Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,049261 211 178 729,60 211 178 729,60 128 823 673,20 0,049384 0,049138
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,062755 910 770 324,90 910 770 324,90 898 570 477,80 0,063696 0,062127
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,420820 359 910 799,80 359 910 799,80 352 519 036,30 1,463445 1,406612
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,192621 52 519 101,69 52 519 101,69 52 519 101,69 1,210510 1,180695
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,178765 25 580 461,34 25 580 461,34 25 580 461,34 1,214128 1,178765
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest EUR 0,842284 10 362 461,30 10 362 461,30 5 670 116,51 0,867553 0,833861
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,012524 21 510 074,11 21 510 074,11 7 551 876,98 0,012524 0,012524
Realitný plus o.p.f. - 365.invest EUR 0,010837 164 708 023,70 164 708 023,70 130 871 262,50 0,011000 0,010729
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,009315 19 093 451,82 19 093 451,82 19 093 451,82 1,029501 0,999222
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,003310 18 841 294,29 18 841 294,29 18 841 294,29 1,033409 1,003310
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,010036 501 816,22 501 816,22 501 816,22 0,010036 0,010036
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,009627 768 396,50 768 396,50 615 910,32 0,009771 0,009531
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010181 17 212 980,62 17 212 980,62 13 611 272,35 0,010690 0,009672
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010103 62 063 632,85 62 063 632,85 53 383 627,94 0,010608 0,009598
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,009505 2 293 860,89 2 293 860,89 2 198 610,87 0,009600 0,009220
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,007664 5 401 036,01 5 401 036,01 1 925 746,84 0,007741 0,007434
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,006781 25 179,69 25 179,69 25 179,69 0,007120 0,006442
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR