Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
TAM - Americký akciový EUR 0,043354 95 848 426,58 95 848 426,58 72 905 471,14 0,043354 0,042053
TAM - Európsky akciový EUR 0,020622 57 553 327,46 57 553 327,46 47 966 457,55 0,020622 0,020003
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075572 414 807 049,62 414 807 049,62 374 775 088,77 0,075572 0,073305
TAM - Private Growth 1 EUR 0,037731 191 953 745,33 191 953 745,33 191 281 627,18 0,037731 0,036599
TAM - Private Growth 2 EUR 0,038892 42 139 662,64 42 139 662,64 40 129 783,46 0,038892 0,037725
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035489 138 468 437,14 138 468 437,14 138 468 437,14 0,035489 0,034424
TAM - Premium Strategic EUR 0,035210 35 366 473,10 35 366 473,10 35 366 473,10 0,035210 0,034154
TAM - Realitný Fond EUR 0,032527 287 217 939,51 287 217 939,51 259 255 607,21 0,032527 0,031551
TAM - Private Growth EUR 0,034735 195 047 791,83 195 047 791,83 195 047 791,83 0,034735 0,033693
TAM - SmartFund EUR 0,106689 212 463 830,67 212 463 830,67 212 279 464,83 0,106689 0,103488
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,101087 23 288 662,56 23 288 662,56 22 959 216,29 0,101087 0,098054
TAM - Komoditný fond EUR 0,086393 339 318,87 339 318,87 339 318,87 0,086393 0,086393
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,107034 3 845 989,61 3 845 989,61 3 845 989,61 0,107034 0,107034
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,098715 15 274 640,35 15 274 640,35 15 274 640,35 0,099209 0,098221
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,118879 27 707 284,38 27 707 284,38 20 057 027,00 0,118879 0,115313
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,082445 41 866 469,89 41 866 469,89 41 866 469,89 0,082857 0,082033
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,081936 17 379 250,36 17 379 250,36 17 379 250,36 0,082346 0,081526
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093398 226 933 727,08 226 933 727,08 119 641 396,21 0,093398 0,090596
TAM - Balanced Fund EUR 0,101456 19 919 078,19 19 919 078,19 19 919 078,19 0,101456 0,098412
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,101176 2 466 211,94 2 466 211,94 2 466 211,94 0,101176 0,098141
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR