Akcie a projekty
Next Steps in Asset Management 2024
Prezentácie z konferencie
Udržateľné investovanie
vysvetlené v 9 otázkach
Top fond Slovakia 2023
Prezentácia KI 2023 a víťazi Top fond Slovakia 2023
Kolektívne investovanie na Slovensku 2023
Program konferencie + prezentácie
Top fond Slovakia 2022
Prezentácie a zoznam víťazov
Kolektívne investovanie na Slovensku 2022
Prezentácie z konferencie
Next Steps in Asset Management 2022
Prezentácie z konferencie
Top fond Slovakia 2021
Prezentácie a zoznam víťazov
Investovanie pre lepšiu budúcnosť
Kolektívne investovanie na Slovensku 2021
Prezentácie z konferencie