Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,043829 54 591 776,00 54 591 776,00 54 591 776,00 0,045275 0,042076
VÚB AM - Dlhopisový Konvergentný fond EUR 0,035150 60 162 144,15 60 162 144,15 49 555 025,03 0,035677 0,033744
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,037760 215 363 229,36 215 363 229,36 215 363 229,36 0,037949 0,036250
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,041894 200 615 312,74 200 615 312,74 200 615 312,74 0,042522 0,040218
GIS European Equities Opportunity EUR 169,232000 6 720 163,84 1 256 677,40 1 256 677,40 174,816656 169,232000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 200,070000 3 028 102,81 822 428,55 822 428,55 206,672310 200,070000
GIS Global Equity Allocation EUR 141,682000 2 471 775,44 393 446,52 393 446,52 146,357506 141,682000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 155,447000 17 133 831,59 433 726,35 433 726,35 157,778705 155,447000
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036748 211 666 980,45 211 666 980,45 107 674 711,02 0,036748 0,036748
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,040818 208 456 763,94 208 456 763,94 208 456 763,94 0,041430 0,039185
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,114940 227 456 469,81 227 456 469,81 227 456 469,81 0,115515 0,110342
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund EUR 0,100142 98 342 486,43 98 342 486,43 98 342 486,43 0,101644 0,099341
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 98,730000 300 998 467,34 251 832,19 251 832,19 98,730000 98,730000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,099241 189 905 251,36 189 905 251,36 189 905 251,36 0,099985 0,098447
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,101773 32 472 338,96 32 472 338,96 32 472 338,96 0,101773 0,100755
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,097482 51 632 262,39 51 632 262,39 51 632 262,39 0,097482 0,096507
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 191,300000 102 071 565,48 2 654 558,00 2 654 558,00 198,952000 191,300000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible EUR 159,420000 5 900 663 540,13 962 160,92 962 160,92 159,420000 159,420000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,098962 71 941 068,10 71 941 068,10 71 941 068,10 0,098962 0,097972
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,096805 72 542 576,53 72 542 576,53 72 542 576,53 0,096805 0,095837
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 91,840000 84 373 865,56 4 255 474,36 4 255 474,36 95,513600 91,840000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 221,650000 342 023 762,25 1 578 382,28 1 578 382,28 226,083000 221,650000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,099904 37 527 428,37 37 527 428,37 37 527 428,37 0,099904 0,098905
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR