KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti

KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
Sídlo: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: 0850 111 777
Fax:
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.csobinvesticie.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Andrea Lazar - vedúca organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena SASS nad 5 %

100% Československá obchodná banka, a.s.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
Sídlo
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Telefón
Fax
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Andrea Lazar - vedúca organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

100% Československá obchodná banka, a.s.