Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,423112 357 333 019,81 357 333 019,81 346 329 403,98 1,465805 1,423112
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,159151 33 345 392,79 33 345 392,79 33 345 392,79 1,193926 1,159151
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,002901 18 767 322,84 18 767 322,84 18 767 322,84 1,032988 1,002901
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR