Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,067012 107 588 500,38 107 588 500,38 107 588 500,38 0,067012 0,065002
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,072468 248 119 609,60 248 119 609,60 182 173 022,17 0,072468 0,070294
TAM - Private Growth 1 EUR 0,043049 184 810 101,40 184 810 101,40 184 810 101,40 0,043049 0,041758
TAM - Private Growth 2 EUR 0,047534 48 950 916,40 48 950 916,40 48 950 916,40 0,047534 0,046108
TAM - Premium Harmonic EUR 0,036748 143 014 502,45 143 014 502,45 143 014 502,45 0,036748 0,035646
TAM - Premium Strategic EUR 0,039101 55 393 636,32 55 393 636,32 55 393 636,32 0,039101 0,037928
TAM - Realitný Fond EUR 0,033618 365 027 082,76 365 027 082,76 260 088 127,81 0,033618 0,032609
TAM - Private Growth EUR 0,036968 167 225 746,27 167 225 746,27 167 225 746,27 0,036968 0,035859
TAM - SmartFund EUR 0,109564 193 996 422,74 193 996 422,74 193 996 422,74 0,109564 0,106277
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,24 65,24 65,24 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,088952 4 691 596,59 4 691 596,59 4 691 596,59 0,089397 0,088507
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,068397 8 173 999,34 8 173 999,34 8 173 999,34 0,068739 0,068055
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,061713 3 509 544,19 3 509 544,19 3 509 544,19 0,062022 0,061404
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088359 165 075 439,99 165 075 439,99 84 174 947,06 0,088359 0,085708
TAM - Balanced Fund EUR 0,105971 180 884 721,13 180 884 721,13 180 884 721,13 0,105971 0,102792
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,110061 49 218 371,61 49 218 371,61 49 218 371,61 0,110061 0,106759
TAM - Q Fund EUR 0,095436 163 749 814,64 163 749 814,64 88 060 580,95 0,095436 0,092573
TAM – Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,098976 100 522 473,31 100 522 473,31 100 522 473,31 0,098976 0,096007
TAM – Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,104337 59 427 641,23 59 427 641,23 59 427 641,23 0,104337 0,101207
TAM – Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,109294 16 750 639,05 16 750 639,05 16 750 639,05 0,109294 0,106015
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,113947 81 536 010,99 81 536 010,99 81 536 010,99 0,113947 0,110529
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,096927 1 566 201,13 1 566 201,13 1 566 201,13 0,098381 0,094019
TAM - MA Fund EUR 0,099922 171 923 171,10 171 923 171,10 99 478 881,05 0,099922 0,096924
TAM - Realitný fond II. EUR 0,103957 43 830 941,15 43 830 941,15 32 881 896,85 0,103957 0,103957
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,097110 115 493 779,77 115 493 779,77 115 493 779,77 0,097110 0,094197
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,094916 6 257 208,99 6 257 208,99 6 257 208,99 0,095865 0,093967
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,096760 23 386 512,15 23 386 512,15 23 386 512,15 0,097728 0,095792
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,096097 5 093 119,50 5 093 119,50 5 093 119,50 0,097058 0,095136
TAM - AP Realitný fond EUR 54 918,770970 46 955 549,18 46 955 549,18 46 955 549,18 54 918,770970 54 918,770970
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR