RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.

RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.
Sídlo: Prievozská 4D, 821 09, Bratislava - mestská časť Ružinov
Telefón: +421 2 2060 2500
Fax:
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.ribsk.eu

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Mgr. Peter Janiga - predseda
Mgr. Pavel Bodlák - člen
Ing. Radko Semančik - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Roman Janega
Ing. Henrich Kiš
Ing. Miloš Krššák

Akcionári člena SASS nad 5 %

IC CENTRAL EUROPE HOLDING LIMITED

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.
Sídlo
Prievozská 4D, 821 09, Bratislava - mestská časť Ružinov
Telefón
Fax
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Mgr. Peter Janiga - predseda
Mgr. Pavel Bodlák - člen
Ing. Radko Semančik - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Roman Janega
Ing. Henrich Kiš
Ing. Miloš Krššák

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

IC CENTRAL EUROPE HOLDING LIMITED