39 21 724 761,23 21 724 761,23 1,361938 1,322270
Realitný plus o.p.f. - 365.invest EUR 0,011305 157 176 811,60 157 176 811,60 118 239 736,90 0,011475 0,011192
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R02 EUR 0,995201 136 567 488,51 136 567 488,51 103 883 082,34 1,005153 0,995201
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,117252 205 046,50 205 046,50 205 046,50 0,119597 0,116079
TAM - Realitný fond II. EUR 0,109477 48 503 670,51 48 503 670,51 25 619 306,53 0,109477 0,109477
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010370 30 595 972,49 30 595 972,49 27 030 998,53 0,010889 0,009852
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010395 78 883 324,38 78 883 324,38 76 284 574,38 0,010915 0,009875
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,033607 83 582 303,87 83 582 303,87 83 582 303,87 1,054279 1,002599
Wood & Company Office Podfond EUR 1,745300 192 847 550,00 0,00 0,00 1,797659 1,692941
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,410300 88 283 706,00 0,00 0,00 2,482609 2,337991
TAM - AP Realitný fond EUR 53 543,121861 45 779 369,19 45 779 369,19 45 779 369,19 53 543,121861 53 543,121861
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01 EUR 1,010212 4 750 020,43 4 750 020,43 4 750 020,43 1,020314 0,992028
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR