Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AXA EUR Konto EUR 0,045543 72 142 367,00 72 093 706,00 72 093 706,00 0,045543 0,045543
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,052283 42 595 291,00 12 423 851,00 12 423 851,00 0,052283 0,050714
AXA CEE Akciový fond EUR 0,037490 97 631 541,00 30 328 505,00 30 328 505,00 0,037490 0,035616
AXA Realitní fond EUR 0,045136 57 007 943,00 23 924 893,00 23 924 893,00 0,045136 0,043330
AXA Selection Global Equity EUR 0,073783 151 685 591,00 58 187 164,00 58 187 164,00 0,073783 0,070094
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,045810 64 230 358,00 28 406 202,00 28 406 202,00 0,045810 0,043520
AXA Selection Opportunities EUR 0,043731 55 693 329,00 16 948 842,00 16 948 842,00 0,043731 0,041544
AXA CZK Konto EUR 0,045379 26 173 552,00 364 440,00 364 440,00 0,045379 0,045379
AXA Eurobond EUR 0,031915 1 880 097,00 1 868 870,00 1 868 870,00 0,031915 0,030958
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,048843 17 024 440,00 8 714 509,00 8 714 509,00 0,050552 0,048843
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR