Základné údaje

RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,117633 93 231,90 93 231,90 93 231,90 0,119986 0,116457
The Royal Invest Micro Fund Slovakia EUR 0,100000 6 790,00 6 790,00 6 790,00 0,103000 0,099000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR