Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.1.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Horizon CSOB Duo Coupon 5 EUR 9,900000 855 604,00 855 588,00 855 588,00 10,197000 9,801000
Horizon CSOB Duo Coupon 6 EUR 9,920000 1 139 799,00 1 139 620,00 1 139 620,00 10,217600 9,820800
KBC EquiPlus Duo Coupon 14 EUR 493,830000 2 121 508,00 179 754,00 179 754,00 508,644900 488,891700
Horizon CSOB Duo Coupon 7 EUR 9,890000 434 791,00 434 646,00 434 646,00 10,087800 9,890000
Horizon CSOB Duo Bonus 1 EUR 10,760000 1 110 316,00 865 707,00 865 707,00 10,975200 10,437200
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,180000 2 995 475,00 2 995 475,00 2 995 475,00 10,485400 10,078200
Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1 EUR 11,650000 5 834 130,00 1 586 031,00 1 586 031,00 11,999500 11,533500
Horizon CSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 EUR 10,950000 2 548 923,00 2 544 265,00 2 544 265,00 11,278500 10,840500
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 10,830000 2 121 218,00 1 493 533,00 1 493 533,00 11,154900 10,721700
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 USD 10,980000 4 782 854,00 224 046,00 224 046,00 11,309400 10,870200
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 10,780000 1 665 100,00 1 654 320,00 1 654 320,00 11,103400 10,672200
Horizon CSOB Silne Firmy 1 EUR 10,630000 7 357 420,00 4 233 057,00 4 233 057,00 10,948900 10,523700
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 11,270000 1 832 446,00 1 156 832,00 1 156 832,00 11,608100 11,157300
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 10,270000 252 640 765,00 571 249,00 571 249,00 10,578100 10,167300
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 EUR 10,460000 3 150 016,00 2 231 024,00 2 231 024,00 10,773800 10,355400
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,160000 5 148 303,00 3 557 534,00 3 557 534,00 10,464800 10,058400
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 9,860000 15 500 054,00 747 763,00 747 763,00 10,155800 9,761400
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,270000 4 205 244,00 3 509 505,00 3 509 505,00 10,578100 10,167300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,200000 9 039 514,00 7 143 509,00 7 143 509,00 10,506000 10,098000
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,240000 4 189 387,00 3 056 302,00 3 056 302,00 10,547200 10,137600
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 10,040000 10 378 539,00 816 868,00 816 868,00 10,341200 9,939600
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 9,830000 2 986 054,00 2 975 256,00 2 975 256,00 10,124900 9,731700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 9,250000 17 485 042,00 15 915 670,00 15 915 670,00 9,527500 9,157500
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 9,750000 6 949 401,00 5 453 916,00 5 453 916,00 10,042500 9,652500
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 9,960000 9 297 541,00 1 512 300,00 1 512 300,00 10,258800 9,860400
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 10,330000 3 374 994,00 2 696 708,00 2 696 708,00 10,639900 10,226700
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,000000 7 004 820,00 567 415,00 567 415,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,600000 5 322 795,00 4 513 427,00 4 513 427,00 10,918000 10,494000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 9,810000 10 212 980,00 1 185 272,00 1 185 272,00 10,104300 9,711900
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 9,810000 5 322 095,00 5 306 288,00 5 306 288,00 10,104300 9,711900
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1 EUR 9,890000 2 869 359,00 2 869 178,00 2 869 178,00 10,186700 9,791100
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 9,610000 7 398 489,00 1 499 945,00 1 499 945,00 9,898300 9,513900
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 9,870000 12 322 109,00 11 763 777,00 11 763 777,00 10,166100 9,771300
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 9,830000 3 464 297,00 3 014 370,00 3 014 370,00 10,124900 9,731700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 9,140000 6 118 701,00 4 443 548,00 4 443 548,00 9,414200 9,048600
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 9,520000 6 869 169,00 5 781 496,00 5 781 496,00 9,805600 9,424800
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 959,960000 40 946 994,00 703 344,00 703 344,00 988,758800 950,360400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 9,620000 7 616 956,00 6 736 722,00 6 736 722,00 9,908600 9,523800
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 962,460000 40 685 872,00 363 019,00 363 019,00 991,333800 952,835400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 8,980000 8 243 224,00 8 234 507,00 8 234 507,00 9,249400 8,890200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 9,320000 4 614 331,00 4 046 231,00 4 046 231,00 9,599600 9,226800
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,440000 352 132 154,00 1 542 795,00 1 542 795,00 9,723200 9,345600
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,760000 3 961 947,00 3 657 540,00 3 657 540,00 10,052800 9,662400
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 9,810000 3 235 570,00 3 235 426,00 3 235 426,00 10,104300 9,711900
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 9,880000 10 264 253,00 2 714 443,00 2 714 443,00 10,176400 9,781200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 14 EUR 9,630000 6 548 208,00 5 908 631,00 5 908 631,00 9,918900 9,533700
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR