Správa a zloženie portfólia

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 0,25 0,25 0,96
Realitný o.p.f - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 1,00 1,50 1,60 Poplatok pri vrátení sa uplatní pri redemácii do 2 rokov.
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 1,00 1,50 1,60 Poplatok pri vrátení sa uplatní pri redemácii do 2 rokov.
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 1,00 3,00 1,86 Poplatok pri vrátení sa uplatní pri redemácii do 3 rokov.
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50,00 0,00 0,00 2,40 Hodnota správcovského a depozitárskeho poplatku može byť v zmysle štatútu až do výšky 7,70%
Realitný plus o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 1,00 1,50 1,60 Poplatok pri vrátení sa uplatní pri redemácii do 2 rokov.
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 1,00 2,00 1,73 Poplatok pri vrátení sa uplatní pri redemácii do 3 rokov.
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50,00 0,00 0,00 2,20 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 1,00 1,50 1,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50,00 5,00 5,00 3,70
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50,00 5,00 5,00 3,70
Eko o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 3,00 1,00 1,73
Blockchain o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 3,00 1,00 1,88
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, správ. spol., a. s. 20,00 5,00 5,00 5,23
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka