V týždni od 18.3. do 24.3.2024 v celom svete rezonuje význam finančnej gramotnosti a vzdelávania v rámci každoročnej iniciatívy Global Money Week organizovanej pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Téma zvyšovania finančnej gramotnosti je jedným zo základných pilierov činnosti SASS.

SASS  symbolicky práve počas prebiehajúceho Global Money Week zverejnila slovenskú verziu špeciálnej brožúry o udržateľnom investovaní, ktorá vznikla ako dielo EFAMA výborov Investor Education Platform a ESG & Stewardship, za aktívnej účasti slovenských zástupcov.

Brožúru o udržateľnom investovaní nájde tu.