Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,159200 188 245 963,90 0,00 0,00 7,517160 7,159200
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 176,000000 193 438 010,90 0,00 0,00 184,800000 176,000000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 14,663000 330 497 927,30 0,00 0,00 15,396150 14,663000
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,801000 22 100 746,26 0,00 0,00 10,291050 9,801000
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 64,140000 1 240 383 115,00 0,00 0,00 67,347000 64,140000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 11,310000 131 346 408,90 0,00 0,00 11,875500 11,310000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 24,640000 1 928 837 746,00 0,00 0,00 25,872000 24,640000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,070000 42 806 967,94 0,00 0,00 13,723500 13,070000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 23,690000 392 529 455,80 0,00 0,00 24,874500 23,690000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 10,420000 554 194,07 0,00 0,00 10,941000 10,420000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 7,670000 453 572,19 0,00 0,00 8,053500 7,670000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,540000 2 443 678,36 0,00 0,00 7,540000 7,540000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,700000 3 068 385,88 0,00 0,00 7,700000 7,700000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,010000 1 776 423,72 0,00 0,00 8,010000 8,010000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,940000 299 457,71 0,00 0,00 7,940000 7,940000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 8,490000 14 948 297,73 0,00 0,00 8,490000 8,490000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 8,430000 763 491,96 0,00 0,00 8,430000 8,430000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,540000 1 909,33 0,00 0,00 7,540000 7,540000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,700000 932 408,15 0,00 0,00 7,700000 7,700000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 7,650000 2 029,50 0,00 0,00 7,650000 7,650000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,010000 1 757,85 0,00 0,00 8,010000 8,010000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,940000 1 755,06 0,00 0,00 7,940000 7,940000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 8,500000 47 016 374,66 0,00 0,00 8,500000 8,500000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 8,440000 2 230,67 0,00 0,00 8,440000 8,440000
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 13,730000 13 423 541,43 0,00 0,00 14,416500 13,730000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR