PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.

PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
Sídlo: Einsteinova 24, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 01
Telefón: +421 2 32 002 736
Fax:
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.partnersasset.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Jakub Rosa – predseda
Ing. Andrea Halmová – podpredseda
Mgr. Martin Čája

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ján Müller
Ing. Pavol Šulej
Ing. Jozef Bartánus
Ing. Silvia Karcolová, MBA

Akcionári člena SASS nad 5 %

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
Sídlo
Einsteinova 24, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 01
Fax
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Jakub Rosa – predseda
Ing. Andrea Halmová – podpredseda
Mgr. Martin Čája

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ján Müller
Ing. Pavol Šulej
Ing. Jozef Bartánus
Ing. Silvia Karcolová, MBA

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)