Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AXA EUR Konto EUR 0,045697 63 725 214,00 63 648 920,00 63 648 920,00 0,045697 0,045697
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050666 39 506 640,00 10 663 803,00 10 663 803,00 0,050666 0,049146
AXA CEE Akciový fond EUR 0,036152 86 318 685,00 26 662 537,00 26 662 537,00 0,036152 0,034344
AXA Realitní fond EUR 0,038519 46 739 951,00 20 323 549,00 20 323 549,00 0,038519 0,036978
AXA Selection Global Equity EUR 0,062939 116 867 546,00 44 300 943,00 44 300 943,00 0,062939 0,059792
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,040995 49 031 301,00 21 166 880,00 21 166 880,00 0,040995 0,038946
AXA Selection Opportunities EUR 0,038676 42 178 981,00 11 990 637,00 11 990 637,00 0,038676 0,036742
AXA CZK Konto EUR 0,043707 27 053 767,00 704 788,00 704 788,00 0,043707 0,043707
AXA Eurobond EUR 0,031371 2 466 077,00 2 454 685,00 2 454 685,00 0,031371 0,030430
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,046787 13 048 828,00 6 379 982,00 6 379 982,00 0,048424 0,046787
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR