Slovenská asociácia správcovských spoločností a Asociace pro Kapitálový trh Česká republika v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín, zorganizovali 13. ročník odbornej konferencie Next steps in Asset Management 2024, ktorá sa uskutočnila 27. mája 2024 v komplexe X - Bionic Sphere v Šamoríne. 

Na konferencii odznelo mnoho zaujímavých príspevkov v paneli zameraných na aktuálne trendy v kolektívnom investovaní, v realitnom paneli a paneli, ktorý účastníkom prístupnou formou ukázal silné stránky, ale aj úskalia dohľadu nad finančným trhom. Panelové diskusie vhodne doplnili prezentácie na tému potreby individuálneho investovania ako ďalšej formy zabezpečenia na dôchodok, ako aj prehľad daňových motivačných nástrojov na kapitálovom trhu v Českej republike. 

Konferencie Next steps in Asset Management 2024 sa zúčastnilo viac ako sto manažérov a zamestnancov spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkov s cennými papiermi, odborných pracovníkov bánk a poisťovní, odborných pracovníkov regulátorov, ako aj individuálnych investorov zo Slovenskej a Českej republiky.

Prezentácie z konferencie nájdete v záložke Akcie a projekty.

Ďalšie informácie o konferencii nájdete v článku v Hospodárskych Novinách, ktorý si môžete stiahnuť pod týmto príspevkom.