Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika
Telefón: 0850 123 00
Fax:
E-mail: https://www.eurizonslovakia.com/kontakt
www - stránka: www.eurizoncapital.com/sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Marco Bus - predseda
RNDr. Ing. Marián Matušovič, PhD. - člen (CEO)
Liuba Samotyeva - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Prof. Giorgio di Giorgio
Alexander Resch
Massimo Mazzini
Oreste Auleta
Doc. Tomáš Výrost PhD.

Akcionári člena SASS nad 5 %

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
Sídlo
Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika
Telefón
Fax
E-mail
https://www.eurizonslovakia.com/kontakt
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Marco Bus - predseda
RNDr. Ing. Marián Matušovič, PhD. - člen (CEO)
Liuba Samotyeva - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Prof. Giorgio di Giorgio
Alexander Resch
Massimo Mazzini
Oreste Auleta
Doc. Tomáš Výrost PhD.

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

Eurizon Capital SGR S.p.A.