Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,064533 113 239 862,35 113 239 862,35 113 239 862,35 0,064533 0,062597
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,072280 228 972 864,07 228 972 864,07 167 948 462,66 0,072280 0,070112
TAM - Private Growth 1 EUR 0,040997 172 688 355,38 172 688 355,38 172 688 355,38 0,040997 0,039767
TAM - Private Growth 2 EUR 0,044787 48 866 661,72 48 866 661,72 48 866 661,72 0,044787 0,043443
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035617 129 911 847,45 129 911 847,45 129 911 847,45 0,035617 0,034548
TAM - Premium Strategic EUR 0,037323 54 817 046,28 54 817 046,28 54 817 046,28 0,037323 0,036203
TAM - Realitný Fond EUR 0,033972 373 168 874,23 373 168 874,23 271 699 440,93 0,033972 0,032953
TAM - Private Growth EUR 0,035865 146 299 857,35 146 299 857,35 146 299 857,35 0,035865 0,034789
TAM - SmartFund EUR 0,103527 167 614 099,52 167 614 099,52 167 614 099,52 0,103527 0,100421
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,19 65,19 65,19 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,088627 3 319 153,54 3 319 153,54 3 319 153,54 0,089070 0,088184
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,067219 6 695 054,23 6 695 054,23 6 695 054,23 0,067555 0,066883
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,064139 3 273 870,97 3 273 870,97 3 273 870,97 0,064460 0,063818
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,086775 156 021 551,53 156 021 551,53 79 389 123,75 0,086775 0,084172
TAM - Balanced Fund EUR 0,103264 174 640 964,05 174 640 964,05 174 640 964,05 0,103264 0,100166
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,105550 51 430 469,45 51 430 469,45 51 430 469,45 0,105550 0,102384
TAM - Q Fund EUR 0,091514 164 024 542,24 164 024 542,24 92 659 208,08 0,091514 0,088769
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,096727 92 616 015,17 92 616 015,17 92 616 015,17 0,096727 0,093825
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,103702 61 356 982,96 61 356 982,96 61 356 982,96 0,103702 0,100591
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,109427 19 686 370,28 19 686 370,28 19 686 370,28 0,109427 0,106144
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,111782 88 903 257,50 88 903 257,50 88 903 257,50 0,111782 0,108429
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,093903 1 398 315,03 1 398 315,03 1 398 315,03 0,095312 0,091086
TAM - MA Fund EUR 0,091729 168 594 061,50 168 594 061,50 103 062 318,75 0,091729 0,088977
TAM - Realitný fond II. EUR 0,109477 48 503 670,51 48 503 670,51 25 619 306,53 0,109477 0,109477
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,095177 86 459 585,57 86 459 585,57 86 459 585,57 0,095177 0,092322
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,091630 6 194 731,28 6 194 731,28 6 194 731,28 0,092546 0,090714
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,093436 22 806 924,79 22 806 924,79 22 806 924,79 0,094370 0,092502
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,093410 5 264 188,24 5 264 188,24 5 264 188,24 0,094344 0,092476
TAM - AP Realitný fond EUR 53 543,121861 45 779 369,19 45 779 369,19 45 779 369,19 53 543,121861 53 543,121861
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR