Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund North America USD 4 845,020000 80 118 418,00 3 527 142,00 3 527 142,00 4 990,370600 4 845,020000
KBC Equity Fund Europe EUR 2 323,130000 21 413 062,00 3 548 022,00 3 548 022,00 2 392,823900 2 323,130000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 902,380000 112 423 474,00 15 809 670,00 15 809 670,00 929,451400 902,380000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 6 487,510000 240 842 013,00 4 363 391,00 4 363 391,00 6 682,135300 6 487,510000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 767,120000 309 671 534,00 54 949 548,00 54 949 548,00 2 850,133600 2 767,120000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 883,320000 282 448 780,00 8 514 191,00 8 514 191,00 909,819600 883,320000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 659,960000 42 449 534,00 1 320 599,00 1 320 599,00 2 739,758800 2 659,960000
KBC Equity Fund World EUR 722,470000 171 104 480,00 30 413 701,00 30 413 701,00 744,144100 722,470000
KBC Renta Dollarenta USD 1 089,760000 48 674 593,00 2 878 685,00 2 878 685,00 1 100,657600 1 089,760000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 756,200000 64 089 841,00 8 908 106,00 8 908 106,00 2 783,762000 2 756,200000
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 199,895000 299 090 313,00 31 290 394,00 31 290 394,00 6 206,094895 6 199,895000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 143,227000 694 144 638,00 8 465 467,00 8 465 467,00 143,370227 143,227000
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 38 884,370000 4 786 931 651,00 2 212 149,00 2 212 149,00 39 273,213700 38 884,370000
KBC Equity Fund Belgium EUR 184,420000 76 015 879,00 1 737 599,00 1 737 599,00 189,952600 184,420000
KBC Equity Fund Flanders EUR 4 282,310000 38 560 885,00 3 092 781,00 3 092 781,00 4 410,779300 4 282,310000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 761,270000 62 513 032,00 9 081 063,00 9 081 063,00 2 844,108100 2 761,270000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 101 961,000000 1 609 007 505,00 301 200,00 301 200,00 105 019,830000 101 961,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 1 022,000000 131 881 525,00 17 500 880,00 17 500 880,00 1 052,660000 1 022,000000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 787,210000 15 961 585,00 1 922 595,00 1 922 595,00 810,826300 787,210000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 445,800000 7 202 506,00 1 770 605,00 1 770 605,00 1 489,174000 1 445,800000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 2 113,420000 45 576 956,00 7 458 441,00 7 458 441,00 2 176,822600 2 113,420000
KBC Equity Fund Trends EUR 233,100000 277 913 532,00 12 154 421,00 12 154 421,00 240,093000 233,100000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 810,810000 15 308 638,00 2 921 522,00 2 921 522,00 1 865,134300 1 810,810000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039692 67 034 668,00 67 034 668,00 67 034 668,00 0,039692 0,039692
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,054316 94 753 448,00 94 753 448,00 94 753 448,00 0,055131 0,054316
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,045370 29 791 485,00 29 791 485,00 29 791 485,00 0,046051 0,045370
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 521,340000 8 595 113,00 11 055,00 11 055,00 1 566,980200 1 521,340000
Horizon Access India Fund USD 2 432,610000 42 787 752,00 1 553 531,00 1 553 531,00 2 505,588300 2 432,610000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,103246 69 186 266,00 69 186 035,00 69 186 035,00 0,106343 0,103246
KBC Bonds Corporates Euro EUR 862,830000 28 651 986,00 3 344 313,00 3 344 313,00 871,458300 862,830000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 664,390000 4 812 501,00 1 792 722,00 1 792 722,00 671,033900 664,390000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 490,420000 21 947 397,00 1 360 405,00 1 360 405,00 2 515,324200 2 465,515800
KBC Bonds High Interest EUR 1 848,380000 27 320 493,00 1 343 506,00 1 343 506,00 1 866,863800 1 848,380000
Horizon USD Low USD 128,390000 45 148 422,00 1 469 744,00 1 469 744,00 130,315850 128,390000
Horizon Access Fund China USD 989,570000 22 482 432,00 2 061 440,00 2 061 440,00 1 019,257100 989,570000
Horizon Flexible Plan EUR 59,190000 80 895 573,00 18 226 712,00 18 226 712,00 60,077850 59,190000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 132,520000 1 270 870 371,00 6 135 122,00 6 135 122,00 1 149,507800 1 132,520000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 1 011,020000 1 401 817 130,00 1 593 995,00 1 593 995,00 1 026,185300 1 011,020000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 972,510000 24 983 753,00 534 504,00 534 504,00 1 001,685300 962,784900
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 969,580000 25 242 911,00 345 129,00 345 129,00 998,667400 959,884200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,870000 3 844 769,00 3 188 092,00 3 188 092,00 12,226100 11,751300
Horizon 2030 EUR 115,040000 35 480 380,00 738 157,00 738 157,00 116,765600 115,040000
Horizon 2035 EUR 118,470000 17 903 065,00 1 728 667,00 1 728 667,00 120,247050 118,470000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,740000 3 249 613,00 2 946 029,00 2 946 029,00 10,032200 9,642600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,230000 2 939 971,00 2 920 227,00 2 920 227,00 11,566900 11,117700
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,390000 4 997 988,00 2 003 927,00 2 003 927,00 10,701700 10,286100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,250000 4 747 529,00 3 381 227,00 3 381 227,00 9,527500 9,157500
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 150,550000 23 185 331,00 604 771,00 604 771,00 1 185,066500 1 139,044500
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,770000 11 330 842,00 11 310 387,00 11 310 387,00 9,867700 9,672300
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,390000 271 721 759,00 1 830 418,00 1 830 418,00 9,671700 9,296100
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 136,130000 27 443 302,00 416 986,00 416 986,00 1 170,213900 1 124,768700
Sivek Global Low Div EUR 154,450000 59 274 847,00 17 832 792,00 17 832 792,00 156,766750 154,450000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 042,390000 45 784 827,00 982 407,00 982 407,00 1 073,661700 1 031,966100
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 034,580000 34 193 834,00 228 974,00 228 974,00 1 065,617400 1 024,234200
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 2 457,060000 1 220 514 313,00 69 171 624,00 69 171 624,00 2 530,771800 2 457,060000
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,049316 30 170 518,00 30 170 415,00 30 170 415,00 0,050056 0,049316
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,046875 6 997 670,00 6 997 663,00 6 997 663,00 0,047578 0,046875
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 757,530000 75 414 188,00 7 542 322,00 7 542 322,00 780,255900 757,530000
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 528,340000 119 493 370,00 2 491 527,00 2 491 527,00 544,190200 528,340000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 785,250000 188 294 508,00 472 464,00 472 464,00 808,807500 785,250000
Horizon Start 100 EUR 10,820000 18 307 934,00 18 286 146,00 18 286 146,00 11,144600 10,711800
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 168,990000 61 781 615,00 7 032 493,00 7 032 493,00 174,059700 168,990000
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 475,030000 45 615 343,00 2 038 893,00 2 038 893,00 489,280900 475,030000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 110,770000 268 698 915,00 8 744 245,00 8 744 245,00 114,093100 110,770000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 114,280000 179 697 094,00 2 042 408,00 2 042 408,00 117,708400 114,280000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 154,250000 139 454 351,00 53 550 243,00 53 550 243,00 158,877500 154,250000
Horizon Start 100 Plus EUR 10,720000 40 425 108,00 29 098 186,00 29 098 186,00 10,827200 10,612800
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,410000 8 429 483,00 8 422 658,00 8 422 658,00 10,618200 10,305900
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 38 046,000000 1 313 811 648,00 17 100,00 17 100,00 38 856,379800 38 015,563200
Perspective Global 95 USD 1 USD 942,000000 35 325 826,00 1 775 588,00 1 775 588,00 960,840000 932,580000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR