Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.3.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Horizon CSOB Duo Coupon 5 EUR 9,880000 853 859,00 853 859,00 853 859,00 10,176400 9,781200
Horizon CSOB Duo Coupon 6 EUR 9,910000 1 138 471,00 1 138 471,00 1 138 471,00 10,207300 9,810900
KBC EquiPlus Duo Coupon 14 EUR 492,730000 2 105 909,00 178 861,00 178 861,00 507,511900 487,802700
Horizon CSOB Duo Coupon 7 EUR 9,840000 432 465,00 432 448,00 432 448,00 10,036800 9,840000
Horizon CSOB Duo Bonus 1 EUR 10,740000 1 098 009,00 855 430,00 855 430,00 10,954800 10,417800
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,260000 3 016 604,00 3 012 859,00 3 012 859,00 10,567800 10,157400
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 10,910000 2 118 886,00 1 501 292,00 1 501 292,00 11,237300 10,800900
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 USD 11,260000 4 855 262,00 234 331,00 234 331,00 11,597800 11,147400
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 10,900000 1 652 386,00 1 651 841,00 1 651 841,00 11,227000 10,791000
Horizon CSOB Silne Firmy 1 EUR 10,990000 7 497 689,00 4 280 143,00 4 280 143,00 11,319700 10,880100
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 11,960000 1 924 077,00 1 219 561,00 1 219 561,00 12,318800 11,840400
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 10,690000 261 133 632,00 589 801,00 589 801,00 11,010700 10,583100
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 EUR 10,960000 3 284 161,00 2 331 093,00 2 331 093,00 11,288800 10,850400
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,330000 5 219 933,00 3 604 209,00 3 604 209,00 10,639900 10,226700
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 10,100000 15 800 084,00 781 205,00 781 205,00 10,403000 9,999000
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,340000 4 218 745,00 3 501 993,00 3 501 993,00 10,650200 10,236600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,750000 9 397 523,00 7 340 261,00 7 340 261,00 11,072500 10,642500
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,270000 4 153 012,00 3 028 027,00 3 028 027,00 10,578100 10,167300
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 10,090000 10 266 757,00 837 270,00 837 270,00 10,392700 9,989100
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 10,170000 3 051 722,00 3 051 722,00 3 051 722,00 10,475100 10,068300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 9,800000 18 289 961,00 16 620 771,00 16 620 771,00 10,094000 9,702000
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,180000 7 227 633,00 5 661 505,00 5 661 505,00 10,485400 10,078200
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 10,090000 9 379 162,00 1 558 061,00 1 558 061,00 10,392700 9,989100
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 10,560000 3 402 468,00 2 728 778,00 2 728 778,00 10,876800 10,454400
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,090000 7 054 746,00 581 683,00 581 683,00 10,392700 9,989100
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,860000 5 400 024,00 4 562 145,00 4 562 145,00 11,185800 10,751400
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 10,330000 10 721 685,00 1 269 335,00 1 269 335,00 10,639900 10,226700
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,140000 5 443 253,00 5 443 253,00 5 443 253,00 10,444200 10,038600
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1 EUR 10,420000 3 015 920,00 3 011 432,00 3 011 432,00 10,732600 10,315800
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 9,830000 7 547 061,00 1 546 417,00 1 546 417,00 10,124900 9,731700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 10,650000 13 277 538,00 12 682 531,00 12 682 531,00 10,969500 10,543500
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 10,300000 3 603 310,00 3 129 243,00 3 129 243,00 10,609000 10,197000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 9,750000 6 520 743,00 4 738 393,00 4 738 393,00 10,042500 9,652500
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 9,750000 6 981 390,00 5 878 334,00 5 878 334,00 10,042500 9,652500
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 971,250000 41 142 986,00 718 904,00 718 904,00 1 000,387500 961,537500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 10,070000 7 903 637,00 6 990 231,00 6 990 231,00 10,372100 9,969300
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 974,230000 40 924 374,00 374 770,00 374 770,00 1 003,456900 964,487700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 9,490000 8 697 371,00 8 696 721,00 8 696 721,00 9,774700 9,395100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 9,880000 4 897 609,00 4 293 799,00 4 293 799,00 10,176400 9,781200
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,570000 356 260 533,00 1 560 263,00 1 560 263,00 9,857100 9,474300
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 10,040000 4 075 521,00 3 762 470,00 3 762 470,00 10,341200 9,939600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,060000 3 302 553,00 3 301 320,00 3 301 320,00 10,361800 9,959400
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 9,950000 10 320 757,00 2 798 363,00 2 798 363,00 10,248500 9,850500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 14 EUR 10,300000 7 080 400,00 6 371 250,00 6 371 250,00 10,609000 10,197000
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,000000 4 096 520,00 4 096 520,00 4 096 520,00 10,300000 9,900000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,000000 1 482 091,00 1 482 091,00 1 482 091,00 10,300000 9,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR