Základné údaje

HB REAVIS Slovakia a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 906,090000 79 905 473,21 69 557 440,33 69 557 440,33 906,090000 906,090000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 70,620000 4 359 780,72 4 359 780,72 4 359 780,72 72,738600 67,089000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 663,480000 5 255 956,33 5 255 956,33 5 255 956,33 670,114800 656,845200
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR