Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,423923 322 297 782,70 322 297 782,70 315 948 410,37 1,466641 1,423923
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,137388 23 426 126,41 23 426 126,41 23 426 126,41 1,171510 1,137388
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,003278 18 430 129,59 18 430 129,59 18 430 129,59 1,033376 1,003278
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR