Všetky fondy - Denné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Denné údaje o OPF

Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 7.12.2023 EUR 0,051625 2,06 4,32 3,18
Realitný o.p.f - 365.invest 7.12.2023 EUR 0,067480 2,25 4,02 3,67
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 7.12.2023 EUR 1,233043 1,88 3,48 0,24
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %