Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2448 870 807,51 52 569,03 580 807,39 52 569,03 -818 238,48 8 565 501,01 6 581 503,10 -18 908 550,35 -3 071 567,88 -322 794,47
Realitný o.p.f - 365.invest 2,1005 3 741 559,11 6 264 403,49 3 741 559,11 6 264 403,49 2 522 844,38 4 308 950,61 14 465 365,00 -64 761 959,75 -42 112 858,08 -36 925 753,47
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 3,2489 237 719,35 9 299,53 237 719,35 9 299,53 -228 419,82 -802 232,49 -2 061 900,71 -3 521 120,29 -17 686 360,65 -17 926 096,80
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest 24,3732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 214 700,98 -2 236 265,97 -2 190 928,32 -12 884 571,16 -13 745 867,58
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,0379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -438 739,62 -670 939,63 3 329 060,34 10 308 991,69 10 084 519,84
Realitný plus o.p.f. - 365.invest 3,3207 1 129 160,49 76 018,23 1 129 160,49 76 018,23 -1 053 142,26 -1 994 700,27 1 711 310,97 -3 576 794,41 -25 970 523,79 -25 778 248,17
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest 21,6389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -382 245,38 -523 586,79 -349 118,47 366 739,09 447 322,69
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest 16,3567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest 2,2448 99 487,59 749,89 99 487,59 749,89 -98 737,70 -161 023,24 -170 916,43 -202 074,76 -215 625,22 -324 427,59
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 0,8299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 4 000 000,00 12 949 999,96 13 624 999,95
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 18 572 520,67 21 008 593,21 46 128 593,20
Eko o.p.f. - 365.invest 22,1203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 920,37 141 873,30 498 437,82 854 467,57 1 166 383,23
Blockchain o.p.f. - 365.invest 28,6361 0,00 16 733,52 0,00 16 733,52 16 733,52 51 802,20 178 968,98 316 896,50 -372 206,95 1 996 405,34
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 694,23 2 795,00 694,23 2 795,00 2 100,77 11 030,43 33 487,02 75 143,83 93 251,45 93 251,45
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )