Zmiešané fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest 25.10.2021 EUR 1,272731 3,03 5,15 2,07
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest 25.10.2021 EUR 1,240845 0,89 28,04 10,98
AM SLSP Fond zodpovedného investovania, o.p.f. 15.10.2021 EUR 1,005931 0,50
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %