Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.5.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 10,310000 6 824 322,00 1 575 847,00 1 575 847,00 10,619300 10,206900
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 11,500000 3 344 870,00 2 977 074,00 2 977 074,00 11,845000 11,385000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 11,090000 5 468 816,00 3 780 969,00 3 780 969,00 11,422700 10,979100
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 2 USD 1 036,850000 28 347 402,00 616 020,00 616 020,00 1 067,955500 1 026,481500
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 3 USD 1 026,200000 28 201 123,00 385 381,00 385 381,00 1 056,986000 1 015,938000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,150000 7 258 565,00 7 254 012,00 7 254 012,00 10,454500 10,048500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 10,650000 3 902 130,00 3 305 728,00 3 305 728,00 10,969500 10,543500
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,690000 315 637 489,00 1 626 822,00 1 626 822,00 9,980700 9,593100
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 10,250000 3 614 217,00 3 293 059,00 3 293 059,00 10,557500 10,147500
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,680000 3 093 326,00 3 089 809,00 3 089 809,00 11,000400 10,573200
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,420000 7 874 247,00 2 819 581,00 2 819 581,00 10,732600 10,315800
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,470000 5 229 936,00 5 226 980,00 5 226 980,00 10,784100 10,365300
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,140000 5 149 076,00 2 207 767,00 2 207 767,00 10,444200 10,038600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,780000 5 320 479,00 3 809 134,00 3 809 134,00 10,073400 9,682200
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 244,450000 27 277 554,00 739 360,00 739 360,00 1 281,783500 1 232,005500
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,930000 12 593 086,00 12 587 596,00 12 587 596,00 10,029300 9,830700
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 8,960000 270 297 643,00 1 803 848,00 1 803 848,00 9,228800 8,870400
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 230,980000 33 801 437,00 680 388,00 680 388,00 1 267,909400 1 218,670200
KBC Perspective Global Timing USD 3 USD 1 005,570000 46 178 733,00 1 280 080,00 1 280 080,00 1 035,737100 995,514300
KBC Perspective Global Timing USD 4 USD 986,640000 34 071 713,00 232 765,00 232 765,00 1 016,239200 976,773600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR