Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund North America USD 4 204,390000 70 485 037,00 3 383 847,00 3 383 847,00 4 330,521700 4 204,390000
KBC Equity Fund Europe EUR 2 068,600000 20 000 019,00 3 207 008,00 3 207 008,00 2 130,658000 2 068,600000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 781,780000 107 131 133,00 16 381 274,00 16 381 274,00 805,233400 781,780000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 579,440000 214 388 806,00 4 108 812,00 4 108 812,00 5 746,823200 5 579,440000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 437,750000 257 215 549,00 45 525 991,00 45 525 991,00 2 510,882500 2 437,750000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 708,560000 224 906 281,00 6 575 902,00 6 575 902,00 729,816800 708,560000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 377,520000 38 384 051,00 1 147 928,00 1 147 928,00 2 448,845600 2 377,520000
KBC Equity Fund World EUR 636,080000 151 731 222,00 26 748 632,00 26 748 632,00 655,162400 636,080000
KBC Renta Dollarenta USD 1 088,140000 42 692 163,00 2 351 550,00 2 351 550,00 1 099,021400 1 088,140000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 743,860000 54 524 045,00 8 506 406,00 8 506 406,00 2 771,298600 2 743,860000
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 064,682000 279 202 718,00 29 121 994,00 29 121 994,00 6 070,746682 6 064,682000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 139,640000 589 487 556,00 4 729 840,00 4 729 840,00 139,779640 139,640000
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 38 123,520000 4 001 093 700,00 614 523,00 614 523,00 38 504,755200 38 123,520000
KBC Equity Fund Belgium EUR 163,730000 74 793 998,00 1 671 639,00 1 671 639,00 168,641900 163,730000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 803,850000 37 846 704,00 2 962 244,00 2 962 244,00 3 917,965500 3 803,850000
KBC Renta Canarenta CAD 2 416,777059 0,00 0,00 0,00 2 440,944830 2 416,777059
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 487,120000 56 398 888,00 6 576 876,00 6 576 876,00 2 561,733600 2 487,120000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 85 541,000000 1 350 370 319,00 218 159,00 218 159,00 88 107,230000 85 541,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 858,730000 116 869 273,00 15 102 752,00 15 102 752,00 884,491900 858,730000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 683,040000 14 700 229,00 1 873 739,00 1 873 739,00 703,531200 683,040000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 264,300000 6 446 111,00 1 430 596,00 1 430 596,00 1 302,229000 1 264,300000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 1 845,530000 42 687 730,00 6 611 178,00 6 611 178,00 1 900,895900 1 845,530000
KBC Equity Fund Trends EUR 206,840000 256 181 448,00 11 665 645,00 11 665 645,00 213,045200 206,840000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 606,610000 14 136 423,00 2 722 659,00 2 722 659,00 1 654,808300 1 606,610000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039100 45 402 064,00 45 401 777,00 38 722 636,00 0,039100 0,039100
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,049791 85 098 927,00 85 098 927,00 85 098 927,00 0,050538 0,049791
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,043048 29 869 401,00 29 869 401,00 29 869 401,00 0,043694 0,043048
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 368,000000 7 948 603,00 9 941,00 9 941,00 1 409,040000 1 368,000000
Horizon Access India Fund USD 2 164,640000 34 317 704,00 1 281 606,00 1 281 606,00 2 229,579200 2 164,640000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,091145 54 873 064,00 54 872 888,00 54 872 888,00 0,093879 0,091145
KBC Bonds Corporates Euro EUR 848,400000 23 844 124,00 769 721,00 769 721,00 856,884000 848,400000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 659,420000 4 857 693,00 1 736 482,00 1 736 482,00 666,014200 659,420000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 346,490000 21 266 794,00 1 370 790,00 1 370 790,00 2 369,954900 2 323,025100
KBC Bonds High Interest EUR 1 870,030000 28 864 893,00 1 597 586,00 1 597 586,00 1 888,730300 1 870,030000
Horizon USD Low USD 121,450000 44 522 289,00 1 452 344,00 1 452 344,00 123,271750 121,450000
Horizon Access Fund China USD 944,400000 23 885 033,00 1 779 641,00 1 779 641,00 972,732000 944,400000
Horizon Flexible Plan EUR 56,180000 82 063 547,00 19 313 273,00 19 313 273,00 57,022700 56,180000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 039,730000 1 199 508 001,00 6 337 851,00 6 337 851,00 1 055,325950 1 039,730000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 963,920000 1 392 374 231,00 1 809 899,00 1 809 899,00 978,378800 963,920000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 968,400000 25 251 144,00 536 452,00 536 452,00 997,452000 958,716000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 963,420000 25 413 074,00 345 068,00 345 068,00 992,322600 953,785800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,240000 6 756 020,00 6 748 764,00 6 748 764,00 10,547200 10,137600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,450000 3 739 647,00 3 105 355,00 3 105 355,00 11,793500 11,335500
Horizon 2030 EUR 107,660000 33 955 985,00 593 739,00 593 739,00 109,274900 107,660000
Horizon 2035 EUR 109,640000 16 602 254,00 1 550 649,00 1 550 649,00 111,284600 109,640000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,640000 290 862 226,00 1 589 878,00 1 589 878,00 9,929200 9,543600
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,490000 3 176 335,00 2 883 366,00 2 883 366,00 9,774700 9,395100
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,760000 2 895 556,00 2 895 075,00 2 895 075,00 11,082800 10,652400
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,510000 7 623 541,00 2 663 993,00 2 663 993,00 10,825300 10,404900
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,850000 5 026 633,00 4 996 664,00 4 996 664,00 11,175500 10,741500
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,200000 4 964 340,00 2 008 587,00 2 008 587,00 10,506000 10,098000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,130000 4 766 179,00 3 389 038,00 3 389 038,00 9,403900 9,038700
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 116,080000 22 735 137,00 631 724,00 631 724,00 1 149,562400 1 104,919200
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,600000 11 460 964,00 11 452 570,00 11 452 570,00 9,696000 9,504000
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,190000 267 173 882,00 1 827 609,00 1 827 609,00 9,465700 9,098100
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 108,840000 27 166 616,00 563 834,00 563 834,00 1 142,105200 1 097,751600
Sivek Global Low Div EUR 149,970000 61 513 976,00 18 805 329,00 18 805 329,00 152,219550 149,970000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 014,630000 45 010 030,00 1 059 162,00 1 059 162,00 1 045,068900 1 004,483700
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 002,990000 33 646 251,00 223 362,00 223 362,00 1 033,079700 992,960100
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 2 118,480000 1 065 140 478,00 62 083 016,00 62 083 016,00 2 182,034400 2 118,480000
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,045854 29 185 374,00 29 185 064,00 29 185 064,00 0,046542 0,045854
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,044831 7 030 005,00 7 029 981,00 7 029 981,00 0,045503 0,044831
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 699,740000 76 422 815,00 6 552 428,00 6 552 428,00 720,732200 699,740000
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 521,410000 148 720 771,00 1 733 006,00 1 733 006,00 537,052300 521,410000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 718,420000 180 223 693,00 423 177,00 423 177,00 739,972600 718,420000
Horizon Start 100 EUR 10,500000 18 637 026,00 18 628 586,00 18 628 586,00 10,815000 10,395000
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 153,460000 58 877 458,00 6 414 975,00 6 414 975,00 158,063800 153,460000
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 425,110000 43 336 335,00 1 878 133,00 1 878 133,00 437,863300 425,110000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 99,260000 244 847 204,00 8 545 328,00 8 545 328,00 102,237800 99,260000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 101,600000 167 469 746,00 1 842 086,00 1 842 086,00 104,648000 101,600000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 124,720000 98 304 079,00 36 815 848,00 36 815 848,00 128,461600 124,720000
Horizon Start 100 Plus EUR 10,180000 38 942 666,00 28 093 522,00 28 093 522,00 10,281800 10,078200
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,060000 8 239 469,00 8 151 367,00 8 151 367,00 10,261200 9,959400
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 31 971,000000 936 938 732,00 10 466,00 10 466,00 32 651,982300 31 945,423200
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR