Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,050586 164 468 757,60 164 468 757,60 113 015 249,30 0,050712 0,050460
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,065921 997 476 853,00 997 476 853,00 982 762 208,80 0,066910 0,065262
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,208023 40 078 078,57 40 078 078,57 40 078 078,57 1,226143 1,195943
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013173 31 429 677,73 31 429 677,73 18 827 724,08 0,013173 0,013173
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009599 1 051 363,18 1 051 363,18 1 051 363,18 0,009599 0,009599
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010439 31 204 431,27 31 204 431,27 28 017 005,15 0,010961 0,009917
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010513 79 258 073,07 79 258 073,07 76 629 823,07 0,011039 0,009987
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,009028 28 464 428,75 28 464 428,75 26 253 269,12 0,009118 0,008757
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,007006 3 295 279,77 3 295 279,77 2 480 355,94 0,007076 0,006796
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005715 198 118,74 198 118,74 198 118,74 0,006001 0,005429
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR