Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 38,8009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 47,00 200,00 47,00 -91 571,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 8,6251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 182,00 -14 130,00 -28 469,00 -14 130,00 -27 085,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 7,3751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 437,00 2 906,00 3 248,00 2 906,00 -5 920,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 9,2794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 265,00 8 096,00 6 186,00 8 096,00 -45 037,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 11,4410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 40,00 30,00 3 782,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 15,7387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 16,9247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -937,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] 30,7174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 859,00 -3 832,00 -3 754,00 -3 832,00 -12 079,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,2492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 801,00 21 294,00 16 693,00 21 294,00 1 269 693,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,1776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496 840,00 1 499 871,00 1 502 505,00 1 499 871,00 1 533 664,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 25,7386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 23,1068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 286,00 7 130,00 -48 575,00 7 130,00 -20 800,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 25,5145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 701,00 66 364,00 79 112,00 66 364,00 199 451,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 18,6408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 082,00 -8 433,00 -34 443,00 -8 433,00 -122 264,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 47,9386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 849,00 36 185,00 46 073,00 36 185,00 53 735,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 14,3638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 370,00 -5 129,00 822,00 -5 129,00 -6 156,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 43,9864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 453,54 -6 571,38 -3 453,54 -10 860,56
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 20,4606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -738,00 -762,00 -1 387,00 -762,00 -14 533,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 28,3409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 255,00 -760,00 190,00 -760,00 28 599,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 17,1598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -433,00 -433,00 -433,00 -433,00 -28 928,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 20,2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 573,00 -4 451,00 -7 312,00 -4 451,00 -15 723,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 35,4207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116 897,00 -145 008,00 -211 798,00 -145 008,00 -492 345,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 16,2718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577,00 690,00 1 040,00 690,00 -15 351,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 20,4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 447,00 -10 614,00 16 825,00 -10 614,00 33 297,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 42,3827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -571 584,00 -548 105,00 -826 722,00 -548 105,00 -477 291,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 61,1843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 63,8756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 456,09 29 718,85 -30 456,09 83 064,92
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 24,1314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 003,00 -49 409,00 -49 002,00 -49 409,00 -70 670,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 16,5435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 -58,00 112,00 -58,00 16 968,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 10,8950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905,00 3 371,00 -615,00 3 371,00 -2 028,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 27,4053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -823,00 315,00 -5 939,00 315,00 46 027,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 8,2465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 022,00 8 244,00 13 840,00 8 244,00 -70 098,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 9,8294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,00 546,00 -3 026,00 546,00 -3 115,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 17,7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 078,00 36 994,00 77 506,00 36 994,00 105 819,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,9255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,00 417,00 603,00 417,00 -1 365,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 8,4620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 095,00 8 170,00 12 313,00 8 170,00 7 830,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 10,7085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 150,00 -8 633,00 150,00 -8 508,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 18,6729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 599,00 2 198,00 4 159,00 2 198,00 -26 980,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 26,8539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 058,00 185 018,00 241 248,00 185 018,00 -13 223 241,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 16,7073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 430,00 -39 562,00 -52 046,00 -39 562,00 -51 883,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 24,0114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 338,00 562 967,00 820 390,00 562 967,00 1 225 009,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 21,4196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 445,00 48 361,00 70 313,00 48 361,00 205 065,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 1,5760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 2 918,00 1 827,00 2 918,00 2 562,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 4,3203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 409,00 25 937,00 14 409,00 31 110,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 11,1521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 122,00 1 686,00 1 120,00 1 686,00 69 069,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 15,3960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 592,00 -13 552,00 -24 059,00 -13 552,00 -75 160,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 25,0126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 880,00 -22 039,00 -4 684,00 -22 039,00 36 138,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 24,8257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 942,00 2 942,00 2 942,00 2 942,00 2 942,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 8,6937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 48,00 -781,00 48,00 -781,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 9,1885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -394,00 -394,00 -535,00 -394,00 -416,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 6,6752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 944,00 16 728,00 18 321,00 16 728,00 17 652,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 26,3296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 688,00 208 095,00 328 177,00 208 095,00 1 069 392,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 6,2190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -894,00 -712,00 -2 020,00 -712,00 -2 720,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 2,7703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 1,3132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 19,4452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 237,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 11,5151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 904,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 23,0430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 550,00 -1 520,00 -3 058,00 -1 520,00 197 610,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 9,1371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,00 835,00 1 270,00 835,00 1 523,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 14,2764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 326,00 -28 238,00 -19 497,00 -28 238,00 -63 191,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 8,4205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 756,00 11 375,00 11 431,00 11 375,00 7 959,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 10,5629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020,00 -2 223,00 -3 854,00 -2 223,00 2 134,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 10,5646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 279,00 411,00 279,00 19 019,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 1,4449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -108,00 11,00 212,00 11,00 520,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 36,4748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,00 -583,00 -867,00 -583,00 -7 708,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,8207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 4 984,00 2 900,00 4 984,00 7 165,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 013,00 4 811,00 6 841,00 4 811,00 7 584,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 388,00 1 880,00 1 880,00 1 880,00 1 880,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )