Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,080263 159 446 229,82 159 446 229,82 159 446 229,82 0,080263 0,077855
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,074875 266 373 930,58 266 373 930,58 223 817 821,12 0,074875 0,072629
TAM - Private Growth 1 EUR 0,045005 162 159 078,27 162 159 078,27 162 159 078,27 0,045005 0,043655
TAM - Private Growth 2 EUR 0,050569 51 246 781,50 51 246 781,50 51 246 781,50 0,050569 0,049052
TAM - Premium Harmonic EUR 0,038003 120 106 837,87 120 106 837,87 120 106 837,87 0,038003 0,036863
TAM - Premium Strategic EUR 0,040961 59 764 458,43 59 764 458,43 59 764 458,43 0,040961 0,039732
TAM - Realitný Fond EUR 0,035357 312 870 222,22 312 870 222,22 312 870 222,22 0,035357 0,034296
TAM - Private Growth EUR 0,038321 118 274 930,15 118 274 930,15 118 274 930,15 0,038321 0,037171
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,105651 123 579 430,22 123 579 430,22 123 579 430,22 0,105651 0,102481
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,068768 12 670 645,16 12 670 645,16 12 670 645,16 0,069112 0,068424
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088704 140 706 074,08 140 706 074,08 77 102 064,84 0,088704 0,086043
TAM - Balanced Fund EUR 0,109864 168 881 540,71 168 881 540,71 168 881 540,71 0,109864 0,106568
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,115495 62 479 314,08 62 479 314,08 62 479 314,08 0,115495 0,112030
TAM - Q Fund EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,097000
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,101692 74 514 398,56 74 514 398,56 74 514 398,56 0,101692 0,098641
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,111425 55 848 539,77 55 848 539,77 55 848 539,77 0,111425 0,108082
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,118473 23 536 802,79 23 536 802,79 23 536 802,79 0,118473 0,114919
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,136452 127 244 268,19 127 244 268,19 127 244 268,19 0,136452 0,132358
TAM - MA Fund EUR 0,117211 198 678 595,72 198 678 595,72 135 917 012,38 0,117211 0,113695
TAM - Realitný fond II. EUR 0,115867 119 129 147,94 119 129 147,94 38 598 904,90 0,115867 0,115867
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,101454 57 517 231,99 57 517 231,99 57 517 231,99 0,101454 0,098410
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,097067 11 277 960,50 11 277 960,50 11 277 960,50 0,098038 0,096096
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,103450 26 581 708,05 26 581 708,05 26 581 708,05 0,104485 0,102416
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,107902 5 243 590,48 5 243 590,48 5 243 590,48 0,108981 0,106823
TAM - AP Realitný fond EUR 60 062,988052 51 353 854,79 51 353 854,79 51 353 854,79 60 062,988052 60 062,988052
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,104974 29 284 078,83 29 284 078,83 29 284 078,83 0,104974 0,103924
TAM - Premium Dynamic EUR 0,109180 2 661 847,36 2 661 847,36 2 661 847,36 0,109180 0,105905
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,114862 2 191 233,69 2 191 233,69 2 191 233,69 0,114862 0,111416
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR