Správa a zloženie portfólia
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 4,00 1,25 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Energie-Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 5,00 2,00 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 5,00 2,00 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Europa-HighYield Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 0,96 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 0,96 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 5,00 2,00 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 1,00 0,50 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,25 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Russland-Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 5,00 2,00 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 0,72 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 5,00 1,25 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 4,00 1,25 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Euro-Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 0,72 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 0,96 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,50 1,50 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,50 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 4,00 1,50 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 1,00 0,49 Minimálna výška prvej investície nie je určená
Raiffeisen-Euro-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 2,50 0,63 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 3,00 1,13 Minimálna výška prvej investície nie je určená
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 1,00 0,48 Minimálna výška prvej investície nie je určená
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 4,00 1,89 Minimálna výška prvej investície nie je určená
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 4,00 1,67 Minimálna výška prvej investície nie je určená
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 0,00 1,67
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 0,00 2,28
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka