Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,049795 104 052 142,02 104 052 142,02 104 052 142,02 0,051438 0,047803
Eurizon AM Slovakia - Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,035692 49 263 312,83 49 263 312,83 39 077 297,69 0,036227 0,034264
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,038446 126 609 302,88 126 609 302,88 126 609 302,88 0,038638 0,036908
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,046789 363 400 077,13 363 400 077,13 363 400 077,13 0,047491 0,044917
GIS European Equities Opportunity EUR 186,123000 17 917 199,66 1 233 695,46 1 233 695,46 192,265059 186,123000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 186,659000 2 032 688,20 440 284,34 440 284,34 192,818747 186,659000
GIS Global Equity Allocation EUR 166,601000 7 307 545,47 268 446,02 268 446,02 172,098833 166,601000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 164,833000 33 359 370,80 126 876,25 126 876,25 167,305495 164,833000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036863 140 628 892,22 140 628 892,22 63 293 182,92 0,036863 0,036863
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,041939 218 061 984,86 218 061 984,86 218 061 984,86 0,042568 0,040261
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,120846 184 249 473,88 184 249 473,88 184 249 473,88 0,121450 0,116012
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 100,890000 526 467 045,19 115 388,90 115 388,90 100,890000 100,890000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,103967 164 988 861,94 164 988 861,94 164 988 861,94 0,104747 0,103135
Eurizon AM Slovakia - Magnifica Edícia I EUR 0,108069 25 236 175,56 25 236 175,56 25 236 175,56 0,108069 0,106988
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 225,210000 482 697 804,21 8 785 958,51 8 785 958,51 234,218400 225,210000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 168,940000 4 725 300 483,62 62 340 143,27 62 340 143,27 168,940000 168,940000
Eurizon AM Slovakia - Magnifica Edícia III EUR 0,103953 54 359 566,39 54 359 566,39 54 359 566,39 0,103953 0,102913
Eurizon AM Slovakia - Edícia Svet EUR 0,103730 56 331 835,91 56 331 835,91 56 331 835,91 0,103730 0,102693
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 106,360000 625 843 894,80 34 672 221,42 34 672 221,42 110,614400 106,360000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 240,690000 856 525 766,18 6 845 820,03 6 845 820,03 245,503800 240,690000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,101781 31 744 873,25 31 744 873,25 31 744 873,25 0,101781 0,100763
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 162,220000 89 440 247,93 7 390 842,97 7 390 842,97 163,842200 162,220000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 165,830000 1 467 873 578,63 18 072 679,74 18 072 679,74 167,488300 165,830000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 172,390000 1 380 333 834,66 33 437 282,60 33 437 282,60 174,113900 172,390000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 205,460000 574 351 229,78 49 889 045,63 49 889 045,63 207,514600 205,460000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 141,340000 50 350 974,39 2 612 321,50 2 612 321,50 144,166800 141,340000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 103,730000 3 365 306,22 2 666 688,35 2 666 688,35 105,804600 103,730000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 122,440000 128 008 427,48 14 680 171,29 14 680 171,29 126,113200 122,440000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,117849 76 014 024,18 76 014 024,18 76 014 024,18 0,120795 0,114314
Eurizon Fund - Equity China A EUR 141,360000 198 651 979,17 10 718 253,90 10 718 253,90 145,600800 141,360000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 90,390000 3 071 474,14 2 556 838,70 2 556 838,70 91,745850 90,390000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 174,380000 440 748 311,78 6 189 915,94 6 189 915,94 179,611400 174,380000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 181,260000 766 022 361,03 4 015 572,05 4 015 572,05 183,978900 181,260000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,101446 29 731 323,38 29 731 323,38 29 731 323,38 0,102968 0,098403
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 119,600000 654 041 029,77 5 100 992,27 5 100 992,27 123,188000 119,600000
Eurizon Fund Equity People EUR 110,400000 348 857 414,70 0,00 0,00 113,712000 110,400000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 109,540000 507 273 444,68 0,00 0,00 112,826200 109,540000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR