Prehľad výkonnosti - denominačná mena

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR -0,08 0,26 0,80 2,10 3,70 3,13 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,26 0,47 1,59 4,27 3,34 0,00
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR -0,03 0,04 0,32 1,56 2,43 0,05 0,00
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,23 1,38 2,71 5,46 4,58 0,00
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 1,08 2,58 6,08 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,69 1,71 2,40 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 1,14 2,95 4,54 0,00
Eko o.p.f. - 365.invest EUR -0,10 -3,20 -3,54 1,00 4,74 0,00
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,80 -2,99 -2,23 4,54 5,14 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 1,76 0,75 -7,27 -6,96 6,46 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu