Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,044560 57 358 439,79 57 358 439,79 57 358 439,79 0,046030 0,042778
VÚB AM - Dlhopisový Konvergentný fond EUR 0,035277 62 575 589,35 62 575 589,35 50 116 496,27 0,035806 0,033866
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,037580 205 078 387,77 205 078 387,77 205 078 387,77 0,037768 0,036077
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,040943 219 721 962,62 219 721 962,62 219 721 962,62 0,041557 0,039305
GIS European Equities Opportunity EUR 160,831000 6 438 900,06 1 193 867,97 1 193 867,97 166,138423 160,831000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 210,086000 3 123 995,05 841 273,42 841 273,42 217,018838 210,086000
GIS Global Equity Allocation EUR 139,222000 2 384 346,97 378 125,98 378 125,98 143,816326 139,222000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 154,198000 18 101 521,43 426 098,11 426 098,11 156,510970 154,198000
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036719 203 601 239,72 203 601 239,72 100 698 858,15 0,036719 0,036719
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,040145 215 832 682,56 215 832 682,56 215 832 682,56 0,040747 0,038539
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,115179 209 045 537,58 209 045 537,58 209 045 537,58 0,115755 0,110572
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund EUR 0,098546 91 426 517,17 91 426 517,17 91 426 517,17 0,100024 0,097758
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,050000 277 515 857,30 245 694,71 245 694,71 99,050000 99,050000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,098233 184 195 775,50 184 195 775,50 184 195 775,50 0,098970 0,097447
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,100072 31 509 259,84 31 509 259,84 31 509 259,84 0,100072 0,099071
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,096478 50 515 746,32 50 515 746,32 50 515 746,32 0,096478 0,095513
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 190,880000 100 625 838,90 2 828 005,74 2 828 005,74 198,515200 190,880000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 155,260000 5 955 142 987,00 2 659 152,61 2 659 152,61 155,260000 155,260000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,097723 70 347 713,53 70 347 713,53 70 347 713,53 0,097723 0,096746
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,094936 70 193 747,90 70 193 747,90 70 193 747,90 0,094936 0,093987
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 91,140000 84 908 926,70 4 775 270,64 4 775 270,64 94,785600 91,140000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 220,200000 324 557 182,60 1 580 689,19 1 580 689,19 224,604000 220,200000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,098147 36 828 512,58 36 828 512,58 36 828 512,58 0,098147 0,097166
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 147,460000 77 047 693,41 1 968,44 1 968,44 148,934600 147,460000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 149,360000 967 229 996,50 42 574,92 42 574,92 150,853600 149,360000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 149,980000 684 376 184,20 0,00 0,00 151,479800 149,980000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 170,340000 368 428 520,20 39 853,43 39 853,43 172,043400 170,340000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR