Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,052885 180 394 776,40 180 394 776,40 180 394 776,40 0,052885 0,052356
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,068899 1 099 578 065,00 1 099 578 065,00 1 099 578 065,00 0,068899 0,067521
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,257635 35 782 940,44 35 782 940,44 35 782 940,44 1,257635 1,232482
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013931 38 230 053,36 38 230 053,36 38 230 053,36 0,013931 0,013931
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010966 36 897 237,23 36 897 237,23 36 897 237,23 0,010966 0,010966
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011298 97 282 246,88 97 282 246,88 97 282 246,88 0,011298 0,011298
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,010900 32 493 536,00 32 493 536,00 32 493 536,00 0,010900 0,010682
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,009592 5 805 493,52 5 805 493,52 5 805 493,52 0,009592 0,009400
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,012249 186 918,53 186 918,53 186 918,53 0,012249 0,011882
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010111 8 232 461,46 8 232 461,46 8 232 461,46 0,010111 0,010111
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR