Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,039489 82 672 708,39 82 672 708,39 82 672 708,39 0,040792 0,037909
Eurizon AM SK - Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,029309 31 423 139,38 31 423 139,38 22 089 184,36 0,029749 0,028137
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,037130 99 941 048,54 99 941 048,54 99 941 048,54 0,037316 0,035645
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,045905 419 708 266,55 419 708 266,55 419 708 266,55 0,046594 0,044069
GIS European Equities Opportunity EUR 190,963000 20 851 877,16 1 239 674,13 1 239 674,13 197,264779 190,963000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 188,708000 1 629 924,74 309 655,30 309 655,30 194,935364 188,708000
GIS Global Equity Allocation EUR 187,632000 7 892 424,37 287 478,87 287 478,87 193,823856 187,632000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 148,344000 40 062 091,21 111 083,25 111 083,25 150,569160 148,344000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036474 114 809 940,52 114 809 940,52 51 110 008,02 0,036474 0,036474
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,040746 161 760 649,32 161 760 649,32 161 760 649,32 0,041357 0,039116
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,114458 127 608 527,11 127 608 527,11 127 608 527,11 0,115030 0,109880
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 97,420000 370 734 590,68 90 410,44 90 410,44 97,420000 97,420000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,098077 109 216 695,77 109 216 695,77 109 216 695,77 0,098813 0,097292
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 197,870000 454 994 833,96 10 967 980,80 10 967 980,80 205,784800 197,870000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 168,000000 4 796 309 147,19 84 010 033,80 84 010 033,80 168,000000 168,000000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 120,980000 898 405 889,64 63 633 456,61 63 633 456,61 125,819200 120,980000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 216,780000 820 333 342,66 8 897 704,75 8 897 704,75 221,115600 216,780000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,099417 25 365 619,46 25 365 619,46 25 365 619,46 0,099417 0,098423
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 149,750000 65 622 678,85 8 189 294,69 8 189 294,69 151,247500 149,750000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 156,170000 1 468 851 120,52 24 413 462,03 24 413 462,03 157,731700 156,170000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 169,200000 1 692 503 025,92 62 307 980,20 62 307 980,20 170,892000 169,200000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 211,320000 804 565 838,65 111 068 690,18 111 068 690,18 213,433200 211,320000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 149,800000 407 396 274,12 4 476 182,04 4 476 182,04 152,796000 149,800000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 94,280000 4 661 120,21 3 236 055,22 3 236 055,22 96,165600 94,280000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 120,250000 269 206 661,96 33 905 306,76 33 905 306,76 123,857500 120,250000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,136429 213 735 763,40 213 735 763,40 213 735 763,40 0,139840 0,132336
Eurizon Fund - Equity China A EUR 113,180000 243 296 283,14 19 979 854,98 19 979 854,98 116,575400 113,180000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 88,810000 3 848 307,93 3 731 256,86 3 731 256,86 90,142150 88,810000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 197,070000 901 888 859,85 25 844 193,16 25 844 193,16 202,982100 197,070000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 169,450000 925 439 260,97 4 970 989,27 4 970 989,27 171,991750 169,450000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,095828 24 918 240,89 24 918 240,89 24 918 240,89 0,097265 0,092953
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 123,830000 1 295 661 320,93 78 240 813,45 78 240 813,45 127,544900 123,830000
Eurizon Fund Equity People EUR 112,760000 715 367 428,58 22 609 341,05 22 609 341,05 116,142800 112,760000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 119,120000 1 216 812 539,69 37 078 132,78 37 078 132,78 122,693600 119,120000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,093133 52 003 973,61 52 003 973,61 52 003 973,61 0,094530 0,090339
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,092379 17 939 768,77 17 939 768,77 17 939 768,77 0,093765 0,089608
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 129,460000 479 009 982,50 146 289,80 146 289,80 131,401900 129,460000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 238,600000 166 168,72 11 930,00 11 930,00 242,179000 238,600000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 248,590000 1 080 978,29 591 380,51 591 380,51 252,318850 248,590000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R2" (USD) ACC USD 378,550000 1 792 972,73 71 650,99 71 650,99 384,228250 378,550000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 360,790000 417 105 261,63 1 167 155,65 1 167 155,65 366,201850 360,790000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 130,540000 51 035 835,32 7 790 962,69 7 790 962,69 132,498100 130,540000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 136,310000 847 202,73 254 599,00 254 599,00 138,354650 136,310000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 121,690000 554 957 522,85 1 051 845,77 1 051 845,77 125,340700 121,690000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 112,380000 1 718 650,81 340 334,97 340 334,97 115,751400 112,380000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 107,370000 102 331 456,24 1 033 594,08 1 033 594,08 110,591100 107,370000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 131,240000 35 274 929,95 555 276,44 555 276,44 135,177200 131,240000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 734,040000 46 745 400,43 2 057 264,55 2 057 264,55 756,061200 734,040000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 126,790000 1 535 236,96 539 136,47 539 136,47 130,593700 126,790000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 123,300000 50 831 660,73 57 334,50 57 334,50 125,149500 123,300000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 99,490000 3 449 040,41 102 474,70 102 474,70 101,977250 99,490000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 108,650000 12 141 511,50 126 251,30 126 251,30 111,366250 108,650000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 100,420000 12 261 867,18 365 127,12 365 127,12 101,926300 100,420000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 94,040000 794 345 571,50 94 354,38 94 354,38 96,391000 94,040000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR