Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,261700 195 815 797,30 0,00 0,00 7,624785 7,261700
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 139,630000 169 413 622,50 0,00 0,00 146,611500 139,630000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,216200 346 968 335,30 0,00 0,00 13,877010 13,216200
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,778100 24 167 264,61 0,00 0,00 10,267005 9,778100
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 58,210000 1 527 757 065,00 0,00 0,00 61,120500 58,210000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 10,960000 169 626 676,10 0,00 0,00 11,508000 10,960000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 22,880000 2 194 558 772,00 0,00 0,00 24,024000 22,880000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,130000 56 629 932,72 0,00 0,00 13,786500 13,130000
Invesco Sustainable Pan European Str Equity Fund EUR 20,860000 542 639 361,70 0,00 0,00 21,903000 20,860000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 10,350000 831 626,89 0,00 0,00 10,867500 10,350000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 7,260000 1 228 325,36 0,00 0,00 7,623000 7,260000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,300000 3 211 855,84 0,00 0,00 7,300000 7,300000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,280000 5 580 447,57 0,00 0,00 7,280000 7,280000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,400000 3 755 099,90 0,00 0,00 7,400000 7,400000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,390000 1 134 931,94 0,00 0,00 7,390000 7,390000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 7,510000 31 487 401,42 0,00 0,00 7,510000 7,510000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 7,510000 1 492 348,52 0,00 0,00 7,510000 7,510000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,310000 6 680,43 0,00 0,00 7,310000 7,310000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,280000 6 231,57 0,00 0,00 7,280000 7,280000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 7,290000 6 241,18 0,00 0,00 7,290000 7,290000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,400000 5 707,16 0,00 0,00 7,400000 7,400000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,400000 5 707,16 0,00 0,00 7,400000 7,400000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 7,520000 5 264,89 0,00 0,00 7,520000 7,520000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 7,520000 5 264,89 0,00 0,00 7,520000 7,520000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR