Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 13.7.2018 EUR 0.043106 3.85 11.82 7.18
TAM - Európsky akciový 13.7.2018 EUR 0.021846 -2.77 1.47 1.06
TAM - Dlhopisový fond 13.7.2018 EUR 0.076282 -1.43 -2.10 -0.03
TAM - Private Growth 1 13.7.2018 EUR 0.038721 -1.69 2.93 2.44
TAM - Private Growth 2 13.7.2018 EUR 0.040709 -2.47 4.75 4.49
TAM - Premium Harmonic 13.7.2018 EUR 0.036315 -2.86 -0.32 0.68
TAM - Premium Strategic 13.7.2018 EUR 0.036459 -4.08 0.18 1.04
TAM - Realitný Fond 13.7.2018 EUR 0.032142 0.03 -0.46 -1.60
TAM - Private Growth 13.7.2018 EUR 0.035386 -1.16 1.31 0.63
TAM - SmartFund 13.7.2018 EUR 0.110040 -2.78 0.54 -0.03
TAM - DynamicAlpha Fund 13.7.2018 EUR 0.106902 -4.93 0.74 -0.32
TAM - Komoditný fond 13.7.2018 EUR 0.086438 -0.56 -0.57 -1.66
TAM - NewMarkets o.p.f. 13.7.2018 EUR 0.125748 -5.35 -0.92 1.66
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %