Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
TAM - Americký akciový EUR 0,043686 94 921 768,31 94 921 768,31 72 441 969,37 0,043686 0,042375
TAM - Európsky akciový EUR 0,021436 58 821 773,69 58 821 773,69 49 247 322,42 0,021436 0,020793
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075925 425 786 633,82 425 786 633,82 385 567 682,00 0,075925 0,073647
TAM - Private Growth 1 EUR 0,038622 186 683 386,01 186 683 386,01 185 299 430,44 0,038622 0,037463
TAM - Private Growth 2 EUR 0,040468 39 675 275,93 39 675 275,93 38 286 575,11 0,040468 0,039254
TAM - Premium Harmonic EUR 0,036109 138 898 954,88 138 898 954,88 138 898 954,88 0,036109 0,035026
TAM - Premium Strategic EUR 0,036248 35 932 899,13 35 932 899,13 35 932 899,13 0,036248 0,035161
TAM - Realitný Fond EUR 0,032327 282 874 533,79 282 874 533,79 256 227 899,59 0,032327 0,031357
TAM - Private Growth EUR 0,035371 206 165 975,16 206 165 975,16 206 165 975,16 0,035371 0,034310
TAM - SmartFund EUR 0,109651 218 944 768,61 218 944 768,61 218 755 284,23 0,109651 0,106361
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,106003 26 111 696,38 26 111 696,38 25 766 228,68 0,106003 0,102823
TAM - Komoditný fond EUR 0,086416 546 055,02 546 055,02 546 055,02 0,086416 0,086416
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,109976 3 951 696,13 3 951 696,13 3 951 696,13 0,109976 0,109976
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,099031 16 360 008,53 16 360 008,53 16 360 008,53 0,099526 0,098536
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,122305 27 553 449,93 27 553 449,93 20 339 423,06 0,122305 0,118636
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,083530 41 774 242,73 41 774 242,73 41 774 242,73 0,083948 0,083112
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,079148 13 689 668,06 13 689 668,06 13 689 668,06 0,079544 0,078752
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092426 213 994 694,64 213 994 694,64 116 945 146,75 0,092426 0,089653
TAM - Balanced Fund EUR 0,102827 17 820 777,96 17 820 777,96 17 820 777,96 0,102827 0,099742
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,102825 2 419 199,45 2 419 199,45 2 419 199,45 0,102825 0,099740
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR