KBC Equity Fund America

KBC Equity Fund America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 2.4.2021

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 3 881,760000 49 092 005,00 1 244 142,00 1 244 142,00 3 998,212800 3 881,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,3223 1 818,00 25 541,00 1 818,00 25 541,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
23 723,00 101 294,00 301 468,00 196 262,00 301 468,00 308 383,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 541,00 106 792,00 309 444,00 372 868,00 309 444,00 526 368,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 818,00 5 498,00 7 976,00 176 606,00 7 976,00 217 985,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície v EUR Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,33
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,71 4,95 5,77 17,57 62,64 12,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
3 881,760000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
49 092 005,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 244 142,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 244 142,00
Max. predajná cena podielu v EUR
3 998,212800
Min. nákupná cena podielu v EUR
3 881,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,3223
Suma vrátených podielov
1 818,00
Suma vydaných podielov
25 541,00
Upravená suma vrátených podielov
1 818,00
Upravená suma vydaných podielov
25 541,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
23 723,00
1 mesiac
101 294,00
3 mesiace
301 468,00
6 mesiacov
196 262,00
YTD
301 468,00
1 rok
308 383,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
25 541,00
1 mesiac
106 792,00
3 mesiace
309 444,00
6 mesiacov
372 868,00
YTD
309 444,00
1 rok
526 368,00

Redemácie

1 týždeň
1 818,00
1 mesiac
5 498,00
3 mesiace
7 976,00
6 mesiacov
176 606,00
YTD
7 976,00
1 rok
217 985,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,71
1 mesiac %
4,95
3 mesiace %
5,77
6 mesiacov %
17,57
1 rok %
62,64
3 roky % p.a.
12,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu