UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
Sídlo: Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
Telefón: +421 232 600 100
Fax:
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.uniqa.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Peter Socha - vedúci organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena SASS nad 5 %

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
Sídlo
Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
Telefón
Fax
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Peter Socha - vedúci organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)