KBC Equity Fund America

KBC Equity Fund America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.11.2021

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 4 635,040000 76 132 658,00 2 672 137,00 2 672 137,00 4 774,091200 4 635,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,0722 13 822,00 8 923,00 13 822,00 8 923,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-4 899,00 21 045,00 207 492,00 587 603,00 1 247 372,00 1 198 722,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 923,00 34 867,00 240 869,00 654 251,00 1 331 273,00 1 352 975,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 822,00 13 822,00 33 377,00 66 648,00 83 901,00 154 253,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície v EUR Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,33
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,65 2,46 4,57 11,86 31,54 18,21

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
4 635,040000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
76 132 658,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 672 137,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 672 137,00
Max. predajná cena podielu v EUR
4 774,091200
Min. nákupná cena podielu v EUR
4 635,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,0722
Suma vrátených podielov
13 822,00
Suma vydaných podielov
8 923,00
Upravená suma vrátených podielov
13 822,00
Upravená suma vydaných podielov
8 923,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-4 899,00
1 mesiac
21 045,00
3 mesiace
207 492,00
6 mesiacov
587 603,00
YTD
1 247 372,00
1 rok
1 198 722,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
8 923,00
1 mesiac
34 867,00
3 mesiace
240 869,00
6 mesiacov
654 251,00
YTD
1 331 273,00
1 rok
1 352 975,00

Redemácie

1 týždeň
13 822,00
1 mesiac
13 822,00
3 mesiace
33 377,00
6 mesiacov
66 648,00
YTD
83 901,00
1 rok
154 253,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,65
1 mesiac %
2,46
3 mesiace %
4,57
6 mesiacov %
11,86
1 rok %
31,54
3 roky % p.a.
18,21

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu