KBC Equity Fund North America

KBC Equity Fund North America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.2.2024

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 4 638,930000 77 247 864,00 3 633 045,00 3 633 045,00 4 778,097900 4 638,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,2935 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -5 898,00 -95 606,00 -101 999,00 -7 969,00 -74 628,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 076,00 26 830,00 135 517,00 26 830,00 231 767,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 9 974,00 122 436,00 237 516,00 34 799,00 306 395,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,85 5,43 12,43 16,01 22,87 6,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
4 638,930000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
77 247 864,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 633 045,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 633 045,00
Max. predajná cena podielu v EUR
4 778,097900
Min. nákupná cena podielu v EUR
4 638,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,2935
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-5 898,00
3 mesiace
-95 606,00
6 mesiacov
-101 999,00
YTD
-7 969,00
1 rok
-74 628,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 076,00
3 mesiace
26 830,00
6 mesiacov
135 517,00
YTD
26 830,00
1 rok
231 767,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
9 974,00
3 mesiace
122 436,00
6 mesiacov
237 516,00
YTD
34 799,00
1 rok
306 395,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,85
1 mesiac %
5,43
3 mesiace %
12,43
6 mesiacov %
16,01
1 rok %
22,87
3 roky % p.a.
6,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu