Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika
Sídlo: Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: + 421 850 111 888
Fax: +421 2 4862 7021
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.erste-am.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Pavol Vejmelka - vedúci organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena SASS nad 5 %

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika
Sídlo
Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, Slovenská republika
Fax
+421 2 4862 7021
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Pavol Vejmelka - vedúci organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)