Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
TAM - Americký akciový EUR 0,045888 96 642 096,61 96 642 096,61 69 727 590,28 0,045888 0,044511
TAM - Európsky akciový EUR 0,020651 57 277 391,49 57 277 391,49 45 866 864,45 0,020651 0,020031
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076424 396 532 247,40 396 532 247,40 355 923 957,45 0,076424 0,074131
TAM - Private Growth 1 EUR 0,038845 196 193 319,48 196 193 319,48 196 193 319,48 0,038845 0,037680
TAM - Private Growth 2 EUR 0,040666 40 904 826,66 40 904 826,66 40 904 826,66 0,040666 0,039446
TAM - Premium Harmonic EUR 0,036215 141 196 187,89 141 196 187,89 141 196 187,89 0,036215 0,035129
TAM - Premium Strategic EUR 0,036331 36 902 718,98 36 902 718,98 36 902 718,98 0,036331 0,035241
TAM - Realitný Fond EUR 0,032608 294 418 793,22 294 418 793,22 258 779 058,75 0,032608 0,031630
TAM - Private Growth EUR 0,035779 183 096 594,37 183 096 594,37 183 096 594,37 0,035779 0,034706
TAM - SmartFund EUR 0,110096 215 574 179,72 215 574 179,72 215 574 179,72 0,110096 0,106793
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,105927 20 350 059,43 20 350 059,43 20 350 059,43 0,105927 0,102749
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,099201 14 581 039,02 14 581 039,02 14 581 039,02 0,099697 0,098705
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,126044 30 259 702,35 30 259 702,35 21 403 114,81 0,126044 0,122263
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,087929 42 232 558,62 42 232 558,62 42 232 558,62 0,088369 0,087489
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,086213 15 458 439,10 15 458 439,10 15 458 439,10 0,086644 0,085782
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,095561 236 099 440,22 236 099 440,22 128 506 690,99 0,095561 0,092694
TAM - Balanced Fund EUR 0,104406 38 706 405,73 38 706 405,73 38 706 405,73 0,104406 0,101274
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,105307 4 911 114,79 4 911 114,79 4 911 114,79 0,105307 0,102148
TAM - Q Fund EUR 0,099145 121 641 407,00 121 641 407,00 56 174 829,87 0,099145 0,096171
TAM - Raiffeisen Sicherheit EUR 0,101793 17 702 281,85 17 702 281,85 17 702 281,85 0,101793 0,098739
TAM - Raiffeisen Ertrag EUR 0,101307 14 315 581,83 14 315 581,83 14 315 581,83 0,101307 0,098268
TAM - Raiffeisen Wachstum EUR 0,098955 282 832,50 282 832,50 282 832,50 0,098955 0,095986
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR