Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,038700 77 839 940,16 77 839 940,16 77 839 940,16 0,039977 0,037152
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,028655 29 174 847,31 29 174 847,31 20 310 287,06 0,029085 0,027509
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,035746 90 326 216,65 90 326 216,65 90 326 216,65 0,035925 0,034316
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,043225 405 990 460,07 405 990 460,07 405 990 460,07 0,043873 0,041496
GIS European Equities Opportunity EUR 178,062000 20 795 811,08 1 154 423,13 1 154 423,13 183,938046 178,062000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 169,594000 1 607 477,37 274 168,88 274 168,88 175,190602 169,594000
GIS Global Equity Allocation EUR 185,287000 5 987 159,03 275 269,22 275 269,22 191,401471 185,287000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 136,917000 33 064 713,68 102 526,46 102 526,46 138,970755 136,917000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036222 109 146 924,10 109 146 924,10 48 086 950,44 0,036222 0,036222
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,038163 141 362 254,65 141 362 254,65 141 362 254,65 0,038735 0,036636
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,110213 110 942 980,36 110 942 980,36 110 942 980,36 0,110764 0,105804
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 94,640000 317 493 682,57 83 822,74 83 822,74 94,640000 94,640000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,094780 93 997 786,68 93 997 786,68 93 997 786,68 0,095491 0,094022
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 192,780000 532 469 798,12 11 121 697,44 11 121 697,44 200,491200 192,780000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 155,240000 4 507 208 183,67 77 384 349,79 77 384 349,79 155,240000 155,240000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 120,930000 934 597 721,20 73 121 185,71 73 121 185,71 125,767200 120,930000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 204,810000 727 177 099,55 8 162 336,44 8 162 336,44 208,906200 204,810000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,095128 22 645 313,73 22 645 313,73 22 645 313,73 0,095128 0,094177
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 140,150000 54 601 009,08 6 916 013,16 6 916 013,16 141,551500 140,150000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 147,320000 1 265 560 631,59 21 514 579,53 21 514 579,53 148,793200 147,320000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 161,080000 1 632 332 027,70 59 924 591,68 59 924 591,68 162,690800 161,080000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 204,210000 871 385 770,06 116 606 162,26 116 606 162,26 206,252100 204,210000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 139,940000 305 144 851,29 4 334 959,45 4 334 959,45 142,738800 139,940000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 87,620000 4 200 151,36 2 902 508,18 2 902 508,18 89,372400 87,620000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 109,930000 267 001 159,25 31 667 911,34 31 667 911,34 113,227900 109,930000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,133039 259 304 021,17 259 304 021,17 259 304 021,17 0,136365 0,129048
Eurizon Fund - Equity China A EUR 109,820000 255 743 751,08 20 563 413,82 20 563 413,82 113,114600 109,820000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 89,640000 4 012 158,81 3 877 701,09 3 877 701,09 90,984600 89,640000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 200,160000 945 742 857,70 34 268 923,55 34 268 923,55 206,164800 200,160000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 155,560000 990 450 613,96 4 328 515,02 4 328 515,02 157,893400 155,560000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,092100 21 528 427,26 21 528 427,26 21 528 427,26 0,093482 0,089337
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 119,140000 1 322 704 816,69 82 628 381,34 82 628 381,34 122,714200 119,140000
Eurizon Fund Equity People EUR 108,560000 722 322 396,80 23 449 344,68 23 449 344,68 111,816800 108,560000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 115,650000 1 235 132 478,12 39 777 623,48 39 777 623,48 119,119500 115,650000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,088954 46 817 079,89 46 817 079,89 46 817 079,89 0,090288 0,086285
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,087865 18 934 855,26 18 934 855,26 18 934 855,26 0,089183 0,085229
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 131,590000 425 358 578,38 148 696,70 148 696,70 133,563850 131,590000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 236,080000 138 436,61 11 804,00 11 804,00 239,621200 236,080000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 236,950000 1 037 519,38 601 484,72 601 484,72 240,504250 236,950000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 363,390000 1 732 277,09 73 393,31 73 393,31 368,840850 363,390000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 359,500000 324 527 921,65 1 335 902,00 1 335 902,00 364,892500 359,500000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 124,800000 49 682 502,24 8 342 434,46 8 342 434,46 126,672000 124,800000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 125,540000 767 876,40 250 204,80 250 204,80 127,423100 125,540000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 117,440000 489 737 358,20 1 158 843,90 1 158 843,90 120,963200 117,440000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 113,020000 2 393 618,97 384 248,30 384 248,30 116,410600 113,020000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 112,070000 112 567 311,75 1 114 633,65 1 114 633,65 115,432100 112,070000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 128,690000 36 362 610,58 628 321,20 628 321,20 132,550700 128,690000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 668,160000 42 492 746,24 2 287 245,31 2 287 245,31 688,204800 668,160000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 123,010000 1 715 365,42 666 923,80 666 923,80 126,700300 123,010000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 126,200000 56 615 196,87 58 683,00 58 683,00 128,093000 126,200000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 95,820000 3 290 206,46 98 694,60 98 694,60 98,215500 95,820000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 105,350000 17 542 813,58 113 145,90 113 145,90 107,983750 105,350000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 101,590000 12 224 762,23 389 699,24 389 699,24 103,113850 101,590000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 85,950000 638 167 222,19 105 278,95 105 278,95 88,098750 85,950000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR