Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent 11,8997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 999,57 237 517,40 237 517,40 198 330,11 198 330,11
Raiffeisen-Energie-Aktien 23,6724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 384,21 -205 991,49 -292 229,80 -348 630,59 -348 630,59
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA 17,7598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 852,04 -12 852,04
Raiffeisen-Europa-HighYield 7,8577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 699,54 212 699,54 212 699,54 212 699,54 184 232,90
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 15,5877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 999,71 162 199,52 162 199,52 155 624,80 155 624,80
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien 44,6307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 212,95 -82 224,93 -75 212,95 -94 588,41
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent 1,8462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 941,89 -19 147,01 -1 223 335,27 -1 452 753,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix 10,6245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -676 528,01 -1 136 740,01 -3 034 143,43 5 582 241,63
Raiffeisen-Russland-Aktien 61,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds 7,4028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 323,28 -268 288,97 -268 288,97
Raiffeisen-Active-Commodities 24,9449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 497,50 -230 110,64 -259 409,84 -340 514,02 -493 803,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) 7,8170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 966,57 -23 966,57
Raiffeisen-Euro-Corporates 7,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 679,25 -10 679,25 -10 679,25 -10 679,25
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds 6,9019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA 8,3050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 959,30 -62 996,45 -79 991,99 -139 249,64 -139 249,64
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA 5,9554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 907,85 -101 907,85 -153 718,23 -649 528,57 -312 732,01
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA 11,1278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 999,88 19 999,80 -1 550,95
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V 1,2516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-Rent 7,7764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide 6,4523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 177,07 -142 144,44 -372 811,97 -890 455,85 1 024 543,43
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm 1,3699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum 13,3485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -109 580,67 -242 358,55 -255 300,19 100 283,59 1 162 238,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien 18,6047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -159 278,64 -207 813,44 568 477,92 3 504 950,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum 24,5724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA 15,7261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 362,55 -11 362,55
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )