Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
TAM - Americký akciový EUR 0,052836 111 325 403,18 111 325 403,18 80 055 255,99 0,052836 0,051251
TAM - Európsky akciový EUR 0,021397 57 814 287,78 57 814 287,78 45 147 453,68 0,021397 0,020755
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076432 357 186 721,00 357 186 721,00 317 045 451,20 0,076432 0,074139
TAM - Private Growth 1 EUR 0,040715 159 073 024,84 159 073 024,84 159 073 024,84 0,040715 0,039494
TAM - Private Growth 2 EUR 0,043794 27 914 857,14 27 914 857,14 27 914 857,14 0,043794 0,042480
TAM - Premium Harmonic EUR 0,037139 143 751 746,64 143 751 746,64 143 751 746,64 0,037139 0,036025
TAM - Premium Strategic EUR 0,037858 39 053 370,53 39 053 370,53 39 053 370,53 0,037858 0,036722
TAM - Realitný Fond EUR 0,032760 322 064 328,34 322 064 328,34 261 235 697,38 0,032760 0,031777
TAM - Private Growth EUR 0,037003 180 520 184,43 180 520 184,43 180 520 184,43 0,037003 0,035893
TAM - SmartFund EUR 0,113580 216 511 392,72 216 511 392,72 216 511 392,72 0,113580 0,110173
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,111959 13 465 610,01 13 465 610,01 13 465 610,01 0,111959 0,108600
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,103187 14 074 103,88 14 074 103,88 14 074 103,88 0,103703 0,102671
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,138328 31 774 382,62 31 774 382,62 22 782 255,62 0,138328 0,134178
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,088336 33 924 002,10 33 924 002,10 33 924 002,10 0,088778 0,087894
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,091313 11 427 222,57 11 427 222,57 11 427 222,57 0,091770 0,090856
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,095846 212 878 050,30 212 878 050,30 128 704 898,76 0,095846 0,092971
TAM - Balanced Fund EUR 0,106299 86 183 746,81 86 183 746,81 86 183 746,81 0,106299 0,103110
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,108260 8 437 425,58 8 437 425,58 8 437 425,58 0,108260 0,105012
TAM - Q Fund EUR 0,106162 123 178 506,10 123 178 506,10 63 991 260,52 0,106162 0,102977
TAM - Raiffeisen Sicherheit EUR 0,106386 108 041 196,50 108 041 196,50 108 041 196,50 0,106386 0,103194
TAM - Raiffeisen Ertrag EUR 0,108258 40 466 175,79 40 466 175,79 40 466 175,79 0,108258 0,105010
TAM - Raiffeisen Wachstum EUR 0,108313 3 851 246,40 3 851 246,40 3 851 246,40 0,108313 0,105064
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,100540 1 024 245,59 1 024 245,59 1 024 245,59 0,100540 0,097524
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR