Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,208600 189 115 037,90 0,00 0,00 7,569030 7,208600
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 177,530000 95 376 664,56 0,00 0,00 186,406500 177,530000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 15,172400 341 816 803,50 0,00 0,00 15,931020 15,172400
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,141400 24 761 606,38 0,00 0,00 10,648470 10,141400
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 63,770000 1 120 025 063,00 0,00 0,00 66,958500 63,770000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 11,190000 119 030 285,40 0,00 0,00 11,749500 11,190000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 25,210000 1 980 810 498,00 0,00 0,00 26,470500 25,210000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,370000 40 752 597,89 0,00 0,00 14,038500 13,370000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 24,710000 391 768 840,10 0,00 0,00 25,945500 24,710000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 10,250000 465 522,24 0,00 0,00 10,762500 10,250000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 7,620000 450 515,55 0,00 0,00 8,001000 7,620000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,430000 2 229 155,01 0,00 0,00 7,430000 7,430000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,650000 2 945 121,85 0,00 0,00 7,650000 7,650000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,980000 1 698 714,51 0,00 0,00 7,980000 7,980000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,910000 298 473,92 0,00 0,00 7,910000 7,910000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 8,470000 13 370 759,09 0,00 0,00 8,470000 8,470000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 8,410000 761 749,51 0,00 0,00 8,410000 8,410000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,440000 1 883,80 0,00 0,00 7,440000 7,440000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,650000 925 961,49 0,00 0,00 7,650000 7,650000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 7,590000 2 015,26 0,00 0,00 7,590000 7,590000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,980000 1 752,27 0,00 0,00 7,980000 7,980000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,910000 1 749,46 0,00 0,00 7,910000 7,910000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 8,480000 55 399 280,56 0,00 0,00 8,480000 8,480000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 8,420000 2 225,75 0,00 0,00 8,420000 8,420000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 14,660000 19 066 656,63 0,00 0,00 15,393000 14,660000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR