Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund North America USD 3 821,750000 66 032 679,00 3 035 200,00 3 035 200,00 3 936,402500 3 821,750000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 992,170000 19 778 678,00 3 122 448,00 3 122 448,00 2 051,935100 1 992,170000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 751,840000 107 327 080,00 16 644 768,00 16 644 768,00 774,395200 751,840000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 389,550000 209 823 937,00 3 974 898,00 3 974 898,00 5 551,236500 5 389,550000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 411,800000 247 815 107,00 43 055 090,00 43 055 090,00 2 484,154000 2 411,800000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 620,300000 194 913 662,00 5 908 846,00 5 908 846,00 638,909000 620,300000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 215,950000 36 808 072,00 1 041 379,00 1 041 379,00 2 282,428500 2 215,950000
KBC Equity Fund World EUR 595,030000 142 425 906,00 24 868 654,00 24 868 654,00 612,880900 595,030000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 527,930000 33 862 293,00 853 597,00 853 597,00 1 573,767900 1 527,930000
KBC Renta Dollarenta USD 1 090,510000 32 169 850,00 2 151 160,00 2 151 160,00 1 101,415100 1 090,510000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 637,650000 53 682 840,00 7 866 684,00 7 866 684,00 2 664,026500 2 637,650000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 901,965000 250 702 578,00 22 040 346,00 22 040 346,00 5 907,866965 5 901,965000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 134,943000 566 468 526,00 4 479 456,00 4 479 456,00 135,077943 134,943000
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 36 086,310000 745 681 445,00 601 888,00 601 888,00 36 447,173100 36 086,310000
KBC Equity Fund Belgium EUR 972,390000 34 709 696,00 1 649 499,00 1 649 499,00 1 001,561700 972,390000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 805,660000 40 016 388,00 2 650 904,00 2 650 904,00 3 919,829800 3 805,660000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 959,280000 126 468 647,00 847 647,00 847 647,00 3 048,058400 2 959,280000
KBC Renta Canarenta CAD 2 416,860000 12 275 003,00 192 676,00 192 676,00 2 441,028600 2 416,860000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 412,400000 53 222 106,00 5 259 482,00 5 259 482,00 2 484,772000 2 412,400000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 80 269,000000 1 262 371 396,00 234 975,00 234 975,00 82 677,070000 80 269,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 864,110000 132 150 611,00 15 495 328,00 15 495 328,00 890,033300 864,110000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 642,290000 14 422 842,00 1 886 357,00 1 886 357,00 661,558700 642,290000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 155,850000 6 054 017,00 1 430 595,00 1 430 595,00 1 190,525500 1 155,850000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 370,330000 74 773 696,00 727 158,00 727 158,00 1 411,439900 1 370,330000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 1 824,850000 43 132 809,00 6 269 299,00 6 269 299,00 1 879,595500 1 824,850000
KBC Equity Fund Trends EUR 204,490000 252 957 045,00 11 792 645,00 11 792 645,00 210,624700 204,490000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 591,030000 14 404 325,00 2 687 012,00 2 687 012,00 1 638,760900 1 591,030000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038508 30 657 401,00 30 657 248,00 24 079 233,00 0,038508 0,038508
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,047440 80 358 599,00 80 358 599,00 80 358 599,00 0,048152 0,047440
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041369 30 789 572,00 30 789 572,00 30 789 572,00 0,041990 0,041369
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 936,830000 117 213 969,00 7 512 658,00 7 512 658,00 1 994,934900 1 936,830000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 284,000000 7 577 388,00 9 330,00 9 330,00 1 322,520000 1 284,000000
Horizon Access India Fund USD 1 865,600000 28 619 545,00 992 142,00 992 142,00 1 921,568000 1 865,600000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,085015 47 772 071,00 47 772 044,00 47 772 044,00 0,087565 0,085015
KBC Bonds Corporates Euro EUR 811,690000 23 148 393,00 600 438,00 600 438,00 819,806900 811,690000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 619,660000 4 363 647,00 1 619 716,00 1 619 716,00 625,856600 619,660000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 228,920000 20 620 030,00 1 304 520,00 1 304 520,00 2 251,209200 2 206,630800
KBC Bonds High Interest EUR 1 846,840000 29 223 148,00 1 488 233,00 1 488 233,00 1 865,308400 1 846,840000
Horizon USD Low USD 116,600000 43 989 127,00 1 537 571,00 1 537 571,00 118,349000 116,600000
Horizon Access Fund China USD 1 056,910000 29 116 618,00 1 802 880,00 1 802 880,00 1 088,617300 1 056,910000
Horizon Flexible Plan EUR 53,770000 83 480 148,00 20 163 740,00 20 163 740,00 54,576550 53,770000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 991,730000 1 180 752 375,00 6 799 265,00 6 799 265,00 1 006,605950 991,730000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 927,640000 1 395 708 758,00 1 916 289,00 1 916 289,00 941,554600 927,640000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 12,470000 5 745 060,00 3 887 373,00 3 887 373,00 12,844100 12,345300
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 984,290000 26 039 417,00 546 573,00 546 573,00 1 013,818700 974,447100
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 981,520000 26 127 084,00 356 053,00 356 053,00 1 010,965600 971,704800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,220000 6 993 447,00 6 979 984,00 6 979 984,00 10,526600 10,117800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,370000 3 858 161,00 3 231 161,00 3 231 161,00 11,711100 11,256300
Horizon 2030 EUR 102,740000 33 275 189,00 585 082,00 585 082,00 104,281100 102,740000
Horizon 2035 EUR 104,470000 16 297 263,00 1 576 108,00 1 576 108,00 106,037050 104,470000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,450000 296 855 100,00 1 637 040,00 1 637 040,00 9,733500 9,355500
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,560000 3 260 228,00 2 956 965,00 2 956 965,00 9,846800 9,464400
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,470000 2 903 855,00 2 903 855,00 2 903 855,00 10,784100 10,365300
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,330000 7 509 332,00 2 634 904,00 2 634 904,00 10,639900 10,226700
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,480000 5 001 800,00 4 992 609,00 4 992 609,00 10,794400 10,375200
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,050000 4 995 387,00 2 059 974,00 2 059 974,00 10,351500 9,949500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,240000 4 905 205,00 3 511 560,00 3 511 560,00 9,517200 9,147600
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 128,260000 23 502 137,00 641 212,00 641 212,00 1 162,107800 1 116,977400
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,540000 11 829 622,00 11 656 144,00 11 656 144,00 9,635400 9,444600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,010000 265 075 498,00 1 847 592,00 1 847 592,00 9,280300 8,919900
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 141,140000 28 351 636,00 581 662,00 581 662,00 1 175,374200 1 129,728600
Sivek Global Low Div EUR 143,720000 63 247 637,00 19 011 938,00 19 011 938,00 145,875800 143,720000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 002,610000 45 176 627,00 1 147 066,00 1 147 066,00 1 032,688300 992,583900
Perspective Global Timing USD 4 USD 992,070000 33 527 161,00 226 079,00 226 079,00 1 021,832100 982,149300
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 2 001,150000 986 371 891,00 57 268 660,00 57 268 660,00 2 061,184500 2 001,150000
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,043583 28 988 500,00 28 988 341,00 28 988 341,00 0,044237 0,043583
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,042993 7 156 754,00 7 156 754,00 7 156 754,00 0,043638 0,042993
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 741,680000 80 826 228,00 6 206 089,00 6 206 089,00 763,930400 741,680000
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 614,370000 165 438 969,00 1 852 963,00 1 852 963,00 632,801100 614,370000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 721,650000 181 868 938,00 436 007,00 436 007,00 743,299500 721,650000
Horizon Start 100 EUR 10,340000 18 698 070,00 18 698 070,00 18 698 070,00 10,650200 10,236600
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 141,110000 55 161 443,00 5 864 675,00 5 864 675,00 145,343300 141,110000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 93,300000 2 986 780,00 298,00 298,00 96,099000 93,300000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 93,860000 722 024,00 0,00 0,00 96,675800 93,860000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 109,750000 80 059 815,00 31 050 196,00 31 050 196,00 113,042500 109,750000
Horizon Start 100 Plus EUR 10,000000 8 556 650,00 8 556 650,00 8 556 650,00 10,100000 9,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR