Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,047357 66 158 424,83 66 158 424,83 66 158 424,83 0,048920 0,045463
VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,035840 64 505 255,87 64 505 255,87 50 496 399,88 0,036378 0,034406
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,037809 185 770 488,23 185 770 488,23 185 770 488,23 0,037998 0,036297
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,041570 261 024 799,77 261 024 799,77 261 024 799,77 0,042194 0,039907
GIS European Equities Opportunity EUR 167,269000 6 911 300,65 1 233 131,66 1 233 131,66 172,788877 167,269000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 216,287000 3 119 602,11 802 943,21 802 943,21 223,424471 216,287000
GIS Global Equity Allocation EUR 142,666000 2 530 804,52 361 352,72 361 352,72 147,373978 142,666000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 155,521000 16 789 168,18 390 295,50 390 295,50 157,853815 155,521000
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036799 187 155 997,50 187 155 997,50 91 235 478,72 0,036799 0,036799
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,040714 236 899 917,47 236 899 917,47 236 899 917,47 0,041325 0,039085
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,118219 184 514 540,44 184 514 540,44 184 514 540,44 0,118810 0,113490
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,960000 307 386 156,83 226 750,06 226 750,06 99,960000 99,960000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,100326 171 501 827,92 171 501 827,92 171 501 827,92 0,101078 0,099523
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,101555 31 557 382,32 31 557 382,32 31 557 382,32 0,101555 0,100539
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,096952 49 477 021,48 49 477 021,48 49 477 021,48 0,096952 0,095982
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 206,110000 149 105 642,71 3 521 986,45 3 521 986,45 214,354400 206,110000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 156,370000 6 046 191 542,04 12 801 287,59 12 801 287,59 156,370000 156,370000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,098668 69 670 196,36 69 670 196,36 69 670 196,36 0,098668 0,097681
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,096423 69 283 898,44 69 283 898,44 69 283 898,44 0,096423 0,095459
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 94,030000 141 365 588,34 6 339 039,50 6 339 039,50 97,791200 94,030000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 223,450000 307 616 297,99 1 644 325,65 1 644 325,65 227,919000 223,450000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,099927 37 338 842,07 37 338 842,07 37 338 842,07 0,099927 0,098928
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 150,850000 75 250 306,42 176 510,34 176 510,34 152,358500 150,850000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 152,430000 949 576 988,98 418 404,19 418 404,19 153,954300 152,430000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 153,080000 732 505 345,28 440 042,24 440 042,24 154,610800 153,080000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 173,440000 402 208 469,75 363 497,46 363 497,46 175,174400 173,440000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR