Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,457630 319 294 492,50 319 294 492,50 313 601 342,50 1,501359 1,457630
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,174886 22 488 279,55 22 488 279,55 22 488 279,55 1,210133 1,174886
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,988859 16 417 470,08 16 417 470,08 16 417 470,08 1,018525 0,988859
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR