Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 98,760000 87 119 884,15 11 749,38 11 749,38 101,722800 98,760000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 210,310000 166 092 256,57 90 817,12 90 817,12 218,512090 210,310000
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 696,350000 58 038 462,28 161 451,53 161 451,53 717,240500 696,350000
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 265,500000 39 651 615,73 11 275,84 11 275,84 273,465000 265,500000
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD 1 336,580000 19 347 226,86 6 897,07 6 897,07 1 403,409000 1 336,580000
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 746,030000 43 820 897,55 6 403,18 6 403,18 783,331500 746,030000
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD 1 953,860000 6 107 599,54 1 268,75 1 268,75 2 051,553000 1 953,860000
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD 1 136,400000 6 757 919,04 3 253,69 3 253,69 1 193,220000 1 136,400000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 485,910000 6 322 802,74 7 774,56 7 774,56 510,205500 485,910000
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 1 316,840000 5 074 145,01 135 587,11 135 587,11 1 382,682000 1 316,840000
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR 510,930000 8 111 049,22 7 312,94 7 312,94 536,476500 510,930000
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 534,270000 46 999 557,12 56 823,35 56 823,35 560,983500 534,270000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 1 987,920000 44 045 685,03 87 665,69 87 665,69 2 087,316000 1 987,920000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 1 305,170000 42 166 731,09 11 231,49 11 231,49 1 370,428500 1 305,170000
GS US Equity Income - X Cap USD USD 849,510000 54 847 094,08 115 449,16 115 449,16 891,985500 849,510000
GS Greater China Equity - X Cap USD USD 1 071,200000 39 866 840,04 7 056,14 7 056,14 1 124,760000 1 071,200000
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 7 967,000000 2 587 354 587,33 10 028,44 10 028,44 8 365,350000 7 967,000000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 1 077,360000 12 614 933,49 295 894,77 295 894,77 1 131,228000 1 077,360000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 748,140000 26 994 509,95 8 750,99 8 750,99 785,547000 748,140000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 159,010000 1 342 804,55 10 463,49 10 463,49 163,780300 159,010000
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD 60,710000 2 179 758,32 32,15 32,15 63,745500 60,710000
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 1 425,730000 4 057 216,53 825,08 825,08 1 497,016500 1 425,730000
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 17 589,450000 73 619 057,13 81 884,49 81 884,49 18 468,922500 17 589,450000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 4 991,950000 1 195 188 117,96 15 721,15 15 721,15 5 241,547500 4 991,950000
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 244,520000 372 168,23 61 517,56 61 517,56 244,520000 232,294000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 532,440000 4 810 512 668,42 1 459 900,47 1 459 900,47 2 659,062000 2 532,440000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 276,940000 5 137 597,98 82 843,55 82 843,55 285,248200 276,940000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 5 238,110000 4 481 779,67 7 955,02 7 955,02 5 500,015500 5 238,110000
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 6 979,800000 6 049 376,47 1 362,71 1 362,71 7 328,790000 6 979,800000
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 105,120000 31 200 760,10 1 270,97 1 270,97 10 610,376000 10 105,120000
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD 111,390000 10 971 578,77 688,72 688,72 114,731700 111,390000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 20 373,680000 79 241 580,75 559 575,09 559 575,09 21 392,364000 20 373,680000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 291,960000 360 122 743,40 560 166,72 560 166,72 1 330,718800 1 291,960000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 286,540000 20 363 818,99 21 182,91 21 182,91 295,136200 286,540000
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 34 503,170000 48 402 898,33 5 188,28 5 188,28 35 193,233400 34 503,170000
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 683,140000 351 770 902,97 229 249,49 229 249,49 695,436520 683,140000
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 30 580,530000 13 725 011,85 2 297,36 2 297,36 32 109,556500 30 580,530000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 629,340000 141 273 729,66 884 060,80 884 060,80 1 637,486700 1 629,340000
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 568,930000 105 321 723,06 8 786,55 8 786,55 597,376500 568,930000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 12 053,150000 8 135 026,12 10 840,06 10 840,06 12 326,756505 12 053,150000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 917,670000 850 757 217,45 51 489,44 51 489,44 1 946,626817 1 917,670000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR 2 007,450000 8 209 183,19 17 968,68 17 968,68 2 107,822500 2 007,450000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR 6 391,250000 69 658 713,79 1 270 267,33 1 270 267,33 6 710,812500 6 391,250000
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 428,680000 4 175 732,77 4 104,06 4 104,06 8 850,114000 8 428,680000
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 260,840000 1 404 084,48 913,98 913,98 268,665200 260,840000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 145 897,530000 526 289 747,66 2 487 429,30 2 487 429,30 148 815,480600 145 897,530000
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR EUR 10 973,970000 236 374 014,82 318,25 318,25 11 193,449400 10 973,970000
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 422,570000 22 400 242,80 1 122,35 1 122,35 435,247100 422,570000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK 126 177,820000 4 970 604 175,79 735 566,97 735 566,97 128 701,376400 126 177,820000
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK 770,240000 341 510,31 13 442,23 13 442,23 799,124000 770,240000
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 23 352,500000 2 111 899,69 5 446,34 5 446,34 24 520,125000 23 352,500000
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR EUR 1 726,260000 58 132 423,19 103,58 103,58 1 778,047800 1 726,260000
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) EUR 110,010000 89 614 606,74 225,19 225,19 113,310300 110,010000
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD USD 262,220000 9 970 185,53 1 203,21 1 203,21 270,086600 262,220000
GS Europe High Yield - P Cap EUR EUR 455,640000 3 536 094,00 7 705,78 7 705,78 469,309200 455,640000
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 23 449,010000 1 048 874 870,20 86,33 86,33 24 621,460500 23 449,010000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR