Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
TAM - Americký akciový EUR 0,054431 61 246 187,16 61 246 187,16 61 246 187,16 0,054431 0,052798
TAM - Európsky akciový EUR 0,019894 26 998 467,14 26 998 467,14 26 998 467,14 0,019894 0,019297
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075881 300 997 944,74 300 997 944,74 250 057 383,89 0,075881 0,073605
TAM - Private Growth 1 EUR 0,043205 154 981 272,35 154 981 272,35 154 981 272,35 0,043205 0,041909
TAM - Private Growth 2 EUR 0,046691 34 760 667,55 34 760 667,55 34 760 667,55 0,046691 0,045290
TAM - Premium Harmonic EUR 0,037685 147 615 098,00 147 615 098,00 147 615 098,00 0,037685 0,036554
TAM - Premium Strategic EUR 0,039587 47 057 694,24 47 057 694,24 47 057 694,24 0,039587 0,038399
TAM - Realitný Fond EUR 0,032661 319 058 402,30 319 058 402,30 250 291 683,99 0,032661 0,031681
TAM - Private Growth EUR 0,037776 168 201 143,32 168 201 143,32 168 201 143,32 0,037776 0,036643
TAM - SmartFund EUR 0,111203 208 807 596,58 208 807 596,58 208 807 596,58 0,111203 0,107867
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,100579 11 487 826,08 11 487 826,08 11 487 826,08 0,101082 0,100076
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,153402 6 503 350,88 6 503 350,88 6 503 350,88 0,153402 0,148800
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,082608 20 385 169,26 20 385 169,26 20 385 169,26 0,083021 0,082195
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,084118 8 216 916,86 8 216 916,86 8 216 916,86 0,084539 0,083697
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,094797 182 339 411,52 182 339 411,52 99 446 558,92 0,094797 0,091953
TAM - Balanced Fund EUR 0,108277 140 946 371,76 140 946 371,76 140 946 371,76 0,108277 0,105029
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,112041 31 022 706,01 31 022 706,01 31 022 706,01 0,112041 0,108680
TAM - Q Fund EUR 0,097524 143 625 381,85 143 625 381,85 76 058 343,86 0,097524 0,094598
TAM - Raiffeisen Sicherheit EUR 0,104167 101 953 918,15 101 953 918,15 101 953 918,15 0,104167 0,101042
TAM - Raiffeisen Ertrag EUR 0,108206 37 795 573,93 37 795 573,93 37 795 573,93 0,108206 0,104960
TAM - Raiffeisen Wachstum EUR 0,110448 3 940 671,53 3 940 671,53 3 940 671,53 0,110448 0,107135
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,103931 19 077 773,63 19 077 773,63 19 077 773,63 0,103931 0,100813
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,100933 1 215 985,54 1 215 985,54 1 215 985,54 0,102447 0,097905
TAM - MA Fund EUR 0,099751 144 992 720,97 144 992 720,97 85 442 122,70 0,099751 0,096758
TAM - Realitný fond II. EUR 0,100000 41 630 000,00 41 630 000,00 31 630 000,00 0,100000 0,100000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR