Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,041818 63 195 304,89 63 195 304,89 63 195 304,89 0,043198 0,040145
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,032726 25 649 643,73 25 649 643,73 19 636 200,06 0,033217 0,031417
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,038079 76 553 091,35 76 553 091,35 76 553 091,35 0,038269 0,036556
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,049950 532 523 547,64 532 523 547,64 532 523 547,64 0,050699 0,047952
GIS European Equities Opportunity EUR 225,018000 28 148 727,58 1 436 007,95 1 436 007,95 232,443594 225,018000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 273,135000 3 112 228,77 372 348,01 372 348,01 282,148455 273,135000
GIS Global Equity Allocation EUR 219,269000 9 362 210,25 276 407,21 276 407,21 226,504877 219,269000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 146,509000 27 260 534,63 109 709,02 109 709,02 148,706635 146,509000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,037689 157 073 589,77 157 073 589,77 112 151 296,50 0,037689 0,037689
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,040712 108 193 035,41 108 193 035,41 108 193 035,41 0,041323 0,039084
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,116283 85 690 017,22 85 690 017,22 85 690 017,22 0,116864 0,111632
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,098804 60 772 816,32 60 772 816,32 60 772 816,32 0,099545 0,098014
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 196,290000 431 219 600,38 11 016 535,01 11 016 535,01 204,141600 196,290000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 174,630000 4 241 310 649,57 77 969 371,69 77 969 371,69 174,630000 174,630000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 138,310000 1 052 465 007,13 115 618 220,47 115 618 220,47 143,842400 138,310000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 235,090000 1 014 654 002,86 9 677 712,36 9 677 712,36 239,791800 235,090000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 146,920000 39 123 371,25 4 317 330,88 4 317 330,88 148,389200 146,920000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 157,580000 1 027 041 070,25 14 795 809,59 14 795 809,59 159,155800 157,580000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 175,280000 1 458 708 121,35 50 856 609,29 50 856 609,29 177,032800 175,280000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 233,100000 1 002 917 241,65 132 371 931,50 132 371 931,50 235,431000 233,100000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,720000 159 196 444,13 3 097 792,11 3 097 792,11 141,494400 138,720000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 92,510000 3 589 918,15 2 245 068,94 2 245 068,94 94,360200 92,510000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 143,510000 373 943 657,81 43 159 877,06 43 159 877,06 147,815300 143,510000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,164749 574 187 184,61 574 187 184,61 574 187 184,61 0,168868 0,159807
Eurizon Fund - Equity China A EUR 76,940000 183 055 599,27 12 443 322,78 12 443 322,78 79,248200 76,940000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 86,150000 3 197 024,43 3 141 836,75 3 141 836,75 87,442250 86,150000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 246,740000 1 638 087 582,40 69 451 112,38 69 451 112,38 254,142200 246,740000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 158,200000 1 484 826 853,65 5 230 633,20 5 230 633,20 160,573000 158,200000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,097247 14 635 790,50 14 635 790,50 14 635 790,50 0,098706 0,094330
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 159,460000 1 672 761 625,13 134 415 098,70 134 415 098,70 164,243800 159,460000
Eurizon Fund Equity People EUR 123,140000 716 061 211,78 26 663 441,65 26 663 441,65 126,834200 123,140000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 131,300000 1 241 336 006,44 46 094 310,22 46 094 310,22 135,239000 131,300000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,095830 41 131 251,92 41 131 251,92 41 131 251,92 0,097267 0,092955
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,094929 17 638 346,42 17 638 346,42 17 638 346,42 0,096353 0,092081
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 123,660000 152 304 111,70 184 871,70 184 871,70 125,514900 123,660000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 231,780000 146 463,02 11 589,00 11 589,00 235,256700 231,780000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 249,840000 1 026 375,12 574 483,51 574 483,51 253,587600 249,840000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 395,570000 20 485 210,92 72 369,33 72 369,33 401,503550 395,570000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 363,890000 408 741 600,47 1 488 310,10 1 488 310,10 369,348350 363,890000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 137,620000 56 100 755,77 10 636 991,10 10 636 991,10 139,684300 137,620000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 148,650000 640 484,77 360 028,97 360 028,97 150,879750 148,650000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 141,630000 678 820 738,51 2 141 910,15 2 141 910,15 145,878900 141,630000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 98,370000 2 566 335,06 412 367,44 412 367,44 101,321100 98,370000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 90,800000 89 408 141,59 782 281,95 782 281,95 93,524000 90,800000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 116,530000 31 026 440,17 811 791,10 811 791,10 120,025900 116,530000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 736,750000 46 389 377,24 3 781 833,53 3 781 833,53 758,852500 736,750000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 150,020000 2 589 632,82 1 239 313,16 1 239 313,16 154,520600 150,020000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 122,090000 28 754 044,10 56 771,85 56 771,85 123,921350 122,090000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 102,240000 2 597 563,37 105 307,20 105 307,20 104,796000 102,240000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 99,430000 23 067 044,62 198 064,56 198 064,56 101,915750 99,430000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 104,090000 10 736 094,78 328 508,04 328 508,04 105,651350 104,090000
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 129,220000 471 490 625,89 72 966,66 72 966,66 129,258766 129,220000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 90,540000 543 610 925,01 168 705,45 168 705,45 92,803500 90,540000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 108,510000 699 031 436,94 12 587,16 12 587,16 111,765300 108,510000
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 0,110332 29 839 101,10 29 839 101,10 29 839 101,10 0,113090 0,107022
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR 118,710000 350 137 461,82 63 477,09 63 477,09 121,677750 118,710000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD 132,670000 1 149 700,98 11 951,14 11 951,14 134,660050 132,670000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR