Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
TAM - Americký akciový EUR 0.042347 91,217,632.02 91,217,632.02 69,931,028.94 0.042347 0.041077
TAM - Európsky akciový EUR 0.021709 58,918,548.48 58,918,548.48 49,440,930.62 0.021709 0.021058
TAM - Dlhopisový fond EUR 0.076184 439,853,907.30 439,853,907.30 399,395,877.57 0.076184 0.073898
TAM - Private Growth 1 EUR 0.038562 179,008,479.30 179,008,479.30 177,626,673.73 0.038562 0.037405
TAM - Private Growth 2 EUR 0.040453 37,086,654.29 37,086,654.29 35,698,468.21 0.040453 0.039239
TAM - Premium Harmonic EUR 0.036251 137,118,731.68 137,118,731.68 137,118,731.68 0.036251 0.035163
TAM - Premium Strategic EUR 0.036348 34,986,748.99 34,986,748.99 34,986,748.99 0.036348 0.035258
TAM - Realitný Fond EUR 0.032126 277,717,135.45 277,717,135.45 253,674,351.69 0.032126 0.031162
TAM - Private Growth EUR 0.035262 207,019,789.85 207,019,789.85 207,019,789.85 0.035262 0.034204
TAM - SmartFund EUR 0.109952 217,518,037.51 217,518,037.51 217,328,032.98 0.109952 0.106653
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0.106656 27,517,399.86 27,517,399.86 27,169,804.01 0.106656 0.103456
TAM - Komoditný fond EUR 0.086440 911,865.72 911,865.72 911,865.72 0.086440 0.086440
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0.110085 3,955,640.01 3,955,640.01 3,955,640.01 0.110085 0.110085
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0.100000 0.01 0.01 0.01 0.100000 0.100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0.098239 16,658,588.82 16,658,588.82 16,658,588.82 0.098730 0.097748
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0.123135 27,277,889.92 27,277,889.92 20,182,073.50 0.123135 0.119441
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0.084352 41,343,328.58 41,343,328.58 41,343,328.58 0.084774 0.083930
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0.082282 12,473,748.69 12,473,748.69 12,473,748.69 0.082693 0.081871
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0.095165 202,516,666.10 202,516,666.10 120,016,657.68 0.095165 0.092310
TAM - Balanced Fund EUR 0.102816 13,583,188.80 13,583,188.80 13,583,188.80 0.102816 0.099732
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0.102563 2,259,353.69 2,259,353.69 2,259,353.69 0.102563 0.099486
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR