Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
AXA EUR Konto EUR -0,01 0,02 -0,03 0,01 -0,25 -0,03 0,00
AXA CEE Dluhopisový fond EUR -0,61 0,05 1,26 1,42 2,90 0,73 0,00
AXA CEE Akciový fond EUR -1,03 0,23 -2,58 1,99 5,73 10,04 0,00
AXA Realitní fond EUR -0,68 1,25 0,30 12,86 4,40 5,57 0,00
AXA Selection Global Equity EUR -0,12 3,16 2,92 14,44 6,76 7,77 0,00
AXA Selection Emerging Equity EUR -0,90 3,93 -1,41 7,83 2,42 4,59 0,00
AXA Selection Opportunities EUR 0,01 2,70 1,47 8,01 3,75 2,31 0,00
AXA CZK Konto EUR -0,59 -0,04 0,50 0,86 2,44 2,02 0,00
AXA Eurobond EUR -0,16 0,41 0,83 2,04 0,99 -0,19 0,00
AXA Small Cap Portfolio EUR -0,67 2,14 -0,51 8,56 -3,60 5,12 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu