KBC Equity Fund America

KBC Equity Fund America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 25.11.2022

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 3 733,210000 64 298 866,00 3 107 795,00 3 107 795,00 3 845,206300 3 733,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
24,1967 0,00 9 589,00 0,00 9 589,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 589,00 11 518,00 65 038,00 166 642,00 717 560,00 792 205,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 589,00 11 518,00 96 097,00 229 020,00 827 669,00 904 430,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 31 059,00 62 378,00 110 109,00 112 225,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,33
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 2,06 5,75 -0,07 2,14 -19,46 5,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
3 733,210000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
64 298 866,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 107 795,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 107 795,00
Max. predajná cena podielu v EUR
3 845,206300
Min. nákupná cena podielu v EUR
3 733,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
24,1967
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
9 589,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
9 589,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 589,00
1 mesiac
11 518,00
3 mesiace
65 038,00
6 mesiacov
166 642,00
YTD
717 560,00
1 rok
792 205,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 589,00
1 mesiac
11 518,00
3 mesiace
96 097,00
6 mesiacov
229 020,00
YTD
827 669,00
1 rok
904 430,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
31 059,00
6 mesiacov
62 378,00
YTD
110 109,00
1 rok
112 225,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
2,06
1 mesiac %
5,75
3 mesiace %
-0,07
6 mesiacov %
2,14
1 rok %
-19,46
3 roky % p.a.
5,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu