Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,069524 137 643 354,23 137 643 354,23 137 643 354,23 0,069524 0,067438
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,074169 209 399 476,35 209 399 476,35 156 006 833,03 0,074169 0,071944
TAM - Private Growth 1 EUR 0,042252 159 611 310,22 159 611 310,22 159 611 310,22 0,042252 0,040984
TAM - Private Growth 2 EUR 0,046509 50 754 600,90 50 754 600,90 48 862 506,83 0,046509 0,045114
TAM - Premium Harmonic EUR 0,036624 120 548 195,46 120 548 195,46 120 548 195,46 0,036624 0,035525
TAM - Premium Strategic EUR 0,038499 57 146 606,88 57 146 606,88 57 146 606,88 0,038499 0,037344
TAM - Realitný Fond EUR 0,034952 289 903 496,13 289 903 496,13 289 903 496,13 0,034952 0,033903
TAM - Private Growth EUR 0,036897 118 015 706,59 118 015 706,59 118 015 706,59 0,036897 0,035790
TAM - SmartFund EUR 0,103642 127 626 467,97 127 626 467,97 127 626 467,97 0,103642 0,100533
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,065880 10 507 123,06 10 507 123,06 10 507 123,06 0,066209 0,065551
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088160 142 751 522,35 142 751 522,35 77 344 934,40 0,088160 0,085515
TAM - Balanced Fund EUR 0,106778 169 926 628,70 169 926 628,70 169 926 628,70 0,106778 0,103575
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,110459 58 895 223,65 58 895 223,65 58 895 223,65 0,110459 0,107145
TAM - Q Fund EUR 0,087454 169 061 531,99 169 061 531,99 104 681 419,05 0,087454 0,084830
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,097401 73 825 501,17 73 825 501,17 73 825 501,17 0,097401 0,094479
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,103983 54 146 087,48 54 146 087,48 54 146 087,48 0,103983 0,100864
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,108581 21 310 110,61 21 310 110,61 21 310 110,61 0,108581 0,105324
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,121732 109 976 128,86 109 976 128,86 109 976 128,86 0,121732 0,118080
TAM - MA Fund EUR 0,099830 184 526 632,23 184 526 632,23 120 780 965,90 0,099830 0,096835
TAM - Realitný fond II. EUR 0,119802 121 200 924,73 121 200 924,73 37 689 958,64 0,119802 0,119802
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,098481 64 218 459,69 64 218 459,69 64 218 459,69 0,098481 0,095527
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,094470 6 685 115,18 6 685 115,18 6 685 115,18 0,095415 0,093525
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,098256 22 507 396,98 22 507 396,98 22 507 396,98 0,099239 0,097273
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,099960 5 008 464,92 5 008 464,92 5 008 464,92 0,100960 0,098960
TAM - AP Realitný fond EUR 62 147,635806 53 136 228,61 53 136 228,61 53 136 228,61 62 147,635806 62 147,635806
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,103264 29 305 613,05 29 305 613,05 29 305 613,05 0,103264 0,102231
TAM - Premium Dynamic EUR 0,100398 1 934 329,37 1 934 329,37 1 934 329,37 0,100398 0,097386
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,099720 1 004 438,57 1 004 438,57 1 004 438,57 0,099720 0,096728
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR