Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.9.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 10,390000 5 074 502,00 3 505 960,00 3 505 960,00 10,701700 10,286100
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 2 USD 996,330000 26 687 736,00 609 810,00 609 810,00 1 026,219900 986,366700
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 3 USD 988,700000 26 684 955,00 395 318,00 395 318,00 1 018,361000 978,813000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 9,510000 6 722 958,00 6 711 454,00 6 711 454,00 9,795300 9,414900
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 10,140000 3 669 342,00 3 110 273,00 3 110 273,00 10,444200 10,038600
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,330000 300 957 848,00 1 571 592,00 1 571 592,00 9,609900 9,236700
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,630000 3 335 916,00 3 028 211,00 3 028 211,00 9,918900 9,533700
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,060000 2 888 155,00 2 863 539,00 2 863 539,00 10,361800 9,959400
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,170000 7 537 015,00 2 894 550,00 2 894 550,00 10,475100 10,068300
Horizon CSOB Financie 1 EUR 9,980000 4 926 825,00 4 921 417,00 4 921 417,00 10,279400 9,880200
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 9,970000 5 022 331,00 2 271 410,00 2 271 410,00 10,269100 9,870300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,090000 4 857 229,00 3 477 489,00 3 477 489,00 9,362700 8,999100
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 177,920000 25 162 056,00 743 899,00 743 899,00 1 213,257600 1 166,140800
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,540000 12 020 123,00 12 015 878,00 12 015 878,00 9,635400 9,444600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 8,780000 261 972 348,00 1 773 488,00 1 773 488,00 9,043400 8,692200
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 167,910000 29 776 993,00 687 288,00 687 288,00 1 202,947300 1 156,230900
KBC Perspective Global Timing USD 3 USD 961,800000 43 760 852,00 1 238 488,00 1 238 488,00 990,654000 952,182000
KBC Perspective Global Timing USD 4 USD 949,340000 32 341 255,00 238 454,00 238 454,00 977,820200 939,846600
Horizon Start 100 EUR 10,000000 8 369 240,00 8 369 240,00 8 369 240,00 10,300000 9,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR