Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.11.2022

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2448 870 807,51 52 569,03 580 807,39 52 569,03 -818 238,48 8 565 501,01 6 581 503,10 -18 908 550,35 -3 071 567,88 -322 794,47
AM SLSP Euro Plus Fond 2,4106 181 064,68 78 818,89 181 064,68 78 818,89 -102 245,79 -424 613,34 -6 284 768,30 -12 744 491,26 -29 308 588,51 -14 694 368,19
ČSOB Privátny o.p.f. 0,3722 28 142,00 2 053,00 28 142,00 2 053,00 -26 089,00 -23 653,00 427 952,00 -145 856,00 -850 819,00 -1 077 484,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,8639 0,00 141,73 0,00 141,73 141,73 1 869,21 -9 607 952,09 -11 083 147,16 -9 115 027,47 -6 623 026,61
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,5375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -801 710,00 -801 710,00 -9 326 075,15 -7 876 330,51
ERSTE RESERVE CORPORATE 1,4412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 1 754,60 1 754,60 -9 072 853,90 -7 622 915,42
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,5220 1 540 282,28 1 496 585,39 1 540 282,28 1 496 585,39 -43 696,89 -55 002,57 -423 508,18 -88 591,60 915 728,69 1 019 188,94
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3811 219 931,56 0,00 219 931,56 0,00 -219 931,56 -2 877 657,96 -4 256 569,68 -6 884 238,47 -14 982 519,07 -15 948 013,67
ERSTE RESERVE EURO 0,2953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 491 067,75 -5 042 659,01
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,7086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 933,35 -50 933,35 -24 491,44 -24 491,44
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 9,1611 49,16 497,49 49,16 497,49 448,33 15 761,28 22 180,94 14 563,93 12 063,93 12 063,93
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 1,4624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681,18 681,18 1 028,90 1 028,90
NN (L) Internat CZ Short Term Bd - I Cap CZK 2 630,50 6 077,89 2 630,50 6 077,89 3 447,39 85 374,46 188 264,96 567 297,94 567 297,94 567 297,94
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )