Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,054404 114 748 573,95 114 748 573,95 114 748 573,95 0,056199 0,052228
Eurizon AM SK - Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,033664 40 321 961,53 40 321 961,53 30 205 743,97 0,034169 0,032317
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,038595 113 963 082,59 113 963 082,59 113 963 082,59 0,038788 0,037051
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,049549 431 057 626,95 431 057 626,95 431 057 626,95 0,050292 0,047567
GIS European Equities Opportunity EUR 215,947000 19 485 176,37 1 416 558,77 1 416 558,77 223,073251 215,947000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 238,505000 2 186 826,72 472 936,81 472 936,81 246,375665 238,505000
GIS Global Equity Allocation EUR 201,273000 5 780 746,77 311 974,36 311 974,36 207,915009 201,273000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 163,854000 39 439 606,75 122 697,48 122 697,48 166,311810 163,854000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036780 125 138 322,32 125 138 322,32 56 590 451,43 0,036780 0,036780
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,043470 195 210 110,78 195 210 110,78 195 210 110,78 0,044122 0,041731
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,121860 160 272 031,15 160 272 031,15 160 272 031,15 0,122469 0,116986
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 101,160000 512 394 215,78 100 291,44 100 291,44 101,160000 101,160000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,104325 138 045 760,73 138 045 760,73 138 045 760,73 0,105107 0,103490
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 228,190000 487 318 402,52 11 010 487,88 11 010 487,88 237,317600 228,190000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 176,800000 4 785 780 599,21 85 024 210,15 85 024 210,15 176,800000 176,800000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 127,750000 805 231 598,67 49 617 459,08 49 617 459,08 132,860000 127,750000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 242,620000 1 077 528 784,70 8 378 409,56 8 378 409,56 247,472400 242,620000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,104845 28 618 399,32 28 618 399,32 28 618 399,32 0,104845 0,103797
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 163,800000 82 753 373,28 9 806 857,68 9 806 857,68 165,438000 163,800000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 170,230000 1 604 821 145,58 27 371 180,24 27 371 180,24 171,932300 170,230000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 182,610000 1 631 958 460,75 58 665 319,83 58 665 319,83 184,436100 182,610000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 228,870000 707 543 752,15 95 562 504,31 95 562 504,31 231,158700 228,870000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 151,740000 197 862 753,62 3 046 261,83 3 046 261,83 154,774800 151,740000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 102,700000 5 013 900,92 3 889 428,73 3 889 428,73 104,754000 102,700000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 142,530000 226 664 196,95 32 533 769,81 32 533 769,81 146,805900 142,530000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,139054 154 328 154,93 154 328 154,93 154 328 154,93 0,142530 0,134882
Eurizon Fund - Equity China A EUR 140,750000 275 270 663,98 21 554 008,26 21 554 008,26 144,972500 140,750000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 94,340000 3 691 086,18 2 842 086,46 2 842 086,46 95,755100 94,340000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 210,600000 666 349 804,02 14 509 944,70 14 509 944,70 216,918000 210,600000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 181,790000 881 234 869,72 5 710 150,97 5 710 150,97 184,516850 181,790000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,102166 30 675 508,86 30 675 508,86 30 675 508,86 0,103698 0,099101
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 140,530000 1 213 508 711,36 51 450 231,59 51 450 231,59 144,745900 140,530000
Eurizon Fund Equity People EUR 126,160000 654 685 297,26 12 860 152,65 12 860 152,65 129,944800 126,160000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 129,540000 1 062 297 468,82 19 874 619,96 19 874 619,96 133,426200 129,540000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,099635 60 577 540,91 60 577 540,91 60 577 540,91 0,101130 0,096646
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR