Prehľad predajov

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 3,5135 7 425,61 321,20 7 425,61 321,20 -7 104,41 -14 870,63 -123 708,60 -171 914,03 -171 914,03 -153 102,83
IAD - EURO Bond 3,6686 10 148,36 1 703,47 10 148,36 1 703,47 -8 444,89 -48 544,52 -133 808,44 36 319,06 36 319,06 823 728,22
IAD - Global Index 14,6350 33 190,09 149 841,70 33 190,09 149 841,70 116 651,61 853 552,67 810 267,55 2 713 181,04 2 713 181,04 -9 030 105,81
IAD - CE Bond 7,9034 7 032,34 193,80 7 032,34 193,80 -6 838,54 -13 458,61 -88 844,88 -148 899,90 -148 899,90 220 563,47
IAD - KD RUSSIA 105,8710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 758,85 -74 142,10 -14 248,88 -346 932,56
IAD - Optimal Balanced 17,3716 5 327,59 365,57 5 327,59 365,57 -4 962,02 -13 885,55 -93 994,05 -1 182 810,38 -1 182 810,38 -553 063,41
IAD - Prvý realitný fond 2,6725 613 430,14 4 639 913,71 613 430,14 4 588 223,71 4 026 483,57 7 409 606,71 16 340 316,73 23 784 659,79 23 784 659,79 38 766 026,29
IAD - Growth Opportunities 22,6797 0,00 432,80 0,00 432,80 432,80 -11 578,58 -44 660,90 -265 142,42 -265 142,42 -801 144,75
IAD - Český konzervativní 7,2863 66 565,01 282,79 66 565,01 282,79 -66 282,22 -50 307,76 -49 167,44 -816 177,52 -816 177,52 -741 378,72
IAD - Protected Equity 1 1,6897 503,01 2,00 503,01 2,00 -501,01 -381,01 -195,01 -1 595,24 -1 595,24 -995,24
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,5261 1 165 338,15 1 122 371,12 1 165 338,15 1 122 371,12 -42 967,03 80 131,20 -135 795,94 806 540,46 806 540,46 1 955 381,14
IAD - Protected Equity 2 0,9804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 130,00 220,00 220,00 -144,14
IAD - Energy Fund 4,8403 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 -89 015,70 510 984,30 699 484,34 699 484,34 68 239,61
IAD - Korunový realitný fond 2,8421 0,00 474 496,57 0,00 474 496,57 474 496,57 672 460,76 2 808 588,83 3 040 773,57 3 040 773,57 8 243 457,62
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )