J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Telefón: +421 259 418 724
Fax:
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.jtis.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Anna MACALÁKOVÁ – predsedníčka predstavenstva
Ing. Ondrej SEGEČ – člen predstavenstva
Ing. Tomáš JANÍK – člen predstavenstva

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Jozef TKÁČ – predseda dozornej rady
Ing. Tomáš KLIMÍČEK – člen dozornej rady
Ing. Michal KUBEŠ – člen dozornej rady

Akcionári člena SASS nad 5 %

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
Sídlo
Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Telefón
Fax
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Anna MACALÁKOVÁ – predsedníčka predstavenstva
Ing. Ondrej SEGEČ – člen predstavenstva
Ing. Tomáš JANÍK – člen predstavenstva

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Jozef TKÁČ – predseda dozornej rady
Ing. Tomáš KLIMÍČEK – člen dozornej rady
Ing. Michal KUBEŠ – člen dozornej rady

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)