Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AXA EUR Konto EUR 0,045604 65 027 790,00 64 963 434,00 64 963 434,00 0,045604 0,045604
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050994 40 109 283,00 11 166 102,00 11 166 102,00 0,050994 0,049464
AXA CEE Akciový fond EUR 0,036442 89 113 546,00 27 467 629,00 27 467 629,00 0,036442 0,034620
AXA Realitní fond EUR 0,035368 43 468 707,00 18 836 054,00 18 836 054,00 0,035368 0,033953
AXA Selection Global Equity EUR 0,057875 110 955 061,00 42 304 569,00 42 304 569,00 0,057875 0,054982
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,040387 50 580 800,00 21 936 625,00 21 936 625,00 0,040387 0,038367
AXA Selection Opportunities EUR 0,037516 42 736 555,00 12 405 638,00 12 405 638,00 0,037516 0,035640
AXA CZK Konto EUR 0,043624 26 691 141,00 620 968,00 620 968,00 0,043624 0,043624
AXA Eurobond EUR 0,031092 2 202 291,00 2 191 001,00 2 191 001,00 0,031092 0,030159
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,041465 12 524 191,00 6 369 420,00 6 369 420,00 0,042916 0,041465
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR