Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,044791 59 485 967,69 59 485 967,69 59 485 967,69 0,046269 0,042999
VÚB AM - Dlhopisový Konvergentný fond EUR 0,035801 62 266 546,43 62 266 546,43 51 007 376,42 0,036338 0,034369
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,037374 194 586 556,94 194 586 556,94 194 586 556,94 0,037561 0,035879
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,039874 232 832 819,79 232 832 819,79 232 832 819,79 0,040472 0,038279
GIS European Equities Opportunity EUR 152,651000 6 006 294,59 1 130 144,96 1 130 144,96 157,688483 152,651000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 208,449000 3 099 452,97 828 105,55 828 105,55 215,327817 208,449000
GIS Global Equity Allocation EUR 131,387000 2 365 045,26 356 846,17 356 846,17 135,722771 131,387000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 151,772000 17 326 628,68 382 070,07 382 070,07 154,048580 151,772000
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036678 194 844 045,63 194 844 045,63 94 756 609,77 0,036678 0,036678
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,039536 221 305 938,68 221 305 938,68 221 305 938,68 0,040129 0,037955
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,114630 191 570 890,75 191 570 890,75 191 570 890,75 0,115203 0,110045
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund EUR 0,097847 86 249 310,87 86 249 310,87 86 249 310,87 0,099315 0,097064
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 100,360000 345 056 158,33 243 172,08 243 172,08 100,360000 100,360000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,098209 178 257 345,70 178 257 345,70 178 257 345,70 0,098946 0,097423
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,098855 30 990 568,94 30 990 568,94 30 990 568,94 0,098855 0,097866
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,095883 49 466 323,57 49 466 323,57 49 466 323,57 0,095883 0,094924
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 192,650000 111 131 040,82 3 005 103,43 3 005 103,43 200,356000 192,650000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 150,720000 5 851 345 131,67 7 530 548,46 7 530 548,46 150,720000 150,720000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,096288 68 473 223,49 68 473 223,49 68 473 223,49 0,096288 0,095325
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,092977 67 204 995,44 67 204 995,44 67 204 995,44 0,092977 0,092047
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 86,610000 86 449 516,68 5 258 837,86 5 258 837,86 90,074400 86,610000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 216,810000 299 856 216,12 1 593 699,20 1 593 699,20 221,146200 216,810000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,096101 35 961 646,30 35 961 646,30 35 961 646,30 0,096101 0,095140
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 147,170000 75 337 088,70 142 364,46 142 364,46 148,641700 147,170000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 147,430000 938 581 293,52 283 140,05 283 140,05 148,904300 147,430000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 146,210000 680 713 971,31 216 234,79 216 234,79 147,672100 146,210000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 161,670000 366 339 233,27 128 254,75 128 254,75 163,286700 161,670000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR