Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 19.9.2018 EUR 0,043567 15,77 16,16 12,35
TAM - Európsky akciový 19.9.2018 EUR 0,021604 4,72 0,36 5,05
TAM - Dlhopisový fond 19.9.2018 EUR 0,075964 -1,65 -2,42 -0,15
TAM - Private Growth 1 19.9.2018 EUR 0,038642 2,34 2,24 3,48
TAM - Private Growth 2 19.9.2018 EUR 0,040441 3,19 3,06 6,00
TAM - Premium Harmonic 19.9.2018 EUR 0,036121 -0,13 -1,25 1,45
TAM - Premium Strategic 19.9.2018 EUR 0,036246 0,71 -1,15 2,20
TAM - Realitný Fond 19.9.2018 EUR 0,032339 0,01 -0,18 -0,15
TAM - Private Growth 19.9.2018 EUR 0,035360 1,38 0,79 1,06
TAM - SmartFund 19.9.2018 EUR 0,109496 -0,05 -0,52 0,81
TAM - DynamicAlpha Fund 19.9.2018 EUR 0,105770 0,01 -1,30 1,26
TAM - Komoditný fond 19.9.2018 EUR 0,086414 -0,13 -0,52 -1,17
TAM - NewMarkets o.p.f. 19.9.2018 EUR 0,122348 -3,23 -3,51 2,39
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %