Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 21.6.2019 EUR 0,045888 20,58 7,95 12,32
TAM - Európsky akciový 21.6.2019 EUR 0,020651 10,68 -5,74 5,51
TAM - Dlhopisový fond 21.6.2019 EUR 0,076424 0,40 0,15 -0,36
TAM - Private Growth 1 21.6.2019 EUR 0,038845 6,69 0,43 3,38
TAM - Private Growth 2 21.6.2019 EUR 0,040666 10,22 0,20 6,12
TAM - Premium Harmonic 21.6.2019 EUR 0,036215 4,29 -0,26 1,50
TAM - Premium Strategic 21.6.2019 EUR 0,036331 6,89 -0,22 2,56
TAM - Realitný Fond 21.6.2019 EUR 0,032608 1,29 3,62 3,07
TAM - Private Growth 21.6.2019 EUR 0,035779 4,93 1,39 1,55
TAM - SmartFund 21.6.2019 EUR 0,110096 4,34 0,02 1,18
TAM - DynamicAlpha Fund 21.6.2019 EUR 0,105927 6,96 -0,92 1,99
TAM - NewMarkets o.p.f. 21.6.2019 EUR 0,126044 9,77 0,22 3,44
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %