Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 29,7623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -88 385,00 -88 500,00 -97 481,31 -97 481,31 -101 338,29
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 5,2955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 239,00 1 264,00 579,62 579,62 3 727,99
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 4,7452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 606,00 -6 357,00 -10 450,29 -10 450,29 -9 992,78
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 6,0393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 064,00 -48 714,00 -58 622,61 -58 622,61 -40 094,69
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 7,1932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 732,00 3 732,00 3 532,00 3 532,00 3 561,27
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 14,6790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 19,3099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -937,00 -937,00 -937,00 -937,00 -937,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] 23,8052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 786,00 -7 743,00 -7 610,45 -7 610,45 -8 071,93
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,0540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 252 836,00 1 249 797,00 1 253 230,77 1 253 230,77 1 253 750,37
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,0208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 682,00 31 143,00 25 624,61 25 624,61 37 636,34
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 21,3406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 18,8332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 353,00 80 330,00 88 577,67 88 577,67 450 826,97
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 20,8354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 870,00 39 634,00 155 592,99 155 592,99 263 504,22
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 16,2475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 545,00 -45 857,00 -83 612,20 -83 612,20 -82 748,94
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 40,6549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 691,00 -30 344,00 261 964,52 261 964,52 211 771,60
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,9182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 057,00 -11 106,00 -6 471,61 -6 471,61 17 353,33
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 43,9864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 453,54 -6 571,38 -3 453,54 -10 860,56
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 18,5652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 301,00 -13 234,00 -13 091,44 -13 091,44 -15 100,16
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 28,6841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 611,00 24 076,00 29 585,20 29 585,20 32 202,16
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 16,9703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 441,00 -23 441,00 -25 101,00 -25 101,00 -28 601,02
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 17,0749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904,00 -2,00 -1 075,85 -1 075,85 -2 062,66
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 33,6249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 619,00 -257 463,00 -263 982,99 -263 982,99 -265 919,01
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 13,8692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 114,00 -16 916,00 -1 290,73 -1 290,73 27 640,99
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 18,1818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 973,00 8 657,00 34 134,00 34 134,00 94 220,54
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 40,2637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 089,00 211 414,00 708 046,12 708 046,12 999 638,55
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 60,1556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 63,8756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 456,09 29 718,85 -30 456,09 83 064,92
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 21,0332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 591,00 6 154,00 -3 670,00 -3 670,00 7 386,28
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,3145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 648,00 16 695,00 16 887,66 16 887,66 17 516,08
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 10,5172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00 -2 411,00 -2 218,03 -2 218,03 2 006,07
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 23,6058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 942,00 55 138,00 45 635,92 45 635,92 199 388,69
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,7394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 805,00 -73 821,00 -83 700,01 -83 700,01 -80 349,84
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 6,6105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,00 531,00 888,25 888,25 691,60
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 17,3853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 475,00 5 759,00 11 341,46 11 341,46 8 093,54
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 4,8392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 209,00 -2 143,00 -4 616,10 -4 616,10 -4 419,76
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 7,5119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 513,00 2 274,00 -13 817,49 -13 817,49 -4 789,42
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 8,4469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 -23 489,21 -23 489,21 -47 737,11
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 16,4774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 038,00 -32 961,00 -32 336,49 -32 336,49 -20 636,85
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 27,8591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 513 555,00 -13 464 669,00 -13 208 820,32 -13 208 820,32 -12 255 407,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,2360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 496,00 18 836,00 16 595,36 16 595,36 102 707,33
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 21,5215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 623,00 292 820,00 469 746,18 469 746,18 763 576,55
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 17,1470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 846,00 64 683,00 254 537,40 254 537,40 696 398,32
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 1,1696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 288,00 1 488,00 -331,87 -331,87 13 654,27
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 3,5807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 14,3254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 372,00 15 499,00 84 378,76 84 378,76 123 430,83
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 17,6104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 990,00 -20 688,00 -31 502,04 -31 502,04 -22 678,48
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 24,2635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 197,00 10 437,00 79 104,03 79 104,03 120 529,60
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 24,0612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 912,99
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,7526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 6,6346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 67,00 -617,01 -617,01 -456,73
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 4,3549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 886,00 -3 675,95 -3 675,95 83 710,44
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 22,9594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 932,00 550 723,00 1 037 254,16 1 037 254,16 1 401 532,50
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 3,7488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 310,86 310,86 590,07
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 1,3913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,6932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 234,45
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 17,5756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 716,00 9 716,00 9 716,00 9 716,00 9 716,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 11,9100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 904,00 -2 904,00 -2 904,00 -2 904,00 -2 904,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,6701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 701,00 -2 489,28 -2 489,28 -4 671,62
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 21,6691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 512,00 200 551,00 200 818,38 200 818,38 201 642,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 5,6618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -966,00 -775,00 354,16 354,16 1 621,38
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 11,0843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 513,00 -28 470,00 -8 112,54 -8 112,54 47 819,70
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,9658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,00 1 554,00 917,01 917,01 16 657,43
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 7,6825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 877,00 -388,00 38 616,61 38 616,61 60 204,80
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 7,6837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 550,00 18 476,00 18 626,35 18 626,35 18 830,14
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 1,3313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 107,00 307,84 307,84 531,25
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 32,1152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 525,00 -1 009,87 -1 009,87 174 141,30
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,3177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -703,00 -144,00 2 223,65 2 223,65 -1 814,04
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,56 620,56 791,95
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )