Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.10.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,690000 5 477 812,00 5 465 476,00 5 465 476,00 11,010700 10,583100
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,740000 5 754 160,00 2 304 787,00 2 304 787,00 11,062200 10,632600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,940000 5 575 598,00 4 018 116,00 4 018 116,00 10,238200 9,840600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR