Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 26,5702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 130,00 -51 574,00 -50 259,00 -51 130,00 -51 395,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 6,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,00 481,00 1,00 414,00 -13 771,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 4,6663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,00 669,00 50 964,00 688,00 74 143,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 7,0201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 530,00 -3 566,00 -17 293,00 -4 530,00 -40 568,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 6,4574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,00 532,00 747,00 522,00 4 970,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 11,0169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 277,00 -3 513,00 -7 423,00 -3 566,00 -16 399,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 14,5127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 181,00 -95,00 181,00 -17 490,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] 22,4722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 649,00 -17 649,00 -42 902,00 -17 649,00 -56 333,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,1765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137 784,00 -135 763,00 38 797,00 -137 784,00 47 185,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 153 533,00 -2 148 559,00 -3 012 251,00 -2 153 533,00 4 939 886,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 14,7359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,00 1 355,00 7 363,00 1 355,00 14 140,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 14,4987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 227,00 -76 011,00 -64 341,00 -66 227,00 12 050,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 15,1355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -123 341,00 -165 614,00 -131 560,00 -123 341,00 -59 839,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,5339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110 417,00 -110 729,00 -188 235,00 -110 417,00 -256 380,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 36,3453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 877,00 -117 044,00 -153 582,00 -98 877,00 56 983,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,6726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 108,00 -24 765,00 -25 761,00 -22 108,00 -68 405,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 43,9864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 453,54 -6 571,38 -3 453,54 -10 860,56
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 15,2406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 773,00 -4 293,00 -9 912,00 -3 773,00 -25 509,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 21,2745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 260,00 -22 866,00 -72 210,00 -19 260,00 -170 670,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 10,4091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 -977,00 40,00 361,00 -3 890,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,8689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -742,00 -677,00 -4 123,00 -741,00 -17 399,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 30,1308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 304,00 -62 134,00 -45 583,00 -48 304,00 -252 729,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 9,4803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,00 -7 406,00 -7 857,00 1 571,00 -45 941,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,5590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 278,00 -13 866,00 13 916,00 -16 278,00 -37 741,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,1215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -776 567,00 -870 653,00 -958 767,00 -776 567,00 -1 496 450,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 16,0194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777,00 -1 990,00 0,00 -2 721,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 63,8756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 456,09 29 718,85 -30 456,09 83 064,92
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 17,6643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 179,00 -81 006,00 -100 365,00 -63 179,00 -166 923,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 10,0720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 186,00 -4 129,00 -2 503,00 -4 186,00 -624,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,7251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 362,00 -14 360,00 -18 996,00 -14 362,00 -293,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 18,9399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 122,00 -44 118,00 -16 016,00 -45 122,00 63 940,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 5,6263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 417,00 -10 988,00 -23 038,00 -12 417,00 -12 878,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 4,3970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 514,00 742,00 444,00 2 524,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 10,5839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 455,00 -4 775,00 20 127,00 -9 455,00 122 618,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,2989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 -4 691,00 -7 435,00 67,00 -6 806,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,7959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 966,00 4 084,00 -484,00 -8 477,00 6 219,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,8278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 175,00 75,00 375,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 13,0363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 1 641,00 3 799,00 1 130,00 -12 143,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 18,8712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62 037,00 -48 412,00 -36 370,00 -62 037,00 167 862,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 10,9650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 284,00 15 795,00 15 569,00 -43 284,00 -33 197,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 14,7832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 298,00 -109 862,00 -126 288,00 -91 298,00 391 291,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 11,4412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 347,00 -78 994,00 -54 780,00 -87 347,00 -30 186,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 669,00 -413,00 2 598,00 -11 669,00 9 529,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,8239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 444,00 2 590,00 3 289,00 965,00 29 678,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,5597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 6 735,00 10 869,00 4 271,00 17 395,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 9,4973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 331,00 -6 910,00 -11 134,00 -4 912,00 -39 791,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 16,6331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 254,00 -54 212,00 -76 371,00 -28 254,00 -35 750,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 17,0108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 616,00 1 974,00 3 771,00 1 735,00 12 231,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 8,3270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,7325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 748,00 -3 708,00 -3 668,00 -3 708,00 -4 020,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,3384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 695,00 -6 560,00 129 336,00 5 695,00 139 873,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 16,5327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -162 283,00 -246 829,00 -138 455,00 -162 283,00 96 898,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 2,0876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 235,00 3 248,00 143,00 3 278,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,9436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00 101 634,00 692,00 105 805,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,5195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,6025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 529,00 -16 529,00 -8 554,00 -16 529,00 -6 360,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 9,4604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 857,00 -13 438,00 -13 014,00 -13 438,00 -12 619,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 11,5894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -204,00 112,00 919,00 112,00 41,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 6,9137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -743,00 -368,00 -576,00 -474,00 41 706,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,6632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 014,00 -597,00 4 638,00 -5 014,00 -8 833,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,1190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 873,00 7 687,00 12 503,00 7 272,00 28 772,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,9917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,00 -3 818,00 2 453,00 1 224,00 11 206,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,9841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 163,00 -95 115,00 -121 269,00 -95 163,00 -309 420,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00 428,00 4 807,00 361,00 54 266,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 27,3977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 385,00 -29 613,00 -29 401,00 -29 385,00 -21 871,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,9144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 7 203,00 11 082,00 5 316,00 42 881,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,1406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 886,00 -1 317,00 -38 376,00 -1 886,00 -37 773,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 6,7723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 971,00 -965,00 743,00 -1 506,00 2 771,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )