Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,020100 182 342 524,90 0,00 0,00 7,371105 7,020100
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 169,230000 189 968 472,20 0,00 0,00 177,691500 169,230000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 14,108700 324 527 198,00 0,00 0,00 14,814135 14,108700
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,925500 20 946 946,45 0,00 0,00 10,421775 9,925500
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 58,150000 1 239 549 529,00 0,00 0,00 61,057500 58,150000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 10,310000 136 299 156,00 0,00 0,00 10,825500 10,310000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 23,930000 1 890 132 789,00 0,00 0,00 25,126500 23,930000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,230000 45 753 725,05 0,00 0,00 13,891500 13,230000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 22,190000 400 826 000,90 0,00 0,00 23,299500 22,190000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 9,570000 534 718,06 0,00 0,00 10,048500 9,570000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 6,960000 970 631,65 0,00 0,00 7,308000 6,960000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,890000 2 298 461,68 0,00 0,00 6,890000 6,890000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,990000 2 942 701,10 0,00 0,00 6,990000 6,990000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,240000 2 288 045,84 0,00 0,00 7,240000 7,240000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,200000 379 489,34 0,00 0,00 7,200000 7,200000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 7,660000 15 499 648,48 0,00 0,00 7,660000 7,660000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 7,630000 954 067,34 0,00 0,00 7,630000 7,630000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,890000 1 744,04 0,00 0,00 6,890000 6,890000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,990000 1 843,44 0,00 0,00 6,990000 6,990000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 6,960000 1 841,86 0,00 0,00 6,960000 6,960000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,240000 1 589,03 0,00 0,00 7,240000 7,240000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,200000 1 586,44 0,00 0,00 7,200000 7,200000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 7,670000 2 009,36 0,00 0,00 7,670000 7,670000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 7,640000 2 012,91 0,00 0,00 7,640000 7,640000
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 11,740000 8 655 194,23 0,00 0,00 12,327000 11,740000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR