Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
TAM - Americký akciový EUR 0,044617 93 981 406,38 93 981 406,38 67 894 308,66 0,044617 0,043278
TAM - Európsky akciový EUR 0,020752 57 357 661,91 57 357 661,91 46 544 697,90 0,020752 0,020129
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076607 407 406 285,19 407 406 285,19 366 700 757,23 0,076607 0,074309
TAM - Private Growth 1 EUR 0,038181 196 011 192,88 196 011 192,88 196 011 192,88 0,038181 0,037036
TAM - Private Growth 2 EUR 0,039455 43 716 387,80 43 716 387,80 43 716 387,80 0,039455 0,038271
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035878 138 657 271,75 138 657 271,75 138 657 271,75 0,035878 0,034802
TAM - Premium Strategic EUR 0,035708 36 243 477,29 36 243 477,29 36 243 477,29 0,035708 0,034637
TAM - Realitný Fond EUR 0,032601 292 889 332,88 292 889 332,88 259 204 349,80 0,032601 0,031623
TAM - Private Growth EUR 0,035285 188 408 084,57 188 408 084,57 188 408 084,57 0,035285 0,034226
TAM - SmartFund EUR 0,108163 213 167 246,85 213 167 246,85 213 167 246,85 0,108163 0,104918
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,103249 21 886 429,89 21 886 429,89 21 886 429,89 0,103249 0,100152
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,099534 14 787 702,19 14 787 702,19 14 787 702,19 0,100032 0,099036
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,126281 29 880 915,73 29 880 915,73 21 253 469,16 0,126281 0,122493
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,084387 42 605 941,58 42 605 941,58 42 605 941,58 0,084809 0,083965
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,084789 17 308 251,15 17 308 251,15 17 308 251,15 0,085213 0,084365
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,095881 229 537 816,11 229 537 816,11 122 107 245,32 0,095881 0,093005
TAM - Balanced Fund EUR 0,103125 27 540 781,37 27 540 781,37 27 540 781,37 0,103125 0,100031
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,103517 3 470 163,36 3 470 163,36 3 470 163,36 0,103517 0,100411
TAM - Q Fund EUR 0,099913 104 679 879,10 104 679 879,10 43 262 504,20 0,099913 0,096916
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR