Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0.044918 54,324,947.36 54,324,947.36 54,324,947.36 0.046400 0.043121
VÚB AM - Dlhopisový Konvergentný fond EUR 0.036194 61,420,986.56 61,420,986.56 50,498,822.42 0.036737 0.034746
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0.037770 224,528,901.04 224,528,901.04 224,528,901.04 0.037959 0.036259
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0.041534 180,122,324.73 180,122,324.73 180,122,324.73 0.042157 0.039873
GIS European Equities Opportunity EUR 172.246000 6,626,016.71 1,291,111.06 1,291,111.06 177.930118 172.246000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 203.369000 3,313,544.78 914,674.24 914,674.24 210.080177 203.369000
GIS Global Equity Allocation EUR 136.608000 2,412,755.75 382,217.03 382,217.03 141.116064 136.608000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 155.453000 14,661,592.66 433,743.10 433,743.10 157.784795 155.453000
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0.036747 132,578,563.09 132,578,563.09 30,838,933.33 0.036747 0.036747
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0.041139 201,052,332.41 201,052,332.41 201,052,332.41 0.041756 0.039493
VÚB AM - Fond Bankových vkladov EUR 0.101673 83,383,556.51 83,383,556.51 83,383,556.51 0.101673 0.101673
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0.115103 249,626,812.31 249,626,812.31 249,626,812.31 0.115679 0.110499
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund EUR 0.100559 103,985,194.31 103,985,194.31 103,985,194.31 0.102067 0.099755
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 98.770000 333,739,367.50 276,322.21 276,322.21 98.770000 98.770000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0.099757 194,075,730.47 194,075,730.47 194,075,730.47 0.100505 0.098959
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0.101842 32,813,951.50 32,813,951.50 32,813,951.50 0.101842 0.100824
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0.097782 52,265,136.53 52,265,136.53 52,265,136.53 0.097782 0.096804
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 197.630000 106,326,850.40 2,689,170.18 2,689,170.18 205.535200 197.630000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible EUR 157.850000 5,487,330,379.00 1,014,611.81 1,014,611.81 157.850000 157.850000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0.099283 73,007,570.39 73,007,570.39 73,007,570.39 0.099283 0.098290
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0.097346 73,567,457.28 73,567,457.28 73,567,457.28 0.097346 0.096373
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 88.950000 79,186,036.15 3,169,349.07 3,169,349.07 92.508000 88.950000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 221.080000 359,477,196.90 1,542,391.81 1,542,391.81 225.501600 221.080000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0.099998 22,091,102.84 22,091,102.84 22,091,102.84 0.099998 0.098998
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR