Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund America USD 3 613,560000 62 768 474,00 2 873 697,00 2 873 697,00 3 721,966800 3 613,560000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 942,460000 19 512 581,00 3 084 455,00 3 084 455,00 2 000,733800 1 942,460000
KBC Equity Fund Finance EUR 773,670000 109 540 565,00 16 926 490,00 16 926 490,00 796,880100 773,670000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 397,210000 210 239 638,00 3 982 881,00 3 982 881,00 5 559,126300 5 397,210000
KBC Equity Fund Pharma EUR 2 423,600000 235 656 460,00 39 734 221,00 39 734 221,00 2 496,308000 2 423,600000
KBC Equity Fund Technology USD 515,120000 156 335 625,00 4 863 785,00 4 863 785,00 530,573600 515,120000
KBC Equity Fund Telecom EUR 452,040000 18 778 441,00 9 925 874,00 9 925 874,00 465,601200 452,040000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 343,670000 38 841 343,00 1 108 898,00 1 108 898,00 2 413,980100 2 343,670000
KBC Equity Fund World EUR 575,470000 136 804 950,00 23 232 275,00 23 232 275,00 592,734100 575,470000
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 568,270000 24 795 081,00 5 686 802,00 5 686 802,00 1 615,318100 1 568,270000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 507,710000 35 374 464,00 932 480,00 932 480,00 1 552,941300 1 507,710000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 334,880000 37 738 303,00 14 476 519,00 14 476 519,00 344,926400 334,880000
KBC Renta Dollarenta USD 1 108,110000 108 178 263,00 2 158 306,00 2 158 306,00 1 119,191100 1 108,110000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 709,210000 54 401 274,00 7 795 187,00 7 795 187,00 2 736,302100 2 709,210000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 813,780000 206 237 961,00 22 503 799,00 22 503 799,00 5 819,593780 5 813,780000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 134,031000 522 657 287,00 3 269 197,00 3 269 197,00 134,165031 134,031000
KBC Renta Czechrenta CZK 36 227,180000 465 729 256,00 657 847,00 657 847,00 36 589,451800 36 227,180000
KBC Equity Fund Belgium EUR 1 017,510000 36 625 550,00 1 746 560,00 1 746 560,00 1 048,035300 1 017,510000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 972,840000 42 151 700,00 2 845 715,00 2 845 715,00 4 092,025200 3 972,840000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 858,360000 126 063 301,00 874 861,00 874 861,00 2 944,110800 2 858,360000
KBC Renta Canarenta CAD 2 477,670000 12 802 263,00 229 919,00 229 919,00 2 502,446700 2 477,670000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 2 327,240000 50 600 426,00 4 236 209,00 4 236 209,00 2 397,057200 2 327,240000
KBC Equity Fund Japan JPY 74 158,000000 1 147 531 359,00 235 165,00 235 165,00 76 382,740000 74 158,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 914,920000 131 087 044,00 15 528 877,00 15 528 877,00 942,367600 914,920000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 636,720000 14 733 175,00 2 022 093,00 2 022 093,00 655,821600 636,720000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 1 086,600000 5 749 817,00 1 319 613,00 1 319 613,00 1 119,198000 1 086,600000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 334,090000 74 325 269,00 719 936,00 719 936,00 1 374,112700 1 334,090000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 937,080000 45 965 530,00 6 409 119,00 6 409 119,00 1 995,192400 1 937,080000
KBC Equity Fund Trends EUR 200,150000 245 855 850,00 11 426 045,00 11 426 045,00 206,154500 200,150000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 605,940000 14 528 803,00 2 591 660,00 2 591 660,00 1 654,118200 1 605,940000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038264 29 918 381,00 29 918 381,00 23 382 047,00 0,038264 0,038264
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,046978 75 651 171,00 75 651 102,00 75 651 102,00 0,047683 0,046978
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041413 30 967 696,00 30 967 696,00 30 967 696,00 0,042034 0,041413
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 919,450000 119 068 703,00 7 562 716,00 7 562 716,00 1 977,033500 1 919,450000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 293,890000 7 657 833,00 9 402,00 9 402,00 1 332,706700 1 293,890000
Horizon Access India Fund USD 1 919,630000 29 602 059,00 1 002 738,00 1 002 738,00 1 977,218900 1 919,630000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,079094 42 373 210,00 42 373 210,00 42 373 210,00 0,081467 0,079094
KBC Bonds Corporates Euro EUR 822,530000 21 997 885,00 566 921,00 566 921,00 830,755300 822,530000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 599,750000 3 930 110,00 1 212 757,00 1 212 757,00 605,747500 599,750000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 313,790000 21 980 246,00 1 344 479,00 1 344 479,00 2 336,927900 2 290,652100
KBC Bonds High Interest EUR 1 874,890000 31 397 666,00 1 637 423,00 1 637 423,00 1 893,638900 1 874,890000
Horizon USD Low USD 115,150000 45 048 937,00 1 479 061,00 1 479 061,00 116,877250 115,150000
Horizon Access Fund China USD 1 197,240000 32 186 830,00 1 949 510,00 1 949 510,00 1 233,157200 1 197,240000
KBC Flexible Plan EUR 53,710000 86 032 280,00 20 488 613,00 20 488 613,00 54,515650 53,710000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 992,170000 1 193 715 185,00 7 052 757,00 7 052 757,00 1 007,052550 992,170000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 928,660000 1 425 481 956,00 1 970 753,00 1 970 753,00 942,589900 928,660000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 11,900000 5 740 876,00 3 981 002,00 3 981 002,00 12,257000 11,781000
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 2 USD 994,990000 26 466 830,00 548 687,00 548 687,00 1 024,839700 985,040100
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 3 USD 988,230000 26 383 638,00 356 004,00 356 004,00 1 017,876900 978,347700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,100000 7 018 390,00 7 018 076,00 7 018 076,00 10,403000 9,999000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,070000 3 860 330,00 3 247 196,00 3 247 196,00 11,402100 10,959300
IN.Focus 2030 EUR 103,000000 34 394 793,00 555 511,00 555 511,00 104,545000 103,000000
IN.Focus 2035 EUR 104,610000 16 432 557,00 1 393 061,00 1 393 061,00 106,179150 104,610000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,430000 302 442 713,00 1 637 307,00 1 637 307,00 9,712900 9,335700
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,670000 3 318 529,00 3 019 699,00 3 019 699,00 9,960100 9,573300
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,450000 2 954 893,00 2 954 079,00 2 954 079,00 10,763500 10,345500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,300000 7 624 397,00 2 634 606,00 2 634 606,00 10,609000 10,197000
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,550000 5 179 633,00 5 179 480,00 5 179 480,00 10,866500 10,444500
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 9,990000 4 979 473,00 2 048 808,00 2 048 808,00 10,289700 9,890100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,000000 4 787 350,00 3 424 392,00 3 424 392,00 9,270000 8,910000
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 197,140000 25 351 117,00 681 173,00 681 173,00 1 233,054200 1 185,168600
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,540000 11 977 836,00 11 973 311,00 11 973 311,00 9,635400 9,444600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,100000 270 872 656,00 1 894 679,00 1 894 679,00 9,373000 9,009000
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 187,770000 29 934 263,00 626 470,00 626 470,00 1 223,403100 1 175,892300
Sivek Global Low DIS EUR 146,300000 70 791 798,00 19 539 445,00 19 539 445,00 148,494500 146,300000
KBC Perspective Global Timing USD 3 USD 1 005,890000 45 660 235,00 1 143 775,00 1 143 775,00 1 036,066700 995,831100
KBC Perspective Global Timing USD 4 USD 990,290000 33 586 648,00 224 110,00 224 110,00 1 019,998700 980,387100
KBC Eco Fund Water EUR 1 998,910000 956 619 394,00 55 104 060,00 55 104 060,00 2 058,877300 1 998,910000
ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. EUR 0,043282 28 513 867,00 28 513 867,00 28 513 867,00 0,043931 0,043282
ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f. EUR 0,043257 7 424 526,00 7 424 488,00 7 424 488,00 0,043906 0,043257
KBC Eco Fund Climate Change EUR 771,650000 76 850 463,00 5 823 008,00 5 823 008,00 794,799500 771,650000
KBC Eco Fund Alternative Energy EUR 659,270000 161 138 348,00 1 666 217,00 1 666 217,00 679,048100 659,270000
KBC Eco Fund Impact Investing EUR 731,580000 182 865 746,00 304 703,00 304 703,00 753,527400 731,580000
Horizon Start 100 EUR 10,270000 18 970 919,00 18 970 919,00 18 970 919,00 10,578100 10,167300
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 136,870000 40 974 913,00 5 491 579,00 5 491 579,00 140,976100 136,870000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR