Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,717100 175 147 193,40 0,00 0,00 7,052955 6,717100
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 124,630000 145 602 598,20 0,00 0,00 130,861500 124,630000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 12,365100 312 275 472,80 0,00 0,00 12,983355 12,365100
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,148400 21 778 724,88 0,00 0,00 9,605820 9,148400
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 50,900000 1 257 534 906,00 0,00 0,00 53,445000 50,900000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 9,410000 142 416 912,30 0,00 0,00 9,880500 9,410000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 21,560000 1 949 593 861,00 0,00 0,00 22,638000 21,560000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 12,370000 50 998 046,79 0,00 0,00 12,988500 12,370000
Invesco Sustainable Pan European Str Equity Fund EUR 18,730000 533 063 464,70 0,00 0,00 19,666500 18,730000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 8,900000 771 560,75 0,00 0,00 9,345000 8,900000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 6,250000 907 179,12 0,00 0,00 6,562500 6,250000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,310000 2 514 059,65 0,00 0,00 6,310000 6,310000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,280000 3 984 721,61 0,00 0,00 6,280000 6,280000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,400000 2 771 874,63 0,00 0,00 6,400000 6,400000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,390000 921 736,77 0,00 0,00 6,390000 6,390000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 6,600000 20 824 159,75 0,00 0,00 6,600000 6,600000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 6,600000 1 154 111,13 0,00 0,00 6,600000 6,600000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,320000 5 770,59 0,00 0,00 6,320000 6,320000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,280000 5 376,21 0,00 0,00 6,280000 6,280000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 6,290000 5 386,08 0,00 0,00 6,290000 6,290000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,400000 4 937,09 0,00 0,00 6,400000 6,400000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,400000 4 937,09 0,00 0,00 6,400000 6,400000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 6,610000 4 625,86 0,00 0,00 6,610000 6,610000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 6,610000 4 625,86 0,00 0,00 6,610000 6,610000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR