Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AXA EUR Konto EUR 0,045621 67 226 935,00 67 163 726,00 67 163 726,00 0,045621 0,045621
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051017 40 052 507,00 11 310 042,00 11 310 042,00 0,051017 0,049486
AXA CEE Akciový fond EUR 0,037515 92 488 902,00 28 579 832,00 28 579 832,00 0,037515 0,035639
AXA Realitní fond EUR 0,038917 48 195 675,00 20 752 150,00 20 752 150,00 0,038917 0,037360
AXA Selection Global Equity EUR 0,063042 122 449 683,00 46 854 473,00 46 854 473,00 0,063042 0,059890
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,043190 55 006 365,00 23 931 660,00 23 931 660,00 0,043190 0,041031
AXA Selection Opportunities EUR 0,039486 45 764 202,00 13 458 085,00 13 458 085,00 0,039486 0,037511
AXA CZK Konto EUR 0,043654 26 361 424,00 518 605,00 518 605,00 0,043654 0,043654
AXA Eurobond EUR 0,031406 2 135 762,00 2 124 358,00 2 124 358,00 0,031406 0,030464
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,044336 13 804 175,00 7 139 542,00 7 139 542,00 0,045888 0,044336
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR