Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AXA EUR Konto EUR 0,045675 63 499 155,00 63 423 171,00 63 423 171,00 0,045675 0,045675
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050485 39 592 435,00 10 815 031,00 10 815 031,00 0,050485 0,048970
AXA CEE Akciový fond EUR 0,036701 88 636 268,00 27 373 561,00 27 373 561,00 0,036701 0,034866
AXA Realitní fond EUR 0,036998 44 893 980,00 19 549 240,00 19 549 240,00 0,036998 0,035518
AXA Selection Global Equity EUR 0,061762 116 119 859,00 44 139 425,00 44 139 425,00 0,061762 0,058674
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,040355 49 347 063,00 21 366 021,00 21 366 021,00 0,040355 0,038338
AXA Selection Opportunities EUR 0,038397 42 648 568,00 12 222 374,00 12 222 374,00 0,038397 0,036477
AXA CZK Konto EUR 0,043106 26 270 513,00 653 376,00 653 376,00 0,043106 0,043106
AXA Eurobond EUR 0,031335 2 330 122,00 2 318 744,00 2 318 744,00 0,031335 0,030395
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,044300 12 714 812,00 6 331 873,00 6 331 873,00 0,045850 0,044300
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR