Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.2.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,010000 2 751 023,00 2 750 888,00 2 750 888,00 10,310300 9,909900
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 10,650000 1 931 821,00 1 367 769,00 1 367 769,00 10,969500 10,543500
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 10,840000 1 397 691,00 1 397 460,00 1 397 460,00 11,165200 10,731600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 10,000000 15 199 070,00 13 756 830,00 13 756 830,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,070000 6 113 581,00 4 868 543,00 4 868 543,00 10,372100 9,969300
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 10,310000 8 548 927,00 1 392 007,00 1 392 007,00 10,619300 10,206900
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 9,940000 2 778 632,00 2 185 239,00 2 185 239,00 10,238200 9,840600
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,320000 6 453 063,00 415 133,00 415 133,00 10,629600 10,216800
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,350000 4 603 939,00 3 865 052,00 3 865 052,00 10,660500 10,246500
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 10,340000 9 697 803,00 1 014 738,00 1 014 738,00 10,650200 10,236600
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,290000 5 108 618,00 5 084 896,00 5 084 896,00 10,598700 10,187100
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 10,380000 7 293 731,00 1 432 125,00 1 432 125,00 10,691400 10,276200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 12,440000 9 621 893,00 8 935 888,00 8 935 888,00 12,813200 12,315600
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 10,560000 3 385 170,00 2 942 079,00 2 942 079,00 10,876800 10,454400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 11,000000 6 300 907,00 4 460 203,00 4 460 203,00 11,330000 10,890000
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 1 103,590000 32 303 234,00 689 232,00 689 232,00 1 136,697700 1 092,554100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 9,490000 6 276 658,00 5 524 167,00 5 524 167,00 9,774700 9,395100
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 1 098,710000 31 681 289,00 389 774,00 389 774,00 1 131,671300 1 087,722900
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,530000 8 749 607,00 8 748 619,00 8 748 619,00 10,845900 10,424700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 10,850000 4 530 776,00 3 917 251,00 3 917 251,00 11,175500 10,741500
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,470000 359 215 885,00 1 688 539,00 1 688 539,00 10,784100 10,365300
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 10,190000 3 833 122,00 3 490 371,00 3 490 371,00 10,495700 10,088100
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,400000 3 218 999,00 3 198 572,00 3 198 572,00 10,712000 10,296000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,950000 8 683 560,00 2 641 063,00 2 641 063,00 11,278500 10,840500
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,130000 5 363 079,00 5 350 160,00 5 350 160,00 10,433900 10,028700
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,850000 5 840 120,00 2 191 251,00 2 191 251,00 11,175500 10,741500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,500000 5 570 447,00 4 082 207,00 4 082 207,00 9,785000 9,405000
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 172,850000 31 100 496,00 623 146,00 623 146,00 1 208,035500 1 161,121500
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 10,190000 13 942 329,00 13 842 432,00 13 842 432,00 10,291900 10,088100
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,070000 323 370 437,00 1 969 617,00 1 969 617,00 10,372100 9,969300
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 148,640000 36 724 318,00 564 796,00 564 796,00 1 183,099200 1 137,153600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 16 EUR 10,540000 9 541 431,00 7 777 961,00 7 777 961,00 10,540000 10,434600
KBC Perspective Global Timing USD 3 USD 981,950000 47 729 587,00 1 114 729,00 1 114 729,00 1 011,408500 972,130500
KBC Perspective Global Timing USD 4 USD 976,100000 34 799 929,00 221 457,00 221 457,00 1 005,383000 966,339000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 18 EUR 10,040000 2 663 808,00 2 662 879,00 2 662 879,00 10,341200 9,939600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR