Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.11.2021

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 16,1695 56 530,02 63 875,04 56 530,02 63 875,04 7 345,02 -54 558,31 -398 120,42 -473 268,05 -998 386,65 -1 494 355,24
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,8001 0,00 387,35 0,00 387,35 387,35 460,54 669,84 663,76 970,08 753,27
IAD - Energy Fund 4,5536 429 144,16 0,00 0,00 0,00 -429 144,16 -429 144,16 -419 144,16 -281 244,73 -703 833,19 -618 833,19
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,2932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 494,22 51 362,23 51 955,98 60 715,41
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,7424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 652,92 -2 652,92 -2 652,92 -2 652,92
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 16,1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -738,41 -549,61 -1 439,51 -29 305,79 -29 305,79
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,9805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,9832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,84 -10 784,13
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,7250 39 125,62 98,02 39 125,62 98,02 -39 027,60 -73 783,46 -268 557,09 -525 970,70 -851 840,97 -1 418 952,05
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 12,7999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,63 1 269,31 -197,86 -472,62
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest 12,5569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )