Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurový dlhopisový fond EUR 0,048448 117 154 962,71 117 154 962,71 101 262 550,01 0,048932 0,047576
Euro Plus Fond EUR 0,045272 110 505 590,37 110 505 590,37 63 952 463,03 0,045498 0,045272
Aktívne portfólio EUR 0,043921 367 483 049,35 367 483 049,35 367 483 049,35 0,044580 0,043130
ERSTE BOND DANUBIA EUR 127,570000 62 213 060,78 4 930 197,79 1 991 750,41 129,483550 127,570000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 60,050000 33 924 568,70 2 820 560,53 2 820 560,53 62,151750 60,050000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 715,400000 265 084 068,96 5 483 253,61 5 483 253,61 729,708000 715,400000
Fond budúcnosti EUR 0,053413 134 591 630,82 134 591 630,82 134 591 630,82 0,054481 0,052452
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 235,960000 28 801 901,12 7 291 799,21 7 291 799,21 240,679200 235,960000
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 151,440000 22 806 215,67 9 546 615,57 904 905,57 152,197200 151,440000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 117,070000 238 500 637,84 7 508 752,73 21 072,60 117,655350 117,070000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 139,410000 201 969 379,25 7 567 035,39 9 619,29 140,107050 139,410000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 176,620000 394 001 048,14 2 841 229,26 2 826 418,06 179,269300 176,620000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 167,960000 221 331 418,60 18 276 267,31 858 020,41 170,479400 167,960000
ERSTE BOND DOLLAR USD 128,110000 139 957 479,15 8 632 907,40 742 136,40 130,031650 128,110000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 167,460000 466 625 045,18 10 071 565,85 1 376 972,16 170,809200 167,460000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 128,510000 28 230 038,66 153 183,92 153 183,92 131,080200 128,510000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 395,580000 24 967 888,08 1 281 323,18 1 281 323,18 403,491600 395,580000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 214,570000 195 244 322,87 424 217,76 424 217,76 218,861400 214,570000
Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,066140 679 385 065,29 679 385 065,29 643 839 771,42 0,067463 0,064949
Svetové akcie EUR 0,017477 96 462 303,71 96 462 303,71 96 462 303,71 0,017477 0,017477
Privátny P11 EUR 0,012781 9 321 230,06 9 321 230,06 9 321 230,06 0,012781 0,012781
ESG MIX Klasik EUR 0,009943 46 445 251,58 46 445 251,58 46 445 251,58 0,010042 0,009764
ESG MIX Balans EUR 0,010448 9 609 213,50 9 609 213,50 9 609 213,50 0,010605 0,010260
ESG MIX Aktív EUR 0,010914 24 599 700,53 24 599 700,53 24 599 700,53 0,011132 0,010718
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 198,000000 84 206 407,14 4 052 660,54 3 986 833,26 200,970000 198,000000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 153,790000 238 904 080,29 26 121 365,09 1 954 117,67 156,096850 153,790000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 186,810000 240 581 814,53 30 776 296,59 1 338 838,29 189,612150 186,810000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 293,620000 360 575 116,15 7 584 494,06 0,00 1 300,088100 1 293,620000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 137,230000 187 301 260,44 18 023 637,89 824 944,25 139,288450 137,230000
Erste Private Banking Conservative EUR 0,008751 5 024 153,81 5 024 153,81 5 024 153,81 0,008839 0,008751
ERSTE MORTAGE EUR 131,440000 65 769 404,46 1 047 826,35 1 047 826,35 134,068800 131,440000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 184,860000 447 484 632,92 18 684 857,63 2 285 792,13 187,632900 184,860000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 130,250000 49 679 484,01 1 002 881,67 114 489,75 132,203750 130,250000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 113,290000 58 186 249,54 10 695 367,13 10 695 367,13 115,555800 113,290000
Global Renta EUR 0,009629 318 309 354,12 318 309 354,12 318 309 354,12 0,009725 0,009629
ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,012891 135 256 829,07 135 256 829,07 103 462 171,46 1,023020 1,012891
Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,838961 140 815 874,78 140 815 874,78 140 815 874,78 0,847351 0,838961
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 115,760000 408 971 517,24 3 472,80 3 472,80 116,338800 115,760000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 180,040000 29 304 118,91 720,16 720,16 182,740600 180,040000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 190,270000 29 304 118,91 145 836,55 145 836,55 193,124050 190,270000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 96,510000 99 039 463,96 5 597,58 5 597,58 97,957650 96,510000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 102,350000 29 287 929,83 451 465,85 451 465,85 103,885250 102,350000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 108,200000 57 378 898,39 245 505,80 245 505,80 109,823000 108,200000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 276,850000 74 749 092,26 900 869,90 900 869,90 282,387000 276,850000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 198,820000 47 838 241,71 318 708,46 318 708,46 202,796400 198,820000
ERSTE GREEN INVEST EUR 121,500000 481 391 683,21 5 793 363,00 5 793 363,00 123,930000 121,500000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 220,070000 590 941 947,08 1 221 608,57 1 221 608,57 224,471400 220,070000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 119,840000 395 046 730,98 1 078,56 1 078,56 121,637600 119,840000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 122,300000 513 952 772,30 666 290,40 666 290,40 128,415000 122,300000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 195,460000 223 916 836,52 527 742,00 527 742,00 199,369200 195,460000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 103,930000 227 968 558,90 92 081,98 92 081,98 105,488950 103,930000
ERSTE FAIR INVEST EUR 85,470000 73 771 069,35 251 880,09 251 880,09 87,179400 85,470000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 22,450000 296 171 624,36 313 052,18 313 052,18 23,348000 22,450000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 190,000000 175 408 463,42 530 588,87 530 588,87 193,800000 190,000000
Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,838958 1 659 332,68 1 659 332,68 1 659 332,68 0,847348 0,823857
ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,028169 64 396 693,23 64 396 693,23 64 396 693,23 1,038451 1,009662
ERSTE STOCK TECHNO EUR 155,590000 417 690 534,89 892 619,83 892 619,83 158,701800 155,590000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 488,430000 234 628 468,04 12 210,75 12 210,75 498,198600 488,430000
ESG fond dividendových akcií EUR 0,009593 8 993 504,14 8 993 504,14 8 993 504,14 0,009785 0,009420
Privátny P12 EUR 0,981907 49 095,35 49 095,35 49 095,35 0,981907 0,981907
Fond reálnych aktív EUR 0,009947 6 216 555,12 6 216 555,12 6 216 555,12 0,010096 0,009768
ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,009900 98 998,78 98 998,78 98 998,78 0,009900 0,009900
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 29,420000 361 348 122,73 146 170,92 146 170,92 29,861300 29,420000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR