Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.1.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 11,900000 5 740 876,00 3 981 002,00 3 981 002,00 12,257000 11,781000
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 2 USD 994,990000 26 466 830,00 548 687,00 548 687,00 1 024,839700 985,040100
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 3 USD 988,230000 26 383 638,00 356 004,00 356 004,00 1 017,876900 978,347700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,100000 7 018 390,00 7 018 076,00 7 018 076,00 10,403000 9,999000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,070000 3 860 330,00 3 247 196,00 3 247 196,00 11,402100 10,959300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,430000 302 442 713,00 1 637 307,00 1 637 307,00 9,712900 9,335700
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,670000 3 318 529,00 3 019 699,00 3 019 699,00 9,960100 9,573300
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,450000 2 954 893,00 2 954 079,00 2 954 079,00 10,763500 10,345500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,300000 7 624 397,00 2 634 606,00 2 634 606,00 10,609000 10,197000
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,550000 5 179 633,00 5 179 480,00 5 179 480,00 10,866500 10,444500
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 9,990000 4 979 473,00 2 048 808,00 2 048 808,00 10,289700 9,890100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,000000 4 787 350,00 3 424 392,00 3 424 392,00 9,270000 8,910000
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 197,140000 25 351 117,00 681 173,00 681 173,00 1 233,054200 1 185,168600
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,540000 11 977 836,00 11 973 311,00 11 973 311,00 9,635400 9,444600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,100000 270 872 656,00 1 894 679,00 1 894 679,00 9,373000 9,009000
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 187,770000 29 934 263,00 626 470,00 626 470,00 1 223,403100 1 175,892300
KBC Perspective Global Timing USD 3 USD 1 005,890000 45 660 235,00 1 143 775,00 1 143 775,00 1 036,066700 995,831100
KBC Perspective Global Timing USD 4 USD 990,290000 33 586 648,00 224 110,00 224 110,00 1 019,998700 980,387100
Horizon Start 100 EUR 10,270000 18 970 919,00 18 970 919,00 18 970 919,00 10,578100 10,167300
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR