Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AXA EUR Konto EUR 0,045611 69 358 664,00 69 295 680,00 69 295 680,00 0,045611 0,045611
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051667 40 871 341,00 11 769 271,00 11 769 271,00 0,051667 0,050117
AXA CEE Akciový fond EUR 0,036993 92 576 385,00 28 708 196,00 28 708 196,00 0,036993 0,035144
AXA Realitní fond EUR 0,039461 49 286 059,00 21 103 275,00 21 103 275,00 0,039461 0,037883
AXA Selection Global Equity EUR 0,065154 128 744 937,00 49 696 557,00 49 696 557,00 0,065154 0,061897
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,043175 56 877 162,00 25 009 923,00 25 009 923,00 0,043175 0,041016
AXA Selection Opportunities EUR 0,040004 47 790 585,00 14 350 899,00 14 350 899,00 0,040004 0,038004
AXA CZK Konto EUR 0,043928 26 254 936,00 438 044,00 438 044,00 0,043928 0,043928
AXA Eurobond EUR 0,031687 2 116 008,00 2 104 502,00 2 104 502,00 0,031687 0,030736
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,044447 14 616 614,00 7 656 888,00 7 656 888,00 0,046003 0,044447
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR