Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,039824 76 036 055,68 76 036 055,68 76 036 055,68 0,041138 0,038231
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,029496 27 809 135,52 27 809 135,52 20 044 421,24 0,029938 0,028316
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,036510 87 367 233,77 87 367 233,77 87 367 233,77 0,036693 0,035050
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,045482 436 856 083,05 436 856 083,05 436 856 083,05 0,046164 0,043663
GIS European Equities Opportunity EUR 205,299000 32 122 719,46 1 329 195,24 1 329 195,24 212,073867 205,299000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 207,701000 2 282 677,42 334 681,29 334 681,29 214,555133 207,701000
GIS Global Equity Allocation EUR 186,485000 6 056 648,86 274 567,09 274 567,09 192,639005 186,485000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 141,225000 27 903 023,30 105 752,39 105 752,39 143,343375 141,225000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036394 102 495 859,74 102 495 859,74 42 469 749,90 0,036394 0,036394
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,039765 137 454 160,17 137 454 160,17 137 454 160,17 0,040361 0,038174
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,111364 103 665 247,67 103 665 247,67 103 665 247,67 0,111921 0,106909
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 95,540000 322 280 820,66 80 057,27 80 057,27 95,540000 95,540000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,096541 84 809 082,09 84 809 082,09 84 809 082,09 0,097265 0,095769
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 197,760000 518 423 587,30 11 437 231,08 11 437 231,08 205,670400 197,760000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 167,350000 4 734 002 285,58 80 307 047,28 80 307 047,28 167,350000 167,350000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 118,890000 920 470 208,90 82 129 118,08 82 129 118,08 123,645600 118,890000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 216,590000 780 091 396,54 8 399 117,40 8 399 117,40 220,921800 216,590000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,098392 21 841 497,74 21 841 497,74 21 841 497,74 0,098392 0,097408
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 142,400000 51 871 828,39 6 283 389,75 6 283 389,75 143,824000 142,400000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 149,970000 1 227 111 812,57 19 703 699,72 19 703 699,72 151,469700 149,970000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 162,210000 1 617 592 362,67 57 960 106,05 57 960 106,05 163,832100 162,210000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 204,980000 907 386 804,32 122 742 255,01 122 742 255,01 207,029800 204,980000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,970000 268 016 336,41 3 959 372,59 3 959 372,59 141,749400 138,970000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 89,460000 4 027 988,02 2 733 102,75 2 733 102,75 91,249200 89,460000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 119,600000 292 925 534,16 35 136 688,63 35 136 688,63 123,188000 119,600000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,132939 310 141 476,96 310 141 476,96 310 141 476,96 0,136262 0,128951
Eurizon Fund - Equity China A EUR 106,050000 252 584 729,20 20 284 729,02 20 284 729,02 109,231500 106,050000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 85,810000 3 594 756,29 3 473 303,66 3 473 303,66 87,097150 85,810000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 194,120000 864 079 119,03 41 805 512,95 41 805 512,95 199,943600 194,120000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 157,440000 1 097 510 177,22 4 004 502,30 4 004 502,30 159,801600 157,440000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,093753 20 027 934,00 20 027 934,00 20 027 934,00 0,095159 0,090940
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 119,210000 1 370 328 731,53 87 073 611,15 87 073 611,15 122,786300 119,210000
Eurizon Fund Equity People EUR 106,120000 721 964 368,18 23 581 655,94 23 581 655,94 109,303600 106,120000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 113,900000 1 251 793 068,10 40 692 430,88 40 692 430,88 117,317000 113,900000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,091228 44 711 771,80 44 711 771,80 44 711 771,80 0,092596 0,088491
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,090015 20 028 690,88 20 028 690,88 20 028 690,88 0,091365 0,087315
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 126,230000 311 575 774,98 142 639,90 142 639,90 128,123450 126,230000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 230,570000 139 990,13 11 528,50 11 528,50 234,028550 230,570000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 249,890000 1 108 755,01 571 520,08 571 520,08 253,638350 249,890000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 384,350000 21 484 982,18 69 939,91 69 939,91 390,115250 384,350000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 351,810000 278 459 503,10 1 307 325,96 1 307 325,96 357,087150 351,810000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 129,850000 52 255 483,66 9 256 128,71 9 256 128,71 131,797750 129,850000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 141,030000 869 167,56 263 275,11 263 275,11 143,145450 141,030000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 129,870000 603 474 658,41 1 514 628,36 1 514 628,36 133,766100 129,870000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 131,480000 2 951 759,22 458 785,77 458 785,77 135,424400 131,480000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 120,720000 122 986 340,37 1 228 686,95 1 228 686,95 124,341600 120,720000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 113,850000 31 951 120,32 684 182,71 684 182,71 117,265500 113,850000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 740,500000 47 467 911,58 3 121 681,42 3 121 681,42 762,715000 740,500000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 129,640000 1 854 530,56 712 806,85 712 806,85 133,529200 129,640000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 117,760000 40 263 535,95 54 758,40 54 758,40 119,526400 117,760000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 97,760000 3 023 266,94 100 692,80 100 692,80 100,204000 97,760000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 102,210000 19 632 060,07 98 530,44 98 530,44 104,765250 102,210000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 101,980000 11 812 366,65 391 195,28 391 195,28 103,509700 101,980000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 87,700000 605 133 506,47 140 382,79 140 382,79 89,892500 87,700000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 92,180000 416 180 079,66 10 692,88 10 692,88 94,945400 92,180000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR