Správa a zloženie portfólia

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.11.2021

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 1,12 Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) NN Investment Partners B.V., Czech Branch NN Investment Partners B.V. 0,00 3,00 1,00 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
IAD - Energy Fund IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 50 000,00 0,00 0,00 1,49 Minimálna výška prvej investície je 50 000 EUR v prípade investora (profesionálneho/kvalifikovaného) podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov
Franklin K2 Alternative Strategies Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 2,55 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) NN Investment Partners B.V., Czech Branch NN Investment Partners B.V. 0,00 3,00 1,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 1,12 Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,45
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,50 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,19
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50,00 0,00 0,00 2,20 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka