Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika
Telefón: 0800 00 1100
Fax:
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.tam.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Mgr. Marek Prokopec - predseda
Ing. Martin Ďuriančik - podpredseda
Ing. Michal Májek - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Mária Bilčíková , PhD.
Mgr. Michal Liday
Mag. Christa Maria Geyer

Akcionári člena SASS nad 5 %

(100%) Tatra banka, a. s.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
Sídlo
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika
Telefón
Fax
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Mgr. Marek Prokopec - predseda
Ing. Martin Ďuriančik - podpredseda
Ing. Michal Májek - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Mária Bilčíková , PhD.
Mgr. Michal Liday
Mag. Christa Maria Geyer

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

(100%) Tatra banka, a. s.