Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,065640 109 947 467,50 109 947 467,50 109 947 467,50 0,065640 0,063671
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,071360 235 859 586,44 235 859 586,44 170 921 289,82 0,071360 0,069219
TAM - Private Growth 1 EUR 0,041430 177 451 442,97 177 451 442,97 177 451 442,97 0,041430 0,040187
TAM - Private Growth 2 EUR 0,045521 49 051 059,06 49 051 059,06 49 051 059,06 0,045521 0,044155
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035671 134 899 254,68 134 899 254,68 134 899 254,68 0,035671 0,034601
TAM - Premium Strategic EUR 0,037677 54 459 155,49 54 459 155,49 54 459 155,49 0,037677 0,036547
TAM - Realitný Fond EUR 0,034288 370 126 996,04 370 126 996,04 262 484 309,06 0,034288 0,033259
TAM - Private Growth EUR 0,035918 158 447 557,68 158 447 557,68 158 447 557,68 0,035918 0,034840
TAM - SmartFund EUR 0,103852 175 995 754,38 175 995 754,38 175 995 754,38 0,103852 0,100736
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,20 65,20 65,20 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,084664 4 001 495,63 4 001 495,63 4 001 495,63 0,085087 0,084241
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,063648 7 113 240,59 7 113 240,59 7 113 240,59 0,063966 0,063330
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,060268 3 385 722,75 3 385 722,75 3 385 722,75 0,060569 0,059967
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,085340 158 521 620,00 158 521 620,00 79 111 411,53 0,085340 0,082780
TAM - Balanced Fund EUR 0,102396 175 674 647,59 175 674 647,59 175 674 647,59 0,102396 0,099324
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,103872 49 282 861,33 49 282 861,33 49 282 861,33 0,103872 0,100756
TAM - Q Fund EUR 0,090845 162 092 104,94 162 092 104,94 87 845 503,91 0,090845 0,088120
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,095547 94 592 458,47 94 592 458,47 94 592 458,47 0,095547 0,092681
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,101549 58 721 611,45 58 721 611,45 58 721 611,45 0,101549 0,098503
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,107305 17 973 015,68 17 973 015,68 17 973 015,68 0,107305 0,104086
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,109804 83 737 163,21 83 737 163,21 83 737 163,21 0,109804 0,106510
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,093526 1 466 601,71 1 466 601,71 1 466 601,71 0,094929 0,090720
TAM - MA Fund EUR 0,091642 163 140 075,73 163 140 075,73 97 168 563,80 0,091642 0,088893
TAM - Realitný fond II. EUR 0,108920 41 570 442,73 41 570 442,73 25 394 890,37 0,108920 0,108920
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,094386 96 752 317,70 96 752 317,70 96 752 317,70 0,094386 0,091554
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,090696 6 143 777,75 6 143 777,75 6 143 777,75 0,091603 0,089789
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,091973 22 519 073,04 22 519 073,04 22 519 073,04 0,092893 0,091053
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,091761 5 261 225,46 5 261 225,46 5 261 225,46 0,092679 0,090843
TAM - AP Realitný fond EUR 52 970,145908 45 289 474,75 45 289 474,75 45 289 474,75 52 970,145908 52 970,145908
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR