Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
AXA EUR Konto EUR 0,00 -0,03 -0,10 -0,12 -0,27 -0,07 0,00
AXA CEE Dluhopisový fond EUR -0,12 0,27 0,10 1,37 2,94 0,54 0,00
AXA CEE Akciový fond EUR 1,10 -1,84 -4,62 -7,07 -0,37 6,54 0,00
AXA Realitní fond EUR 0,74 2,06 4,19 4,51 16,22 7,41 0,00
AXA Selection Global Equity EUR 1,11 0,00 1,17 4,13 11,17 8,30 0,00
AXA Selection Emerging Equity EUR 1,47 -0,54 -0,91 -2,31 11,75 3,76 0,00
AXA Selection Opportunities EUR 0,27 0,15 1,11 2,59 8,19 3,01 0,00
AXA CZK Konto EUR -0,23 0,25 -0,48 0,02 1,45 1,84 0,00
AXA Eurobond EUR -0,01 -0,08 -0,10 0,73 1,12 -0,28 0,00
AXA Small Cap Portfolio EUR 1,05 -1,81 -1,61 -2,11 2,44 3,99 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu