Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
TAM - Americký akciový EUR 0,040784 90 670 343,70 90 670 343,70 68 092 650,15 0,040784 0,039560
TAM - Európsky akciový EUR 0,019541 53 638 532,54 53 638 532,54 43 755 922,25 0,019541 0,018955
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076419 413 236 190,07 413 236 190,07 372 755 556,82 0,076419 0,074126
TAM - Private Growth 1 EUR 0,037197 190 683 417,85 190 683 417,85 190 020 812,07 0,037197 0,036081
TAM - Private Growth 2 EUR 0,037973 41 869 549,09 41 869 549,09 39 907 162,44 0,037973 0,036834
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035260 136 482 730,29 136 482 730,29 136 482 730,29 0,035260 0,034202
TAM - Premium Strategic EUR 0,034783 35 186 291,11 35 186 291,11 35 186 291,11 0,034783 0,033740
TAM - Realitný Fond EUR 0,032487 292 061 490,29 292 061 490,29 259 401 358,29 0,032487 0,031512
TAM - Private Growth EUR 0,034595 191 397 162,50 191 397 162,50 191 397 162,50 0,034595 0,033557
TAM - SmartFund EUR 0,106526 212 728 398,04 212 728 398,04 212 544 313,87 0,106526 0,103330
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,100875 22 971 823,73 22 971 823,73 22 643 068,37 0,100875 0,097849
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,105287 3 783 227,18 3 783 227,18 3 783 227,18 0,105287 0,105287
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,095889 14 481 784,89 14 481 784,89 14 481 784,89 0,096368 0,095410
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,119299 28 351 156,22 28 351 156,22 20 154 512,87 0,119299 0,115720
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,083259 42 245 058,54 42 245 058,54 42 245 058,54 0,083675 0,082843
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,082928 17 423 744,51 17 423 744,51 17 423 744,51 0,083343 0,082513
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,094827 231 118 798,12 231 118 798,12 121 779 013,37 0,094827 0,091982
TAM - Balanced Fund EUR 0,100861 21 316 571,51 21 316 571,51 21 316 571,51 0,100861 0,097835
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,100094 2 708 599,29 2 708 599,29 2 708 599,29 0,100094 0,097091
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR