Všetky fondy - Denné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Denné údaje o OPF

Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Dlhopisový krátkodobý o.p.f - 365.invest 25.10.2021 EUR 0,048597 1,65 3,73 2,38
Realitný o.p.f - 365.invest 25.10.2021 EUR 0,062083 1,70 2,58 2,67
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest 25.10.2021 EUR 1,272731 3,03 5,15 2,07
Realitný office o.p.f. - 365.invest 25.10.2021 EUR 0,010967 0,44 0,32 1,99
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest 25.10.2021 EUR 1,240845 0,89 28,04 10,98
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest 25.10.2021 EUR 1,097696 1,45 3,42 3,00
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %