Základné údaje

HB REAVIS Slovakia a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 1 303,330000 130 056 461,92 120 728 456,61 120 728 456,61 1 303,330000 1 303,330000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 101,860000 232 272,47 232 272,47 232 272,47 104,915800 96,767000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 958,210000 5 973 548,92 5 973 548,92 5 973 548,92 967,792100 948,627900
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR