Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
GS US Factor Credit - P Cap USD USD 1 249,960000 11 143 789,69 710,60 690,90 1 287,458800 1 249,960000
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 85,850000 78 549 000,89 10 049,77 9 784,13 88,425500 85,850000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 192,160000 161 890 964,31 105 880,16 103 291,30 199,654240 192,160000
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 637,320000 56 014 905,02 157 343,47 154 013,12 656,439600 637,320000
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 221,270000 49 041 244,94 7 022,11 6 860,66 227,908100 221,270000
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD 1 296,930000 24 006 697,47 8 182,19 7 924,11 1 361,776500 1 296,930000
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 693,590000 43 051 681,77 8 250,25 8 071,71 728,269500 693,590000
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD 1 765,670000 5 611 256,56 1 616,49 1 611,87 1 853,953500 1 765,670000
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD 953,240000 4 948 747,37 2 714,87 2 709,56 1 000,902000 953,240000
GS Europe Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 811,090000 4 079 185,39 33 796,50 33 060,14 851,644500 811,090000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 472,450000 6 507 251,78 7 559,20 7 419,52 496,072500 472,450000
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 1 278,350000 1 193 089,53 97 472,91 93 086,01 1 342,267500 1 278,350000
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR 476,100000 7 351 028,86 6 559,23 6 355,94 499,905000 476,100000
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 476,460000 49 639 397,91 52 951,38 51 164,99 500,283000 476,460000
GS Global Bank & Insurance Equity - X Cap USD USD 805,270000 7 537 721,59 8 482,63 8 305,52 845,533500 805,270000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 1 848,550000 11 062 624,37 25 475,88 24 307,21 1 940,977500 1 848,550000
GS Global Food & Beverages Equity - X Cap EUR EUR 2 371,680000 13 746 019,68 1 165 213,50 1 154 269,11 2 490,264000 2 371,680000
GS Global Health Care Equity - X Cap USD USD 2 617,580000 11 247 095,06 41 731,97 40 775,05 2 748,459000 2 617,580000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 1 191,640000 40 218 105,13 8 366,94 8 153,47 1 251,222000 1 191,640000
GS US Equity Income - X Cap USD USD 752,890000 53 143 591,43 65 703,71 60 321,20 790,534500 752,890000
GS Greater China Equity - X Cap USD USD 922,250000 33 465 340,03 5 881,36 5 844,67 968,362500 922,250000
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 6 863,000000 1 808 249 742,33 9 081,98 8 930,09 7 206,150000 6 863,000000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 959,270000 11 070 723,24 290 052,55 285 083,93 1 007,233500 959,270000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 694,430000 26 857 412,19 7 783,17 7 607,77 729,151500 694,430000
GS Global Bank & Insurance Equity - X Cap EUR EUR 1 407,540000 4 599 194,23 55 465,52 54 307,77 1 477,917000 1 407,540000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 156,390000 1 396 137,80 9 627,21 9 596,16 161,081700 156,390000
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD 51,330000 850 279,51 26,81 26,60 53,896500 51,330000
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 1 176,980000 3 665 816,71 635,58 626,26 1 235,829000 1 176,980000
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 15 992,170000 63 456 150,80 84 796,97 82 178,26 16 791,778500 15 992,170000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 4 494,790000 1 120 974 134,64 9 541,03 9 192,31 4 719,529500 4 494,790000
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 238,910000 416 109,28 59 638,39 58 631,98 238,910000 226,964500
GS Global Food & Beverages Equity - X cap USD USD 2 248,250000 25 817 416,96 11 569,60 11 362,04 2 360,662500 2 248,250000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 485,810000 3 283 203 639,98 951 156,53 916 215,26 2 610,100500 2 485,810000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 258,960000 14 376 361,13 78 085,50 76 250,02 266,728800 258,960000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 5 010,810000 4 908 238,60 7 722,31 7 545,93 5 261,350500 5 010,810000
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 6 764,640000 6 768 746,16 2 927,61 2 834,20 7 102,872000 6 764,640000
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 9 013,130000 30 838 023,67 1 085,63 1 051,04 9 463,786500 9 013,130000
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD 93,930000 9 939 987,17 572,83 568,09 96,747900 93,930000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 17 965,320000 63 040 214,25 540 590,52 539 441,07 18 863,586000 17 965,320000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 145,440000 324 166 460,45 481 599,10 468 958,90 1 179,803200 1 145,440000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 280,260000 17 893 121,26 18 568,96 18 449,52 288,667800 280,260000
GS Europe RE Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 22 379,380000 2 298 183,15 5 184,45 4 990,44 22 853,822856 22 379,380000
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 29 545,760000 40 414 863,77 11 885,62 11 487,08 30 136,675200 29 545,760000
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 590,000000 306 193 111,04 213 250,78 206 245,61 600,620000 590,000000
GS Global Food & Bev Eq - P Cap EUR (hdg ii) EUR 701,450000 23 124 341,56 210,44 208,35 736,522500 701,450000
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 25 504,770000 11 674 359,92 1 837,57 1 793,11 26 780,008500 25 504,770000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 581,870000 114 830 857,83 669 743,35 656 673,74 1 589,779350 1 581,870000
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 497,870000 97 450 753,74 7 689,10 7 467,79 522,763500 497,870000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 11 062,600000 7 836 676,11 10 034,05 9 782,18 11 313,721020 11 062,600000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 756,290000 831 612 455,39 44 859,16 43 962,78 1 782,809979 1 756,290000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR 1 807,820000 8 679 977,64 36 259,45 36 803,67 1 898,211000 1 807,820000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR 5 862,170000 33 830 571,01 252 829,53 242 048,18 6 155,278500 5 862,170000
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 7 657,370000 4 179 706,95 3 622,35 3 461,14 8 040,238500 7 657,370000
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 251,500000 2 975 962,28 707,72 666,55 259,045000 251,500000
GS Global Health Care Equity - P Cap EUR EUR 1 183,080000 26 829 819,84 95,83 93,61 1 218,572400 1 183,080000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 141 463,460000 477 313 700,58 1 945 965,29 1 912 642,82 144 292,729200 141 463,460000
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR EUR 9 961,980000 227 381 788,62 199,24 184,00 10 161,219600 9 961,980000
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 418,900000 22 641 126,95 1 112,60 1 105,98 431,467000 418,900000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK 123 495,090000 4 773 091 430,56 87 262,15 41 430,67 125 964,991800 123 495,090000
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK 737,320000 410 779,54 12 339,79 12 031,68 764,969500 737,320000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR