Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,067034 122 118 196,64 122 118 196,64 122 118 196,64 0,067034 0,065023
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,071924 215 558 329,83 215 558 329,83 158 826 059,00 0,071924 0,069766
TAM - Private Growth 1 EUR 0,040640 164 000 993,21 164 000 993,21 164 000 993,21 0,040640 0,039421
TAM - Private Growth 2 EUR 0,044535 47 912 450,21 47 912 450,21 47 912 450,21 0,044535 0,043199
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035165 122 941 039,35 122 941 039,35 122 941 039,35 0,035165 0,034110
TAM - Premium Strategic EUR 0,037037 54 333 764,58 54 333 764,58 54 333 764,58 0,037037 0,035926
TAM - Realitný Fond EUR 0,034234 376 356 780,59 376 356 780,59 297 255 730,69 0,034234 0,033207
TAM - Private Growth EUR 0,035399 131 999 485,97 131 999 485,97 131 999 485,97 0,035399 0,034337
TAM - SmartFund EUR 0,101766 151 601 849,72 151 601 849,72 151 601 849,72 0,101766 0,098713
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,19 65,19 65,19 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,087645 3 054 023,20 3 054 023,20 3 054 023,20 0,088083 0,087207
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,063478 6 036 239,93 6 036 239,93 6 036 239,93 0,063795 0,063161
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,065269 3 249 074,80 3 249 074,80 3 249 074,80 0,065595 0,064943
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,085383 147 074 901,48 147 074 901,48 75 130 355,16 0,085383 0,082822
TAM - Balanced Fund EUR 0,103943 170 644 850,81 170 644 850,81 170 644 850,81 0,103943 0,100825
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,107038 53 763 180,00 53 763 180,00 53 763 180,00 0,107038 0,103827
TAM - Q Fund EUR 0,088595 165 288 221,66 165 288 221,66 96 839 525,23 0,088595 0,085937
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,095907 86 572 972,98 86 572 972,98 86 572 972,98 0,095907 0,093030
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,103487 58 691 230,28 58 691 230,28 58 691 230,28 0,103487 0,100382
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,109459 20 318 514,93 20 318 514,93 20 318 514,93 0,109459 0,106175
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,116159 95 702 285,43 95 702 285,43 95 702 285,43 0,116159 0,112674
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,100000 0,04 0,04 0,04 0,101500 0,097000
TAM - MA Fund EUR 0,092045 170 349 318,58 170 349 318,58 106 024 575,04 0,092045 0,089284
TAM - Realitný fond II. EUR 0,117474 52 047 025,65 52 047 025,65 27 491 020,51 0,117474 0,117474
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,095842 76 544 236,84 76 544 236,84 76 544 236,84 0,095842 0,092967
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,091857 6 210 096,78 6 210 096,78 6 210 096,78 0,092776 0,090938
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,094797 22 525 768,91 22 525 768,91 22 525 768,91 0,095745 0,093849
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,095732 5 258 234,58 5 258 234,58 5 258 234,58 0,096689 0,094775
TAM - AP Realitný fond EUR 60 804,345367 51 987 715,29 51 987 715,29 51 987 715,29 60 804,345367 60 804,345367
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,100252 29 656 865,65 29 656 865,65 29 656 865,65 0,100252 0,099249
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR