Všetky fondy - Denné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Denné údaje o OPF

Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 18.6.2024 EUR 0,053018 2,06 4,41 3,35
Realitný o.p.f - 365.invest 18.6.2024 EUR 0,068910 2,40 3,85 4,03
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 18.6.2024 EUR 1,263170 2,45 4,09 0,80
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 18.6.2024 EUR 0,010137
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %