Dlhopisové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 25.2.2021 EUR 0,054167 -1,75 -2,87 0,08
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 25.2.2021 EUR 0,010230 0,26 -0,06 0,23
PP - Stabilný fond o.p.f. 25.2.2021 EUR 1,075210 1,63 1,86
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %