PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.

PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
Sídlo: Slávičie údolie 106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 02
Telefón: +421 2 62 802 736
Fax:
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.partnersasset.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Juraj Juras - predseda
Ing. Bohuslav Benedek - podpredseda
Ing. Jakub Rosa

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Marcel Komanický
Ján Müller
Ing. Pavol Šulej

Akcionári člena SASS nad 5 %

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
Sídlo
Slávičie údolie 106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 02
Fax
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Juraj Juras - predseda
Ing. Bohuslav Benedek - podpredseda
Ing. Jakub Rosa

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Marcel Komanický
Ján Müller
Ing. Pavol Šulej

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)