Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AXA EUR Konto EUR 0.045720 62,995,186.00 62,917,934.00 62,917,934.00 0.045720 0.045720
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0.050077 38,626,187.00 10,475,440.00 10,475,440.00 0.050077 0.048575
AXA CEE Akciový fond EUR 0.035225 81,617,691.00 25,574,349.00 25,574,349.00 0.035225 0.033464
AXA Realitní fond EUR 0.037975 45,686,360.00 20,014,043.00 20,014,043.00 0.037975 0.036456
AXA Selection Global Equity EUR 0.060953 111,762,991.00 42,166,733.00 42,166,733.00 0.060953 0.057905
AXA Selection Emerging Equity EUR 0.041825 48,544,429.00 20,840,922.00 20,840,922.00 0.041825 0.039734
AXA Selection Opportunities EUR 0.038894 41,422,266.00 11,631,311.00 11,631,311.00 0.038894 0.036949
AXA CZK Konto EUR 0.042789 27,092,364.00 729,802.00 729,802.00 0.042789 0.042789
AXA Eurobond EUR 0.031352 2,574,850.00 2,563,465.00 2,563,465.00 0.031352 0.030412
AXA Small Cap Portfolio EUR 0.046281 12,628,241.00 5,957,523.00 5,957,523.00 0.047901 0.046281
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR