Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 11,6471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,89 89,65 179,38 59,77 304,91
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,3612 0,00 193,33 0,00 193,33 193,33 387,33 -15 562,70 1 458,79 484,12 2 331,66
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,8017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 193,26 -7 782,71 -11 041,01 -3 653,70 -12 316,97
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 13,2627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 19,4190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,05 -12,05 -12,05 -12,05 -12,05
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 11,6745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,51 149,08 29,63 -8 025,94
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 14,4230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,2986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 6,4316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,0641 0,00 1 977,08 0,00 1 977,08 1 977,08 2 880,48 30 969,86 30 428,29 3 269,31 28 879,33
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 10,7931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,27 132,61 265,67 88,33 531,32
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,7949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,21 -512,22 -1 188,37 -847,88 412,13
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 16,2352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,23 64 055,63 64 995,51 1 068,51 63 931,77
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 20,5173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 207,48 2 317,44 604,84 -184 536,19
GS US Equity Income - X Cap USD 11,5610 0,00 2 325,67 0,00 2 325,67 2 325,67 3 797,69 18 098,90 38 262,69 7 402,94 65 825,09
GS Greater China Equity - X Cap USD 23,7040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,26 58,56 117,62 38,99 234,55
GS Japan Equity - X cap JPY 15,0054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,8261 1 905,07 8 224,56 1 905,07 8 224,56 6 319,49 8 472,59 6 214,23 -545,79 10 297,60 1 572,47
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 6,9844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,22 158,50 -2 750,61 79,84 -2 434,32
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 11,1703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,52 176,51 46,55 109,84 -1 057,43
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,3354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 11,3780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,19 50,70 10,06 102,76
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,8222 486,98 0,00 486,98 0,00 -486,98 -3 184,47 -4 201,42 -2 586,93 -4 448,57 -2 931,11
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,3967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,65 97,65 7,97 97,65
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 4,1285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,92 386,81 891,52 202,91 1 811,09
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,1657 13 343,01 9 829,79 13 343,01 9 829,79 -3 513,22 64 853,54 330 115,22 456 596,19 123 986,75 439 264,88
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,4176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 608,46 -785,43 -4 233,56 -1 087,53 -4 640,58
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 4,7021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,54
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 19,4132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,64 51,48 11,40 104,58
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 17,8772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50 58,32 11,56 117,91
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,3316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,8121 1 302,58 0,00 1 302,58 0,00 -1 302,58 -10 357,23 -29 301,38 -25 824,41 -15 975,11 -69 402,93
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,8251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 213,50 9 936,28 10 689,26 6 444,66 39 033,06
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 11,1606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,99 53,45 107,71 35,10 220,04
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,9828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,9997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,41 1 824,16 -4 227,41 2 088,32 10 240,58
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 13,1356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,58 95,86 19,20 196,77
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,9255 616,30 586,81 616,30 586,81 -29,49 27 110,07 37 523,08 79 854,56 31 465,32 96 491,50
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 12,8913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,0432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,07 54,62 19,53 111,81
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,0416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,53 239,05 1 720,53 594,42 4 325,33
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 17,8993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,45 -20 403,48 -19 594,98 366,16 -20 906,85
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,9106 6 898,08 0,00 6 898,08 0,00 -6 898,08 -36 652,37 1 098 054,68 1 102 245,19 -90 283,24 1 286 167,90
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,8637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,68 139,66 27,61 282,79
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 4,7376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,91 89,89 179,76 59,96 337,31
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,9262 18 248,28 186 099,12 18 248,28 186 099,12 167 850,84 229 023,42 210 384,16 675 671,04 265 696,15 1 351 361,71
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,15 142,51 29,97 232,12
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,80 0,00 1 090,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 0,00 136 150,89 0,00 136 150,89 136 150,89 195 520,65 508 885,77 545 784,35 397 162,73 545 784,35
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,16 597,20 99,70 995,22
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 308,47 5 308,47 19,88 5 308,47
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,60 94,60 0,00 94,60
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,57 208,57 0,00 208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,66 886,63 886,63 119,21 886,63
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )