Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 15.11.2018 EUR 0,042954 3,47 9,21 7,25
TAM - Európsky akciový 15.11.2018 EUR 0,020240 -10,96 -5,61 0,05
TAM - Dlhopisový fond 15.11.2018 EUR 0,075500 -1,58 -2,55 -0,37
TAM - Private Growth 1 15.11.2018 EUR 0,037561 -2,98 -1,77 1,96
TAM - Private Growth 2 15.11.2018 EUR 0,038670 -4,77 -3,23 3,30
TAM - Premium Harmonic 15.11.2018 EUR 0,035412 -2,76 -3,56 0,50
TAM - Premium Strategic 15.11.2018 EUR 0,035104 -3,66 -4,96 0,68
TAM - Realitný Fond 15.11.2018 EUR 0,032541 0,98 0,83 0,20
TAM - Private Growth 15.11.2018 EUR 0,034650 -1,76 -1,87 0,44
TAM - SmartFund 15.11.2018 EUR 0,106635 -3,58 -3,75 -0,07
TAM - DynamicAlpha Fund 15.11.2018 EUR 0,100969 -5,97 -6,76 -0,07
TAM - Komoditný fond 14.11.2018 EUR 0,086392 -0,08 -1,10 -1,70
TAM - NewMarkets o.p.f. 15.11.2018 EUR 0,119258 -8,24 -8,37 0,21
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %