Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,488353 352 891 159,60 352 891 159,60 347 434 613,40 1,533004 1,488353
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,178102 20 506 014,37 20 506 014,37 20 506 014,37 1,213445 1,178102
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,005925 15 079 151,39 15 079 151,39 15 079 151,39 1,036103 1,005925
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,024743 2 895 967,08 2 895 967,08 2 895 967,08 1,055485 1,014496
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR