Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.11.2018

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Horizon CSOB Duo Coupon 4 EUR 9,820000 705 469,00 705 469,00 705 469,00 10,114600 9,721800
Horizon CSOB Duo Coupon 5 EUR 9,940000 859 045,00 859 045,00 859 045,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Duo Coupon 6 EUR 9,950000 1 152 067,00 1 151 135,00 1 151 135,00 10,248500 9,850500
KBC EquiPlus Duo Coupon 14 EUR 497,270000 2 146 237,00 181 006,00 181 006,00 512,188100 492,297300
Horizon CSOB Duo Coupon 7 EUR 9,930000 445 766,00 436 900,00 436 900,00 10,128600 9,930000
Horizon CSOB Duo Bonus 1 EUR 10,810000 1 123 235,00 874 680,00 874 680,00 11,026200 10,485700
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,350000 3 055 072,00 3 055 072,00 3 055 072,00 10,660500 10,246500
Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1 EUR 11,770000 5 909 629,00 1 620 482,00 1 620 482,00 12,123100 11,652300
Horizon CSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 EUR 10,980000 2 586 973,00 2 586 372,00 2 586 372,00 11,309400 10,870200
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 10,940000 2 145 400,00 1 511 339,00 1 511 339,00 11,268200 10,830600
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 USD 11,150000 4 930 553,00 231 265,00 231 265,00 11,484500 11,038500
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 10,870000 1 684 491,00 1 680 143,00 1 680 143,00 11,196100 10,761300
Horizon CSOB Silne Firmy 1 EUR 10,960000 7 611 638,00 4 392 121,00 4 392 121,00 11,288800 10,850400
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 11,770000 1 931 107,00 1 209 921,00 1 209 921,00 12,123100 11,652300
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 10,480000 260 326 333,00 575 513,00 575 513,00 10,794400 10,375200
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 EUR 10,710000 3 254 046,00 2 304 128,00 2 304 128,00 11,031300 10,602900
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,380000 5 296 025,00 3 640 276,00 3 640 276,00 10,691400 10,276200
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 10,010000 15 950 880,00 771 650,00 771 650,00 10,310300 9,909900
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,430000 4 356 938,00 3 619 992,00 3 619 992,00 10,742900 10,325700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,320000 9 236 127,00 7 279 852,00 7 279 852,00 10,629600 10,216800
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,320000 4 334 050,00 3 160 067,00 3 160 067,00 10,629600 10,216800
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 9,990000 10 471 009,00 843 805,00 843 805,00 10,289700 9,890100
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 10,000000 3 079 474,00 3 063 080,00 3 063 080,00 10,300000 9,900000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 9,620000 18 415 864,00 16 733 009,00 16 733 009,00 9,908600 9,523800
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,020000 7 277 543,00 5 698 103,00 5 698 103,00 10,320600 9,919800
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 9,920000 9 444 776,00 1 531 051,00 1 531 051,00 10,217600 9,820800
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 10,420000 3 417 502,00 2 731 145,00 2 731 145,00 10,732600 10,315800
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 9,990000 7 003 310,00 581 033,00 581 033,00 10,289700 9,890100
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,790000 5 561 298,00 4 725 470,00 4 725 470,00 11,113700 10,682100
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 9,920000 10 509 199,00 1 218 317,00 1 218 317,00 10,217600 9,820800
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,050000 5 494 930,00 5 484 114,00 5 484 114,00 10,351500 9,949500
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1 EUR 10,100000 3 002 834,00 2 987 055,00 2 987 055,00 10,403000 9,999000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 9,590000 7 385 796,00 1 522 000,00 1 522 000,00 9,877700 9,494100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 10,380000 13 016 609,00 12 415 207,00 12 415 207,00 10,691400 10,276200
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 10,060000 3 584 833,00 3 115 874,00 3 115 874,00 10,361800 9,959400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 9,540000 6 450 333,00 4 649 891,00 4 649 891,00 9,826200 9,444600
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 9,720000 7 033 190,00 5 920 403,00 5 920 403,00 10,011600 9,622800
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 936,860000 40 189 484,00 700 209,00 700 209,00 964,965800 927,491400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 9,990000 8 014 283,00 7 060 502,00 7 060 502,00 10,289700 9,890100
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 940,720000 40 089 781,00 380 566,00 380 566,00 968,941600 931,312800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 9,480000 8 732 720,00 8 732 720,00 8 732 720,00 9,764400 9,385200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 9,660000 4 782 316,00 4 196 362,00 4 196 362,00 9,949800 9,563400
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,300000 347 235 411,00 1 498 969,00 1 498 969,00 9,579000 9,207000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,890000 4 014 625,00 3 706 258,00 3 706 258,00 10,186700 9,791100
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 9,970000 3 299 244,00 3 299 163,00 3 299 163,00 10,269100 9,870300
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 9,790000 10 144 437,00 2 725 953,00 2 725 953,00 10,083700 9,692100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 14 EUR 10,000000 2 782 200,00 2 782 200,00 2 782 200,00 10,300000 9,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR