HB REAVIS Slovakia a. s.

HB REAVIS Slovakia a. s.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: HB REAVIS Slovakia a. s.
Sídlo: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 58 30 30 30
Fax: +421 2 58 30 30 00
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.hbreavis.com

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Adrián Rác - predseda
Ing. Radoslav Bekö - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Mária Hlinková
Ing. Edita Pančíková
Maroš Zelenay

Akcionári člena SASS nad 5 %

HB REAVIS GROUP B.V.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
HB REAVIS Slovakia a. s.
Sídlo
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Fax
+421 2 58 30 30 00
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Adrián Rác - predseda
Ing. Radoslav Bekö - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Mária Hlinková
Ing. Edita Pančíková
Maroš Zelenay

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

HB REAVIS GROUP B.V.