Základné údaje

HB REAVIS Slovakia a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 1 319,030000 133 499 267,34 122 965 139,25 122 965 139,25 1 319,030000 1 319,030000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 103,210000 5 377 391,32 5 377 391,32 5 377 391,32 106,306300 98,049500
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 968,260000 7 753 266,37 7 753 266,37 7 753 266,37 977,942600 958,577400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR