Zmiešané fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 25.2.2021 EUR 0,046785 2,32 4,77 2,67
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 25.2.2021 EUR 1,235971 1,27 0,47 1,85
PP - Aktívny fond o.p.f. 25.2.2021 EUR 1,186632 14,07 14,32
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %