Prehľad výkonnosti - denominačná mena

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR -0,09 -1,76 -1,07 -3,65 -2,69 1,22 0,00
IAD - EURO Bond EUR -0,40 -2,91 -5,51 -10,07 -10,82 -3,22 0,00
IAD - Global Index EUR -1,37 -5,39 -12,09 -16,19 -6,93 6,22 0,00
IAD - CE Bond EUR -0,21 -1,49 -0,82 -11,62 -13,17 -4,60 0,00
IAD - KD RUSSIA EUR -77,09 -79,96 -73,16 -34,60 0,00
IAD - Optimal Balanced EUR -0,86 -5,44 -8,69 -26,67 -33,52 -13,30 0,00
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,21 0,21 1,72 3,07 6,50 4,50 0,00
IAD - Growth Opportunities EUR -1,44 -6,49 -14,77 -24,72 -32,24 2,08 0,00
IAD - Český konzervativní EUR 0,14 -0,38 -1,68 -0,34 1,26 0,63 0,00
IAD - Protected Equity 1 EUR -0,07 -0,42 -0,56 -1,01 0,25 1,32 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,04 0,04 0,33 0,59 1,23 0,81 0,00
IAD - Protected Equity 2 EUR -0,13 -0,68 -0,55 -0,83 -0,23 1,47 0,00
IAD - Energy Fund EUR 0,84 1,08 3,67 3,21 8,06 6,53 0,00
IAD - Korunový realitný fond CZK 0,39 0,39 2,27 4,01 7,19 5,08 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu