KBC Equity Fund North America

KBC Equity Fund North America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 24.3.2023

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 3 654,170000 63 342 283,00 2 921 344,00 2 921 344,00 3 763,795100 3 654,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
22,8365 0,00 3 649,00 0,00 3 649,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 649,00 -11 888,00 -6 610,00 38 220,00 -9 977,00 344 553,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 649,00 3 649,00 16 441,00 140 027,00 13 074,00 509 735,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 15 537,00 23 051,00 101 807,00 23 051,00 165 182,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,55 -1,32 2,96 7,09 -14,49 15,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
3 654,170000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
63 342 283,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 921 344,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 921 344,00
Max. predajná cena podielu v EUR
3 763,795100
Min. nákupná cena podielu v EUR
3 654,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
22,8365
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
3 649,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
3 649,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 649,00
1 mesiac
-11 888,00
3 mesiace
-6 610,00
6 mesiacov
38 220,00
YTD
-9 977,00
1 rok
344 553,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 649,00
1 mesiac
3 649,00
3 mesiace
16 441,00
6 mesiacov
140 027,00
YTD
13 074,00
1 rok
509 735,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
15 537,00
3 mesiace
23 051,00
6 mesiacov
101 807,00
YTD
23 051,00
1 rok
165 182,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,55
1 mesiac %
-1,32
3 mesiace %
2,96
6 mesiacov %
7,09
1 rok %
-14,49
3 roky % p.a.
15,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu