Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,066154 90 712 200,55 90 712 200,55 90 712 200,55 0,066154 0,064169
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075335 281 090 826,67 281 090 826,67 212 520 428,58 0,075335 0,073075
TAM - Private Growth 1 EUR 0,046077 189 708 522,21 189 708 522,21 189 708 522,21 0,046077 0,044695
TAM - Private Growth 2 EUR 0,051494 47 185 419,63 47 185 419,63 47 185 419,63 0,051494 0,049949
TAM - Premium Harmonic EUR 0,038520 151 738 487,10 151 738 487,10 151 738 487,10 0,038520 0,037364
TAM - Premium Strategic EUR 0,041931 53 443 824,51 53 443 824,51 53 443 824,51 0,041931 0,040673
TAM - Realitný Fond EUR 0,033153 359 982 780,87 359 982 780,87 261 972 392,42 0,033153 0,032158
TAM - Private Growth EUR 0,038725 185 462 452,56 185 462 452,56 185 462 452,56 0,038725 0,037563
TAM - SmartFund EUR 0,114781 208 653 513,86 208 653 513,86 208 653 513,86 0,114781 0,111338
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,31 65,31 65,31 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,099336 9 074 104,31 9 074 104,31 9 074 104,31 0,099833 0,098839
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,081481 14 217 569,67 14 217 569,67 14 217 569,67 0,081888 0,081074
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,079893 5 913 686,05 5 913 686,05 5 913 686,05 0,080292 0,079494
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093870 179 797 392,92 179 797 392,92 93 854 044,28 0,093870 0,091054
TAM - Balanced Fund EUR 0,111849 170 791 367,06 170 791 367,06 170 791 367,06 0,111849 0,108494
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,118476 43 283 548,65 43 283 548,65 43 283 548,65 0,118476 0,114922
TAM - Q Fund EUR 0,106790 167 491 586,37 167 491 586,37 88 594 831,73 0,106790 0,103586
TAM – Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107394 109 337 257,45 109 337 257,45 109 337 257,45 0,107394 0,104172
TAM – Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,114714 49 345 276,33 49 345 276,33 49 345 276,33 0,114714 0,111273
TAM – Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,120660 8 366 971,52 8 366 971,52 8 366 971,52 0,120660 0,117040
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,120168 72 749 825,47 72 749 825,47 72 749 825,47 0,120168 0,116563
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,104290 1 662 662,21 1 662 662,21 1 662 662,21 0,105854 0,101161
TAM - MA Fund EUR 0,103704 169 754 650,19 169 754 650,19 97 988 157,34 0,103704 0,100593
TAM - Realitný fond II. EUR 0,101687 42 873 816,54 42 873 816,54 32 163 855,04 0,101687 0,101687
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,100414 105 245 083,74 105 245 083,74 105 245 083,74 0,100414 0,097402
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,100261 4 248 624,50 4 248 624,50 4 248 624,50 0,101264 0,099258
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,102169 19 312 018,83 19 312 018,83 19 312 018,83 0,103191 0,101147
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,103508 4 231 677,81 4 231 677,81 4 231 677,81 0,104543 0,102473
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR