Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,868200 178 620 507,80 0,00 0,00 7,211610 6,868200
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 151,780000 167 328 230,60 0,00 0,00 159,369000 151,780000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,397900 321 050 792,90 0,00 0,00 14,067795 13,397900
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,912600 21 822 282,41 0,00 0,00 10,408230 9,912600
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 53,630000 1 256 028 714,00 0,00 0,00 56,311500 53,630000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 9,740000 143 202 515,40 0,00 0,00 10,227000 9,740000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 22,970000 1 992 852 258,00 0,00 0,00 24,118500 22,970000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,180000 51 067 817,35 0,00 0,00 13,839000 13,180000
Invesco Sustainable Pan European Str Equity Fund EUR 20,800000 580 181 946,10 0,00 0,00 21,840000 20,800000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 9,170000 764 684,11 0,00 0,00 9,628500 9,170000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 6,520000 946 121,39 0,00 0,00 6,846000 6,520000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,530000 2 544 346,28 0,00 0,00 6,530000 6,530000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,530000 3 590 053,77 0,00 0,00 6,530000 6,530000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,700000 2 368 746,18 0,00 0,00 6,700000 6,700000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,690000 696 480,44 0,00 0,00 6,690000 6,690000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 6,980000 20 247 623,39 0,00 0,00 6,980000 6,980000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 6,990000 981 184,19 0,00 0,00 6,990000 6,990000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,540000 5 972,06 0,00 0,00 6,540000 6,540000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,530000 5 590,46 0,00 0,00 6,530000 6,530000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 6,540000 5 600,74 0,00 0,00 6,540000 6,540000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,700000 5 171,24 0,00 0,00 6,700000 6,700000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,700000 5 171,24 0,00 0,00 6,700000 6,700000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 6,990000 4 894,34 0,00 0,00 6,990000 6,990000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 6,990000 4 894,34 0,00 0,00 6,990000 6,990000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR