Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 8,119300 254 462 586,00 0,00 0,00 8,525265 8,119300
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 148,800000 224 565 992,07 0,00 0,00 156,240000 148,800000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 14,471000 524 096 181,65 0,00 0,00 15,194550 14,471000
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 11,121700 26 466 577,30 0,00 0,00 11,677785 11,121700
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 100,060000 2 847 811 898,71 0,00 0,00 105,063000 100,060000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 19,190000 493 987 479,34 0,00 0,00 20,149500 19,190000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 24,510000 2 459 670 618,67 0,00 0,00 25,735500 24,510000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 14,400000 64 184 718,77 0,00 0,00 15,120000 14,400000
Invesco Pan European Str Eq Fund - A (Acc) EUR EUR 21,870000 710 996 579,26 0,00 0,00 22,963500 21,870000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 18,060000 1 620 279,65 0,00 0,00 18,963000 18,060000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 12,610000 3 852 175,49 0,00 0,00 13,240500 12,610000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 12,650000 7 143 862,83 0,00 0,00 12,650000 12,650000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 12,690000 14 283 420,66 0,00 0,00 12,690000 12,690000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 12,750000 7 833 624,06 0,00 0,00 12,750000 12,750000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 12,740000 1 887 278,11 0,00 0,00 12,740000 12,740000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 12,820000 78 753 074,43 0,00 0,00 12,820000 12,820000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 12,820000 3 037 316,25 0,00 0,00 12,820000 12,820000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 12,660000 11 566,66 0,00 0,00 12,660000 12,660000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 12,680000 34 948,73 0,00 0,00 12,680000 12,680000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 12,700000 10 875,26 0,00 0,00 12,700000 12,700000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 12,750000 9 839,17 0,00 0,00 12,750000 12,750000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 12,750000 9 839,17 0,00 0,00 12,750000 12,750000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 12,830000 8 983,21 0,00 0,00 12,830000 12,830000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 12,830000 8 983,21 0,00 0,00 12,830000 12,830000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR