Akciové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Globálny akciový fond 25.2.2021 EUR 0,053880 6,28 14,31 5,05
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 25.2.2021 EUR 0,064274 7,53 28,25 11,27
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %