Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.9.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,081332 360 648 329,90 351 594 355,90 343 519 598,00 0,083772 0,081332
TAM - Realitný Fond EUR 0,034288 370 126 996,04 370 126 996,04 262 484 309,06 0,034288 0,033259
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,062969 834 439 954,30 834 439 954,30 822 198 504,60 0,063914 0,062339
AM SLSP Realitný fond EUR 0,024546 1 352 809,23 1 352 809,23 1 352 809,23 0,025037 0,024546
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 293,530000 138 435 176,20 138 435 176,20 128 215 712,77 1 293,530000 1 293,530000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,012722 30 262 473,34 30 262 473,34 18 091 968,94 0,012722 0,012722
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,287320 80 591 990,60 18 166 186,11 18 166 186,11 1,325940 1,287320
Realitný plus o.p.f. - 365.invest EUR 0,010873 151 418 104,90 151 418 104,90 113 968 939,60 0,011036 0,010764
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R02 EUR 1,000137 137 285 241,67 137 285 241,67 102 052 663,47 1,010138 1,000137
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,115903 9 712 506,54 9 712 506,54 9 712 506,54 0,118221 0,114744
TAM - Realitný fond II. EUR 0,108920 41 570 442,73 41 570 442,73 25 394 890,37 0,108920 0,108920
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010302 30 000 563,68 30 000 563,68 26 356 049,53 0,010817 0,009787
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010276 63 127 629,80 63 127 629,80 60 414 445,00 0,010790 0,009762
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,031509 65 451 230,04 65 451 230,04 65 451 230,04 1,052139 1,000564
Wood & Company Office Podfond EUR 1,727200 187 720 000,00 0,00 0,00 1,779016 1,675384
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,334700 86 640 000,00 0,00 0,00 2,404741 2,264659
TAM - AP Realitný fond EUR 52 970,145908 45 289 474,75 45 289 474,75 45 289 474,75 52 970,145908 52 970,145908
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01 EUR 1,000137 1 231 533,16 1 231 533,16 1 231 533,16 1,010138 0,982135
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR