Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,049440 213 550 055,70 213 550 055,70 130 234 954,20 0,049564 0,049316
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,062969 834 439 954,30 834 439 954,30 822 198 504,60 0,063914 0,062339
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,188509 50 187 896,46 50 187 896,46 50 187 896,46 1,206337 1,176624
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest EUR 0,758064 9 423 726,02 9 423 726,02 5 200 568,91 0,780806 0,750483
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,012722 30 262 473,34 30 262 473,34 18 091 968,94 0,012722 0,012722
Realitný plus o.p.f. - 365.invest EUR 0,010873 151 418 104,90 151 418 104,90 113 968 939,60 0,011036 0,010764
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 0,908767 17 421 737,90 17 421 737,90 17 421 737,90 0,926942 0,899679
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009345 467 251,85 467 251,85 467 251,85 0,009345 0,009345
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,009554 735 449,61 735 449,61 584 119,71 0,009697 0,009458
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010302 30 000 563,68 30 000 563,68 26 356 049,53 0,010817 0,009787
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010276 63 127 629,80 63 127 629,80 60 414 445,00 0,010790 0,009762
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,008654 2 498 212,83 2 498 212,83 2 411 490,71 0,008741 0,008394
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,006956 5 150 721,91 5 150 721,91 1 996 479,80 0,007026 0,006747
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005067 74 368,91 74 368,91 74 368,91 0,005320 0,004814
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR