Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 22.3.2019 EUR 0,044369 1,79 17,90 11,21
TAM - Európsky akciový 22.3.2019 EUR 0,020447 -6,43 -0,89 4,26
TAM - Dlhopisový fond 22.3.2019 EUR 0,076287 0,49 -1,23 -0,30
TAM - Private Growth 1 22.3.2019 EUR 0,038136 -1,60 1,00 3,15
TAM - Private Growth 2 22.3.2019 EUR 0,039433 -3,00 0,62 5,43
TAM - Premium Harmonic 22.3.2019 EUR 0,035782 -1,11 -1,07 1,28
TAM - Premium Strategic 22.3.2019 EUR 0,035616 -2,05 -1,04 1,99
TAM - Realitný Fond 22.3.2019 EUR 0,032616 0,84 0,87 0,08
TAM - Private Growth 22.3.2019 EUR 0,035255 -0,53 1,08 1,06
TAM - SmartFund 22.3.2019 EUR 0,108324 -1,26 -1,12 0,82
TAM - DynamicAlpha Fund 22.3.2019 EUR 0,103381 -2,59 -2,25 1,42
TAM - NewMarkets o.p.f. 22.3.2019 EUR 0,126258 2,36 -0,14 3,49
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %