Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,051246 162 285 971,80 162 285 971,80 112 172 219,40 0,051374 0,051118
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,066689 1 037 306 949,00 1 037 306 949,00 1 023 831 986,00 0,067689 0,066022
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,220711 38 219 264,73 38 219 264,73 38 219 264,73 1,239022 1,208504
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013473 31 616 925,52 31 616 925,52 18 727 976,80 0,013473 0,013473
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009807 868 159,21 868 159,21 868 159,21 0,009807 0,009807
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010584 31 638 682,16 31 638 682,16 28 406 981,99 0,011113 0,010055
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010773 83 489 573,30 83 489 573,30 78 528 164,63 0,011312 0,010234
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,008902 26 013 489,66 26 013 489,66 26 013 489,66 0,008991 0,008635
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,007178 3 639 091,06 3 639 091,06 2 804 160,54 0,007250 0,006963
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005508 259 905,81 259 905,81 259 905,81 0,005783 0,005233
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR