Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,050335 188 195 573,79 188 195 573,79 173 767 982,88 0,050838 0,049429
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,046576 149 817 049,45 149 817 049,45 99 673 599,34 0,046809 0,046576
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,047460 367 663 238,71 367 663 238,71 367 663 238,71 0,048172 0,046606
ERSTE BOND DANUBIA EUR 135,830000 63 542 594,66 5 317 337,01 2 188 628,79 137,867450 135,830000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 79,300000 46 460 309,26 3 741 255,05 3 741 255,05 82,075500 79,300000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 864,900000 312 844 565,62 6 292 639,08 6 292 639,08 882,198000 864,900000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,061152 158 637 101,07 158 637 101,07 158 637 101,07 0,062375 0,060051
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 269,450000 30 993 582,16 8 333 740,30 8 333 740,30 274,839000 269,450000
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 157,050000 26 070 206,56 5 215 766,50 1 018 423,00 157,835250 157,050000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 120,300000 239 863 053,24 7 715 921,70 21 654,00 120,901500 120,300000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 144,190000 207 885 229,89 7 825 479,68 8 939,78 144,910950 144,190000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 188,160000 534 302 700,58 2 859 965,32 2 844 138,12 190,982400 188,160000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 185,080000 235 865 814,75 13 963 346,06 851 604,46 187,856200 185,080000
ERSTE BOND DOLLAR USD 132,920000 50 699 640,10 809 217,20 809 217,20 134,913800 132,920000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 200,030000 545 842 580,03 10 686 238,83 1 522 322,56 204,030600 200,030000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 141,810000 38 060 211,35 197 115,90 197 115,90 144,646200 141,810000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 459,170000 25 757 659,74 963 843,75 963 843,75 468,353400 459,170000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 248,910000 220 212 072,27 504 789,48 504 789,48 253,888200 248,910000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,080397 876 802 066,57 876 802 066,57 834 452 877,92 0,082005 0,078950
EAM SK Svetové akcie EUR 0,020188 117 889 386,29 117 889 386,29 117 889 386,29 0,020188 0,020188
EAM SK Privátny P11 EUR 0,013656 9 958 704,18 9 958 704,18 9 958 704,18 0,013656 0,013656
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010560 40 300 949,44 40 300 949,44 40 300 949,44 0,010666 0,010370
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011232 9 242 337,04 9 242 337,04 9 242 337,04 0,011400 0,011030
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,011880 23 370 586,59 23 370 586,59 23 370 586,59 0,012118 0,011666
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 210,490000 82 851 078,18 876 924,43 807 434,35 213,647350 210,490000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 163,090000 106 254 112,46 1 048 295,95 1 048 295,95 165,536350 163,090000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 199,840000 398 845 699,93 50 389 476,42 1 888 373,38 202,837600 199,840000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 327,640000 346 076 708,71 65 602 036,68 6 638,20 1 334,278200 1 327,640000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 142,870000 198 269 628,32 17 690 822,94 771 926,61 145,013050 142,870000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,009377 4 322 954,08 4 322 954,08 4 322 954,08 0,009471 0,009377
ERSTE MORTAGE EUR 136,410000 52 948 617,12 1 081 875,30 1 081 875,30 139,138200 136,410000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 195,870000 414 282 882,98 1 045 479,60 1 045 479,60 198,808050 195,870000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 134,660000 45 716 282,72 1 468 429,12 101 533,64 136,679900 134,660000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 119,950000 46 777 403,54 70 239,99 70 239,99 122,349000 119,950000
EAM SK Global Renta EUR 0,010247 290 712 059,07 290 712 059,07 290 712 059,07 0,010349 0,010247
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,000694 116 361 493,87 116 361 493,87 96 473 722,33 1,010701 1,000694
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,901808 140 372 459,89 140 372 459,89 140 372 459,89 0,910826 0,901808
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 119,060000 388 484 974,24 3 452,74 3 452,74 119,655300 119,060000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 187,430000 22 886 915,75 1 124,58 1 124,58 190,241450 187,430000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 203,770000 22 886 915,75 165 549,03 165 549,03 206,826550 203,770000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 102,150000 102 654 541,70 5 720,40 5 720,40 103,682250 102,150000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 111,640000 29 166 291,19 492 444,04 492 444,04 113,314600 111,640000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 123,420000 60 906 884,77 280 039,98 280 039,98 125,271300 123,420000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 329,940000 88 254 617,62 1 342 195,92 1 342 195,92 336,538800 329,940000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 237,490000 55 112 493,70 422 494,71 422 494,71 242,239800 237,490000
ERSTE GREEN INVEST EUR 135,390000 526 926 498,63 6 216 431,85 6 216 431,85 138,097800 135,390000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 212,830000 546 418 779,23 1 214 620,81 1 214 620,81 217,086600 212,830000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 127,360000 424 754 935,15 1 146,24 1 146,24 129,270400 127,360000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 142,150000 596 065 821,78 724 112,10 724 112,10 149,257500 142,150000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 233,050000 268 944 738,16 764 637,05 764 637,05 237,711000 233,050000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 112,850000 297 846 875,70 100 210,80 100 210,80 114,542750 112,850000
ERSTE FAIR INVEST EUR 101,380000 88 626 583,27 200 529,64 200 529,64 103,407600 101,380000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 27,300000 362 857 133,71 423 134,17 423 134,17 28,392000 27,300000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 227,040000 197 508 091,32 575 578,19 575 578,19 231,580800 227,040000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,901806 2 939 269,96 2 939 269,96 2 939 269,96 0,910824 0,885573
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,037577 104 086 664,51 104 086 664,51 104 086 664,51 1,047953 1,018901
ERSTE STOCK TECHNO EUR 205,080000 548 986 624,27 1 611 313,56 1 611 313,56 209,181600 205,080000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 511,180000 221 439 718,23 13 290,68 13 290,68 521,403600 511,180000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,010507 14 467 659,26 14 467 659,26 14 467 659,26 0,010717 0,010318
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,010949 9 559 675,37 9 559 675,37 9 559 675,37 0,011113 0,010752
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010491 104 909,47 104 909,47 104 909,47 0,010491 0,010491
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,430000 386 685 412,70 157 886,09 157 886,09 31,901450 31,430000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR