Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 1.12.2023

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 1,1328 73 827,76 933 793,45 73 827,76 933 793,45 859 965,69 3 927 269,57 13 843 482,54 21 408 969,19 4 292 926,99 4 206 339,26
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 1,2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 180,00 407 151,00 212 965,00 1 382 947,00 1 462 413,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1917 139 645,00 3 160 740,00 139 645,00 3 160 740,00 3 021 095,00 9 236 045,00 15 421 533,00 14 955 665,00 14 607 294,00 19 309 087,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,6713 0,00 1 407,45 0,00 1 407,45 1 407,45 1 407,45 107 973,83 144 059,36 8 560 390,41 3 150 679,95
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 687 520,07 -12 687 520,07
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,9589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 763,30 5 305,34
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0859 1 489 025,87 1 320 383,87 1 448 674,81 1 277 383,87 -168 642,00 947 634,79 3 005 931,85 4 733 241,23 7 380 068,99 9 683 239,15
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3432 645 792,09 5 401 023,48 545 792,06 5 401 023,48 4 755 231,39 16 654 379,50 35 876 405,02 42 150 295,23 33 259 471,08 32 305 218,90
ERSTE RESERVE EURO 0,6588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,3793 861,57 448,99 861,57 448,99 -412,58 9 342,25 14 102,99 12 780,51 8 054,80 9 200,28
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,6246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,01 229,01 229,01
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,8704 981,43 9 499,81 981,43 9 499,81 8 518,38 258 009,82 471 991,00 766 583,67 1 223 159,73 1 314 403,30
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,00 523 095,63 0,00 523 095,63 523 095,63 1 809 351,52 4 660 379,70 4 660 379,70 4 660 379,70 4 660 379,70
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )