Prehľad výkonnosti - denominačná mena

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,22 0,45 0,17 0,52 1,58 2,10 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 1,07 2,94 3,51 3,76 3,18 0,00
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 0,06 0,35 -0,54 -0,07 -5,92 -0,41 0,00
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest EUR 0,21 -3,65 -10,28 -10,05 -40,18 -15,33 0,00
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,43 1,27 2,44 3,95 4,65 0,00
Realitný plus o.p.f. - 365.invest EUR 2,57 3,21 3,96 0,79 1,81 0,00
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR -0,08 -0,67 -3,66 -5,35 -20,08 0,66 0,00
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR -2,52 0,77 -10,20 -6,79 0,00
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,01 -0,01 -0,31 -0,14 -3,78 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,11 0,77 1,63 3,19 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR -0,04 0,36 1,96 2,22 0,00
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 1,15 1,64 -6,85 -7,91 -17,23 0,00
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 1,45 -0,53 -6,14 -7,56 -42,58 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR -0,35 -11,65 -14,60 -23,55 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu