Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 16.2.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 973,900000 25 328 231,00 539 950,00 539 950,00 1 003,117000 964,161000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 969,560000 25 543 930,00 347 558,00 347 558,00 998,646800 959,864400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,330000 6 777 193,00 6 777 193,00 6 777 193,00 10,639900 10,226700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,640000 3 796 808,00 3 146 688,00 3 146 688,00 11,989200 11,523600
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,720000 293 041 769,00 1 533 433,00 1 533 433,00 10,011600 9,622800
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,590000 3 203 800,00 2 905 118,00 2 905 118,00 9,877700 9,494100
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,980000 2 944 358,00 2 944 013,00 2 944 013,00 11,309400 10,870200
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,660000 7 736 812,00 2 704 272,00 2 704 272,00 10,979800 10,553400
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,010000 5 052 408,00 5 052 280,00 5 052 280,00 11,340300 10,899900
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,280000 4 957 140,00 2 002 223,00 2 002 223,00 10,588400 10,177200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,310000 4 821 732,00 3 425 410,00 3 425 410,00 9,589300 9,216900
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 156,890000 23 530 482,00 655 370,00 655 370,00 1 191,596700 1 145,321100
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,740000 11 570 300,00 11 519 293,00 11 519 293,00 9,837400 9,642600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,290000 269 722 338,00 1 758 432,00 1 758 432,00 9,568700 9,197100
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 146,440000 27 949 148,00 489 750,00 489 750,00 1 180,833200 1 134,975600
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 042,280000 46 133 403,00 992 141,00 992 141,00 1 073,548400 1 031,857200
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 031,080000 34 281 509,00 229 810,00 229 810,00 1 062,012400 1 020,769200
Horizon Start 100 EUR 10,770000 18 787 299,00 18 775 793,00 18 775 793,00 11,093100 10,662300
Horizon Start 100 Plus EUR 10,550000 40 320 116,00 29 076 222,00 29 076 222,00 10,655500 10,444500
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,360000 8 394 385,00 8 392 408,00 8 392 408,00 10,567200 10,256400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR