Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AXA EUR Konto EUR 0,045598 69 039 564,00 68 986 517,00 68 986 517,00 0,045598 0,045598
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,052079 41 113 582,00 11 768 880,00 11 768 880,00 0,052079 0,050517
AXA CEE Akciový fond EUR 0,035699 89 885 567,00 27 883 375,00 27 883 375,00 0,035699 0,033914
AXA Realitní fond EUR 0,039841 49 613 617,00 21 160 366,00 21 160 366,00 0,039841 0,038248
AXA Selection Global Equity EUR 0,064259 127 645 296,00 49 322 706,00 49 322 706,00 0,064259 0,061046
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,041165 54 743 798,00 24 054 679,00 24 054 679,00 0,041165 0,039107
AXA Selection Opportunities EUR 0,039903 48 152 429,00 14 505 714,00 14 505 714,00 0,039903 0,037908
AXA CZK Konto EUR 0,043639 25 801 389,00 417 750,00 417 750,00 0,043639 0,043639
AXA Eurobond EUR 0,031785 2 048 262,00 2 037 081,00 2 037 081,00 0,031785 0,030831
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,043380 14 559 140,00 7 716 778,00 7 716 778,00 0,044898 0,043380
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR