Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 16.1.2019 EUR 0,041366 -3,53 -0,68 10,20
TAM - Európsky akciový 16.1.2019 EUR 0,019591 -11,00 -13,41 2,69
TAM - Dlhopisový fond 16.1.2019 EUR 0,076472 0,28 -1,08 0,12
TAM - Private Growth 1 16.1.2019 EUR 0,037272 -3,64 -5,75 3,01
TAM - Private Growth 2 16.1.2019 EUR 0,038054 -6,26 -9,27 5,16
TAM - Premium Harmonic 16.1.2019 EUR 0,035335 -2,64 -5,63 1,37
TAM - Premium Strategic 16.1.2019 EUR 0,034873 -4,25 -8,50 1,84
TAM - Realitný Fond 16.1.2019 EUR 0,032499 1,06 1,09 0,24
TAM - Private Growth 16.1.2019 EUR 0,034648 -2,00 -3,44 0,68
TAM - SmartFund 16.1.2019 EUR 0,106615 -2,91 -5,98 0,37
TAM - DynamicAlpha Fund 16.1.2019 EUR 0,101083 -5,21 -10,36 0,83
TAM - NewMarkets o.p.f. 16.1.2019 EUR 0,121069 -3,16 -10,28 2,19
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %