Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund America USD 3 623,390000 61 853 590,00 2 828 859,00 2 828 859,00 3 732,091700 3 623,390000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 820,650000 18 917 828,00 2 850 737,00 2 850 737,00 1 875,269500 1 820,650000
KBC Equity Fund Finance EUR 758,700000 54 828 004,00 4 135 173,00 4 135 173,00 781,461000 758,700000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 370,190000 207 635 442,00 3 999 541,00 3 999 541,00 5 531,295700 5 370,190000
KBC Equity Fund Oil EUR 745,560000 33 150 169,00 10 372 180,00 10 372 180,00 767,926800 745,560000
KBC Equity Fund Pharma EUR 2 368,360000 190 297 891,00 29 686 390,00 29 686 390,00 2 439,410800 2 368,360000
KBC Equity Fund Technology USD 530,740000 154 671 653,00 5 012 173,00 5 012 173,00 546,662200 530,740000
KBC Equity Fund Telecom EUR 486,440000 19 570 187,00 9 658 618,00 9 658 618,00 501,033200 486,440000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 249,300000 37 617 442,00 1 101 684,00 1 101 684,00 2 316,779000 2 249,300000
KBC Equity Fund World EUR 580,070000 134 607 873,00 20 529 088,00 20 529 088,00 597,472100 580,070000
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 568,270000 24 795 081,00 5 686 802,00 5 686 802,00 1 615,318100 1 568,270000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 751,950000 9 149 070,00 1 991 006,00 1 991 006,00 774,508500 751,950000
KBC Equity Fund Utilities EUR 1 062,190000 6 827 309,00 2 373 845,00 2 373 845,00 1 094,055700 1 062,190000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 507,470000 36 254 687,00 906 353,00 906 353,00 1 552,694100 1 507,470000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 355,710000 40 668 617,00 15 207 116,00 15 207 116,00 366,381300 355,710000
KBC Renta Dollarenta USD 1 134,300000 124 407 114,00 2 464 057,00 2 464 057,00 1 145,643000 1 134,300000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 874,120000 56 943 582,00 8 114 884,00 8 114 884,00 2 902,861200 2 874,120000
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 36,977000 3 780 863,00 736 545,00 736 545,00 37,013977 36,977000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 716,740000 103 720 380,00 19 961 346,00 19 961 346,00 5 722,456740 5 716,740000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 129,268000 486 860 513,00 2 002 281,00 2 002 281,00 129,397268 129,268000
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 45,724000 4 106 121,00 58 507,00 58 507,00 45,769724 45,724000
KBC Renta Czechrenta CZK 34 228,350000 71 178 982,00 600 879,00 600 879,00 34 570,633500 34 228,350000
KBC Equity Fund Belgium EUR 986,800000 36 290 923,00 1 671 113,00 1 671 113,00 1 016,404000 986,800000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 797,910000 40 968 806,00 2 539 847,00 2 539 847,00 3 911,847300 3 797,910000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 892,720000 127 377 728,00 856 675,00 856 675,00 2 979,501600 2 892,720000
KBC Renta Canarenta CAD 2 448,840000 13 256 509,00 247 398,00 247 398,00 2 473,328400 2 448,840000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 2 380,990000 57 212 631,00 3 612 135,00 3 612 135,00 2 452,419700 2 380,990000
KBC Equity Fund Japan JPY 70 659,000000 1 099 188 556,00 211 929,00 211 929,00 72 778,770000 70 659,000000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 750,860000 39 555 629,00 4 043 951,00 4 043 951,00 773,385800 750,860000
KBC Equity Fund New Asia EUR 903,150000 126 123 830,00 12 813 580,00 12 813 580,00 930,244500 903,150000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 158,300000 14 581 959,00 2 208 291,00 2 208 291,00 1 193,049000 1 158,300000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 575,330000 13 527 759,00 1 805 626,00 1 805 626,00 592,589900 575,330000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 1 128,790000 6 223 934,00 1 205 268,00 1 205 268,00 1 162,653700 1 128,790000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 229,090000 70 064 095,00 567 212,00 567 212,00 1 265,962700 1 229,090000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 882,130000 43 829 472,00 4 787 165,00 4 787 165,00 1 938,593900 1 882,130000
KBC Equity Fund Trends EUR 201,050000 243 472 343,00 10 967 266,00 10 967 266,00 207,081500 201,050000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 575,660000 14 368 048,00 2 494 644,00 2 494 644,00 1 622,929800 1 575,660000
KBC Renta Short EUR EUR 690,740000 1 554 923,00 920,00 920,00 697,647400 690,740000
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 210,380000 12 112 035,00 846 948,00 846 948,00 216,691400 210,380000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038465 22 592 819,00 22 592 819,00 16 021 916,00 0,038465 0,038465
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,047492 74 608 000,00 74 541 350,00 74 541 350,00 0,048204 0,047492
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042428 32 704 551,00 32 693 304,00 32 693 304,00 0,043064 0,042428
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 945,920000 120 444 522,00 6 704 841,00 6 704 841,00 2 004,297600 1 945,920000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 289,270000 7 777 554,00 9 369,00 9 369,00 1 327,948100 1 289,270000
Horizon Access India Fund USD 1 807,010000 27 882 970,00 803 845,00 803 845,00 1 861,220300 1 807,010000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,081100 38 609 022,00 38 583 464,00 38 583 464,00 0,083533 0,081100
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 368,156000 10 088 398,00 7 904 013,00 7 904 013,00 368,156000 362,633660
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,684600 7 113 828,00 4 796 332,00 4 796 332,00 12,874869 12,684600
KBC Bonds Corporates Euro EUR 860,150000 22 324 567,00 640 600,00 640 600,00 868,751500 860,150000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 574,510000 3 024 033,00 361 901,00 361 901,00 580,255100 574,510000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 272,470000 22 763 980,00 1 339 698,00 1 339 698,00 2 295,194700 2 249,745300
KBC Bonds High Interest EUR 1 950,510000 35 044 194,00 1 648 656,00 1 648 656,00 1 970,015100 1 950,510000
Horizon USD Low USD 115,210000 47 008 036,00 1 558 981,00 1 558 981,00 116,938150 115,210000
Horizon Access Fund China USD 1 113,870000 29 130 256,00 1 598 787,00 1 598 787,00 1 147,286100 1 113,870000
KBC Flexible Plan EUR 56,120000 94 383 082,00 22 272 845,00 22 272 845,00 56,961800 56,120000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 10,310000 6 824 322,00 1 575 847,00 1 575 847,00 10,619300 10,206900
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 11,500000 3 344 870,00 2 977 074,00 2 977 074,00 11,845000 11,385000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 1 032,120000 1 255 063 110,00 7 911 106,00 7 911 106,00 1 047,601800 1 032,120000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 957,590000 1 521 443 348,00 2 223 455,00 2 223 455,00 971,953850 957,590000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 11,090000 5 468 816,00 3 780 969,00 3 780 969,00 11,422700 10,979100
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 2 USD 1 036,850000 28 347 402,00 616 020,00 616 020,00 1 067,955500 1 026,481500
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 3 USD 1 026,200000 28 201 123,00 385 381,00 385 381,00 1 056,986000 1 015,938000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,150000 7 258 565,00 7 254 012,00 7 254 012,00 10,454500 10,048500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 10,650000 3 902 130,00 3 305 728,00 3 305 728,00 10,969500 10,543500
IN.Focus 2030 EUR 107,000000 43 313 509,00 545 811,00 545 811,00 108,605000 107,000000
IN.Focus 2035 EUR 108,460000 20 954 119,00 1 456 455,00 1 456 455,00 110,086900 108,460000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,690000 315 637 489,00 1 626 822,00 1 626 822,00 9,980700 9,593100
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 10,250000 3 614 217,00 3 293 059,00 3 293 059,00 10,557500 10,147500
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,680000 3 093 326,00 3 089 809,00 3 089 809,00 11,000400 10,573200
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,420000 7 874 247,00 2 819 581,00 2 819 581,00 10,732600 10,315800
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,470000 5 229 936,00 5 226 980,00 5 226 980,00 10,784100 10,365300
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,140000 5 149 076,00 2 207 767,00 2 207 767,00 10,444200 10,038600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,780000 5 320 479,00 3 809 134,00 3 809 134,00 10,073400 9,682200
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 244,450000 27 277 554,00 739 360,00 739 360,00 1 281,783500 1 232,005500
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,930000 12 593 086,00 12 587 596,00 12 587 596,00 10,029300 9,830700
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 8,960000 270 297 643,00 1 803 848,00 1 803 848,00 9,228800 8,870400
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 230,980000 33 801 437,00 680 388,00 680 388,00 1 267,909400 1 218,670200
Sivek Global Low DIS EUR 151,860000 76 610 168,00 20 878 560,00 20 878 560,00 154,137900 151,860000
KBC Perspective Global Timing USD 3 USD 1 005,570000 46 178 733,00 1 280 080,00 1 280 080,00 1 035,737100 995,514300
KBC Perspective Global Timing USD 4 USD 986,640000 34 071 713,00 232 765,00 232 765,00 1 016,239200 976,773600
KBC Eco Fund Water EUR 1 893,700000 857 233 885,00 45 239 023,00 45 239 023,00 1 950,511000 1 893,700000
ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. EUR 0,044549 26 653 188,00 26 642 458,00 26 642 458,00 0,045217 0,044549
ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f. EUR 0,044925 7 173 864,00 7 155 811,00 7 155 811,00 0,045599 0,044925
KBC Eco Fund Climate Change EUR 727,010000 65 652 982,00 2 637 634,00 2 637 634,00 748,820300 727,010000
KBC Eco Fund Alternative Energy EUR 599,670000 103 747 840,00 573 668,00 573 668,00 617,660100 599,670000
KBC Eco Fund Impact Investing EUR 700,550000 169 780 678,00 118 858,00 118 858,00 721,566500 700,550000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR