Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Dlhopisový krátkodobý o.p.f - 365.invest EUR 0,048558 86 606 112,03 86 606 112,03 69 418 369,45 0,048679 0,048437
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,062083 867 480 733,60 867 480 733,60 852 880 864,40 0,063014 0,061462
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,392558 315 653 360,30 315 653 360,30 308 838 578,40 1,434335 1,378632
Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest EUR 1,268333 70 807 112,45 70 807 112,45 70 807 112,45 1,287358 1,255650
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,187321 23 978 298,43 23 978 298,43 23 978 298,43 1,222941 1,187321
Akciový globálny o.p.f. - 365.invest EUR 1,282478 32 307 825,63 32 307 825,63 8 866 159,25 1,320952 1,269653
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,012313 18 946 655,14 18 946 655,14 6 213 173,21 0,012313 0,012313
Realitný office o.p.f. - 365.invest EUR 0,010967 180 845 209,50 180 845 209,50 154 877 258,00 0,011132 0,010857
365.world o.p.f. - 365.invest EUR 0,013614 190 845,01 190 845,01 190 845,01 0,013886 0,013614
Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest EUR 1,217532 22 503 443,66 22 503 443,66 22 503 443,66 1,241883 1,205357
Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest EUR 1,096088 76 209 740,27 76 209 740,27 26 439 013,71 1,107049 1,085127
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,033874 18 099 257,07 18 099 257,07 18 099 257,07 1,064890 1,033874
Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,950644 30 445 680,93 30 445 680,93 10 691 643,68 0,960150 0,941138
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009521 476 074,30 476 074,30 476 074,30 0,009521 0,009521
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,009975 919 086,94 919 086,94 649 642,34 0,010125 0,009875
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010015 16 260 229,16 16 260 229,16 16 160 179,22 0,010516 0,009514
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010074 30 826 802,17 30 826 802,17 24 613 209,29 0,010578 0,009570
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,010402 638 119,80 638 119,80 429 642,00 0,010506 0,010090
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,011151 2 550 316,99 2 550 316,99 284 599,14 0,011263 0,010816
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR