Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 1,82 7,81 -5,11 -6,05 -20,11 -7,33 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR -0,35 9,71 1,17 6,14 22,70 5,63 0,00
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 6,02 6,25 -8,78 -3,19 -21,46 -3,07 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 0,74 4,44 -2,40 -2,98 -11,78 -2,03 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 0,71 6,61 0,16 -0,67 -22,57 -10,92 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR -37,83 -44,22 -27,73 -10,49 0,00
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD -0,02 0,88 -1,02 -1,53 -3,93 -0,77 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR -0,95 4,13 -5,83 -1,39 -12,77 0,69 0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR -48,02 -55,28 -40,60 -10,79 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR -0,47 3,41 -4,04 -2,64 -1,11 1,31 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 1,89 6,63 -2,63 -7,88 10,09 11,63 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR -1,48 -0,16 -5,44 -3,72 -5,79 -4,85 0,00
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 0,39 3,37 -3,92 -4,64 -14,21 -4,35 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR -0,27 2,04 -4,78 -2,29 -11,41 -5,58 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 1,00 3,12 -4,33 -2,44 -10,65 0,66 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 0,79 2,29 -3,97 -3,30 -11,78 -2,30 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 0,99 3,14 -4,67 -0,70 -10,00 3,47 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 0,12 0,47 -1,00 -1,59 -3,99 -1,60 0,00
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 0,19 3,25 -5,09 -6,75 -16,29 -5,61 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR -0,13 2,75 -4,17 -3,45 -12,09 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 0,10 0,49 -1,15 -1,76 -3,98 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR -1,30 4,89 -6,91 -0,24 -13,03 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR -1,78 7,06 -7,59 1,53 -15,39 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR -2,37 8,11 -6,55 -2,53 -23,43 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA EUR 4,74 4,21 -8,42 -4,30 -16,98 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu