Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.2.2020

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,530000 2 949 190,00 2 947 642,00 2 947 642,00 10,845900 10,424700
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 11,050000 2 065 687,00 1 449 948,00 1 449 948,00 11,381500 10,939500
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 11,190000 1 533 522,00 1 532 717,00 1 532 717,00 11,525700 11,078100
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 12,480000 1 844 219,00 1 140 348,00 1 140 348,00 12,854400 12,355200
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 11,050000 257 964 592,00 609 571,00 609 571,00 11,381500 10,939500
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,520000 5 073 070,00 3 492 177,00 3 492 177,00 10,835600 10,414800
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 10,550000 15 696 857,00 853 055,00 853 055,00 10,866500 10,444500
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,270000 3 978 660,00 3 297 071,00 3 297 071,00 10,578100 10,167300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,250000 7 968 902,00 6 119 250,00 6 119 250,00 10,557500 10,147500
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,170000 3 906 518,00 2 842 993,00 2 842 993,00 10,475100 10,068300
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 10,240000 9 900 145,00 872 481,00 872 481,00 10,547200 10,137600
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 11,450000 3 019 945,00 3 016 617,00 3 016 617,00 11,793500 11,335500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 10,350000 16 468 759,00 14 795 956,00 14 795 956,00 10,660500 10,246500
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,860000 6 986 453,00 5 401 330,00 5 401 330,00 11,185800 10,751400
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 11,680000 9 863 971,00 1 786 885,00 1 786 885,00 12,030400 11,563200
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 11,800000 3 461 514,00 2 721 599,00 2 721 599,00 12,154000 11,682000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,310000 6 986 015,00 618 505,00 618 505,00 10,619300 10,206900
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 11,160000 5 205 875,00 4 365 870,00 4 365 870,00 11,494800 11,048400
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 11,470000 11 268 288,00 1 281 080,00 1 281 080,00 11,814100 11,355300
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,860000 5 520 242,00 5 511 309,00 5 511 309,00 11,185800 10,751400
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 10,460000 7 552 183,00 1 655 684,00 1 655 684,00 10,773800 10,355400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 11,840000 11 007 770,00 10 358 023,00 10 358 023,00 12,195200 11,721600
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 11,250000 3 701 781,00 3 208 961,00 3 208 961,00 11,587500 11,137500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 11,050000 6 673 221,00 4 724 947,00 4 724 947,00 11,381500 10,939500
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 10,250000 6 843 210,00 5 736 392,00 5 736 392,00 10,557500 10,147500
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 1 051,330000 41 027 050,00 790 371,00 790 371,00 1 082,869900 1 040,816700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 10,550000 7 269 208,00 6 356 829,00 6 356 829,00 10,866500 10,444500
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 1 053,590000 41 006 688,00 424 323,00 424 323,00 1 085,197700 1 043,054100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,610000 9 210 644,00 9 162 743,00 9 162 743,00 10,928300 10,503900
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 10,910000 4 880 306,00 4 228 171,00 4 228 171,00 11,237300 10,800900
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,300000 373 730 906,00 1 739 262,00 1 739 262,00 10,609000 10,197000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 10,530000 4 103 801,00 3 772 962,00 3 772 962,00 10,845900 10,424700
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,780000 3 412 036,00 3 409 951,00 3 409 951,00 11,103400 10,672200
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,750000 10 768 436,00 3 119 212,00 3 119 212,00 11,072500 10,642500
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,460000 5 692 436,00 5 690 094,00 5 690 094,00 10,773800 10,355400
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,390000 6 221 449,00 2 445 570,00 2 445 570,00 10,701700 10,286100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,440000 6 233 171,00 4 598 705,00 4 598 705,00 10,753200 10,335600
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 025,260000 29 331 566,00 778 366,00 778 366,00 1 056,017800 1 015,007400
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 10,260000 14 476 889,00 14 474 644,00 14 474 644,00 10,362600 10,157400
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,820000 334 324 326,00 2 054 652,00 2 054 652,00 10,114600 9,721800
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 006,580000 33 152 660,00 573 138,00 573 138,00 1 036,777400 996,514200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 16 EUR 10,000000 5 160 130,00 5 160 130,00 5 160 130,00 10,000000 9,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR